Doçent ONUR BAYRAKCI

Doçent ONUR BAYRAKCI

  Doçent Doktor Öğretim Üyesi Sosyal Hizmetler Pr. - Doktor Öğretim Üyesi Sosyal Hizmetler Pr. - Doçent

Tüm bilgilerinizi Personel Kimlik Sistemi'nden düzenleyebilirsiniz.

Akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.

BAĞLI BİRİMLER

SOSYAL HIZMETLER PR. DOÇENT DOKTOR
SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI
SOSYAL HIZMETLER PR. DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI
SOSYAL HIZMETLER PR. DOÇENT

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta:

obayrakciuzanti

Dahili:

4612

AKADEMİK GÖREVLER

Detay

İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

MAKALELER

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü birimine ait 25 makalenin 7 tanesi bu personele aittir.

Detay

BİLDİRİ VE KONGRELER

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü birimine ait 16 bildiri veya kongrenin 7 tanesi bu personele aittir.

Detay

KİTAPLAR

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü birimine ait 29 kitap veya kitap bölümünün 11 tanesi bu personele aittir.

Detay