Doçent YALÇIN KAHYA

Doçent YALÇIN KAHYA

  Doçent Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı - Doçent Genel Sekreterlik - Doçent Spor Tesisleri İşletmesi Yönetim Kurulu - Kişisel Verileri Koruma Komisyonu - İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Rektörlük - Sürekli İşçi Disiplin Kurulu -

     

BAĞLI BİRİMLER

GENEL SOSYOLOJI VE METODOLOJI ANABILIM DALI DOÇENT DOKTOR
İNSAN VE TOPLUM BILIMLERI FAKÜLTESI DOÇENT
REKTÖRLÜK
SÜREKLI İŞÇI DISIPLIN KURULU
İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDIRME KURULU
KIŞISEL VERILERI KORUMA KOMISYONU
SPOR TESISLERI İŞLETMESI YÖNETIM KURULU
GENEL SOSYOLOJI VE METODOLOJI ANABILIM DALI DOÇENT
GENEL SEKRETERLIK DOÇENT