Doçent ONUR BAYRAKCI

Doçent ONUR BAYRAKCI

  Doçent Sosyal Hizmetler Pr. - Doçent Sosyal Hizmetler Pr. - Doçent Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü - Bölüm Başkanı

BAĞLI BİRİMLER

SOSYAL HIZMETLER PR. DOÇENT DOKTOR
SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU DOÇENT
SOSYAL HIZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI
SOSYAL HIZMETLER PR. DOÇENT