Profesör TARHAN OKAN

Profesör TARHAN OKAN

  Profesör Karar Bilimleri Anabilim Dalı - Profesör Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı - Doçent Karar Bilimleri Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
BOARD COMPOSITION, FAMILY OWNERSHIP, INSTITUTIONAL DISTANCE AND THE FOREIGN EQUITY OWNERSHIP STRATEGIES OF TURKISH MNES 2018 JOURNAL OF WORLD BUSINESS
THE EFFECTS OF OWNERSHIP CONCENTRATION AND INSTITUTIONAL DISTANCE ON THE FOREIGN ENTRY OWNERSHIP STRATEGY OF TURKISH MNES 2018 JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ÖRGÜTSEL SESSIZLIK KÜLTÜREL BIR SONUÇ MUDUR? 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES (JAVSTUDIES)
PROSEDÜR ADALETI ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI BIREY İLIŞKISINE DURUMSAL BIR BAKIŞ YÜKSEK VE DÜŞÜK PSIKOLOJIK SERMAYE ETKISI 2017 ULUSLARARASI İKTISADI VE İDARI İNCELEMELER DERGISI
ÖRGÜTSEL SESSIZLIK KÜLTÜREL BIR SONUÇ MUDUR? 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES
EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL LEADERSHIP AND JOB SATISFACTION WITH THE MEDIATING ROLE OF THE LEVEL OF LOYALTY TO SUPERVISOR 2015 BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL
THE EFFECTS OF THE CSR ISOMORPHISM ON BOTH CSP AND CFP 2015 JOURNAL OF ASIA BUSINESS STUDIES
KIŞILIĞE YÖNELIK YILDIRMA MOBBING DAVRANIŞLARI VE FIZYOLOJIK ETKILER ARASINDAKI İLIŞKIDE PSIKOLOJIK ETKILERIN ARACILIK ROLÜ 2015 ISGUC THE JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS AND HUMAN RESOURCES
A CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FRAMEWORK FOR MINING SECTOR USING ANALYTIC NETWORK PROCESS 2015 INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH
İHRACAT GENIŞLETME STRATEJISI-FIRMA PERFORMANSI İLIŞKISINDE KURUMSAL DESTEK VE KISITLARIN MODERATÖR ETKILERI: KARADENIZ İHRACATÇI FIRMALAR ÖRNEKLEMI 2022 YÖNETIM ARAŞTIRMALARI DERGISI
GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN KAÇIŞ TEMELLI ULUSLARARASILAŞMA: KURUMSAL BIR PERSPEKTIF 2022 YÖNETIM ARAŞTIRMALARI DERGISI
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
İŞ YÜKÜ TALEBI İŞ TATMINSIZLIĞI VE İŞTEN AYRILMA NIYETI ARASINDAKI İLIŞKILERDE İŞ AILE ÇATIŞMASI VE İŞ STRESININ ARA DEĞIŞKEN ROLÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞI 2016 GÜSBEED, GÜMÜŞHANE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ ELEKTRONIK DERGISI
YÖNETIM KURULU ÇEŞITLILIĞI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SÖYLEMLERI ARASINDAKI İLIŞKI KURUMSAL ÇEVRENIN MODERATÖR ETKISI 2016 ANKARA ÜNIVERSITESI SIYASAL BILGILER FAKÜLTESI SBF DERGISI
GIRIŞIMCILIK BAŞARI FAKTÖRÜ OLARAK SOSYAL SERMAYE KRITERLERININ ANALITIK HIYERARŞI SÜRECI AHS ILE AĞIRLIKLANDIRILMASI VE BIR ÖLÇEK ÖNERISI 2016 EKONOMIK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
İÇSEL PAZARLAMANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMININE ETKISI 2008 HACETTEPE ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
MOTIVASYON ÜZERINDE ULUSAL KÜLTÜR ETKISI 2009 GAZI ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
TEKNOLOJI ÖRGÜT YAPISI VE PERFORMANS ARASINDAKI İLIŞKILER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2009 DOĞUŞ ÜNIVERSITESI DERGISI
KURUMSAL YÖNETIM VE ÇOKULUSLU İŞLETMELERIN STRATEJI TERCIHLERI 2013 ATATÜRK ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI
YÖNETIM KURULU YAPISI ILE FINANSAL PERFORMANS ARASINDAKI İLIŞKIDE ULUSLARARASI ÇEŞITLENMENIN ARACILIK ETKISI 2014 İ.Ü. İŞLETME FAKÜLTESI İŞLETME İKTISADI ENSTITÜSÜ YÖNETIM DERGISI
YÖNETICI ADAYI HEKIMLERI HANGI GÜDÜ MOTIVE EDER BAŞARMA VE GÜÇ İHTIYAÇLARI ILE MESLEKI PERFORMANS İLIŞKISI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2015 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TÜRKIYE’DEN DIŞARIYA YAPILAN DYY’LARIN GIRIŞ STRATEJILERININ BELIRLEYICILERIÜZERINE BIR ARAŞTIRMA: ULUSLARARASILAŞMA KURAMLARI BAKIŞ AÇISI 2020 GÜMÜŞHANE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ ELEKTRONIK DERGISI
TÜRK ŞIRKETLERININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SÖYLEMLERININ KURUMSAL İTIBARLARI ÜZERINDEKI ETKISI: BRAND FINANCE-100 ŞIRKETLERI ÖRNEĞI 2019 ULUSLARARASI EKONOMI VE YENILIK DERGISI
TÜRK İŞLETME GRUPLARINDA KURUMSAL YÖNETIŞIM MEKANIZMALARININ ORTAK YÖNETIM KURULU ÜYE PROFILLERI ÜZERINDEKI ETKILERI 2019 ERCIYES ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
TÜRK İŞLETME GRUPLARINDA ORTAK YÖNETIM KURULU ÜYE PROFILI 2019 YÖNETIM VE EKONOMI
ULUSAL KÜLTÜRÜN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI ÜZERINDEKI ETKISI GELIŞMIŞ VE GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2016 TISK AKADEMI
KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI AKADEMISYENLERININ KARIYER AŞAMALARI VE DEĞIŞMEYEN İHTIYAÇLARI 2008 İSTANBUL ÜNIVERSITESI İŞLETME FAKÜLTESI İŞLETME İKTISADI ENSTITÜSÜ YÖNETIM DERGISI
ETKILEŞIMSEL VE DÖNÜŞÜMSEL LIDERLIK BIR ÖLÇEK GELIŞTIRME DENEMESI 2008 İSTANBUL ÜNIVERSITESI İŞLETME FAKÜLTESI İŞLETME İKTISADI ENSTITÜSÜ YÖNETIM DERGISI