Doçent YALÇIN KAHYA

Doçent YALÇIN KAHYA

  Doçent Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı - Doçent Genel Sekreterlik - Doçent Spor Tesisleri İşletmesi Yönetim Kurulu - Kişisel Verileri Koruma Komisyonu - İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Rektörlük - Sürekli İşçi Disiplin Kurulu -

     

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ (2018-2022)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - - DOÇENT (2022-)