Doçent YALÇIN KAHYA

Doçent YALÇIN KAHYA

  Doçent Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı - Doçent Genel Sekreterlik - Doçent Spor Tesisleri İşletmesi Yönetim Kurulu - Kişisel Verileri Koruma Komisyonu - Rektörlük - Sosyoloji Bölümü - Bölüm Başkanı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

     

BAĞLI BİRİMLER

GENEL SOSYOLOJI VE METODOLOJI ANABILIM DALI DOÇENT
İNSAN VE TOPLUM BILIMLERI FAKÜLTESI DOÇENT
GENEL SOSYOLOJI VE METODOLOJI ANABILIM DALI ANABILIM DALI BAŞKANI
İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDIRME KURULU
SOSYOLOJI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI
REKTÖRLÜK
KIŞISEL VERILERI KORUMA KOMISYONU
SPOR TESISLERI İŞLETMESI YÖNETIM KURULU
GENEL SEKRETERLIK DOÇENT