Doçent ONUR BAYRAKCI

Doçent ONUR BAYRAKCI

  Doçent Sosyal Hizmetler Pr. - Doçent Sosyal Hizmetler Pr. - Doçent Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü - Bölüm Başkanı

Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
COVID-19 PANDEMI SÜRECINDE OLUŞTURULAN CAPSLERIN ANALIZI 2021 OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGISI
EMEK SÜREÇLERINDE DENETIM 2016 SDÜ FEN/EDEBIYAT FAKÜLTESI DERGISI
TOPLUMSAL KONTROL MEKANIZMASI OLARAK EMEĞIN DENETIMI: TAYLORIZM’DEN İDEOLOJIK DENETIME 2018 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
KOLLAMACILIĞIN SEÇILMIŞ BIR BELEDIYEDE TAŞERON İŞÇILLER ÜZERINDEN İNCELENMESI 2019 ÇEKMECE İZÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
İŞSIZLIĞIN BIREY VE AILE ÜZERINDE ETKISININ ATAERKILLIK BAĞLAMINDA İNCELENMESI 2020 TOPLUMSAL POLITIKA DERGISI
İKTIDAR- HEGEMONYA İLIŞKISINDE ALGI YÖNETIMI 2021 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
PANDEMİ DÖNEMİNDE KOD 29 İLE İŞTEN ATILMAK 2021 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI