Doçent YALÇIN KAHYA

Doçent YALÇIN KAHYA

  Doçent Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı - Doçent Genel Sekreterlik - Doçent Spor Tesisleri İşletmesi Yönetim Kurulu - Kişisel Verileri Koruma Komisyonu - İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Rektörlük - Sürekli İşçi Disiplin Kurulu -

     

Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
LISANSLI SPOR YAPAN GENÇLER ILE LISANSSIZ SPOR YAPAN GENÇLERIN FAIR PLAY ANLAYIŞLARI 2020 DÜŞÜNCE VE TOPLUM SOSYAL BILIMLER DERGISI
KENTLERDE ÖĞRENCILER İÇIN EV İLE OKUL ARASINDAKI ULAŞIM İMKANLARININ İYILEŞTIRILMESI 2018 SOSYAL ÇALIŞMA DERGISI
GENÇLERIN YAŞAM KALITESI VE GELECEK BEKLENTILERI 2020 BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
BIR İLETIŞIM ARACI OLARAK MIZAH: SOSYAL MEDYA’DA SPOR TEMALI CAPSKÜLTÜRÜ 2018 AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGISI
İSTANBUL’UN İKI FARKLI BÖLGESINDE GENÇLERIN YAŞAMDAN BEKLENTILERI 2019 EKEV AKADEMI DERGISI
MIZAHIN SAĞLIĞA ETKISI 2019 ATATÜRK ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI DERGISI
HIZMET SEKTÖRÜNDE YENI İŞ UYGULAMALARI 2018 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
MEDYANIN GENÇLER ÜZERINDE SOSYAL SAPMA VE ŞIDDET BAĞLAMINDA ETKILERI 2018 SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI DERGISI
ÜNIVERSITEDE GÖZETIM VE KONTROL 2013 SOSYOLOJI DERGISI
BEDENSEL DIŞ GÖRÜNÜMÜN ÇALIŞMA HAYATI ÜZERINDEKI ETKISI 2021 SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
GÖÇÜN DEĞIŞEN YENI YÜZÜ: FIZIKSEL EMEK GÖÇÜNDEN BEYIN GÖÇÜNE 2022 MOTIF AKADEMI HALKBILIMI DERGISI,