Doçent ONUR BAYRAKCI

Doçent ONUR BAYRAKCI

  Doçent Sosyal Hizmetler Pr. - Doçent Sosyal Hizmetler Pr. - Doçent Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü - Bölüm Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SENDIKALARDA KADIN ÜYELERIN AZLIĞI 2019 10. ULUSLARARASI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESI “ENDÜSTRI 4.0’DAN TOPLUM 5.0’A ÇALIŞMANIN GELECEĞI: STK’LAR VE SENDIKALAR”
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE YALNIZLIK: ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2021 VII. ULUSLARARASI YÖNETIM VE SOSYAL BILIMLER KONGRESI (UYSAD)
ÇALIŞMA YAŞAMINDA EMEĞIN YENI GÖRÜNÜMÜ: DIJITAL EMEK 2021 VII. ULUSLARARASI YÖNETIM VE SOSYAL BILIMLER KONGRESI
NEOLIBERALIZMIN YENI ÇOCUĞU: PREKARYA 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’ 19)
ÇALIŞMA YAŞAMINDA EMEĞIN YENI GÖRÜNÜMÜ: DIJITAL EMEK 2021 VII. ULUSLARARASI YÖNETIM VE SOSYAL BILIMLER KONGRESI (UYSAD)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
AYAKKABI SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN SURIYELILERIN ANALIZI 2020 III.INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPİRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
TAŞERONLUĞUN TARIHINE SOSYOLOJIK BIR BAKIŞ 2018 ULUSLARARASI STRATEJIK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU