Profesör TARHAN OKAN

Profesör TARHAN OKAN

  Profesör Karar Bilimleri Anabilim Dalı - Profesör Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı - Doçent Karar Bilimleri Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü - Bölüm Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ARAP TURISTLERIN TRABZON VE ÇEVRESINE YÖNELIK DESTINASYON TERCIHLERI, BEKLENTI VE ŞIKÂYETLERINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2017 DOKAP BÖLGESI ULUSLARARASI TURIZM SEMPOZYUMU
THE EFFECT OF THE STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS ONSMES’ FIRM PERFORMANCE 2017 13TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE
THE DETERMINATION AND PRIORIZATION OF CRITERIA FOR DISASTER FOOD LOGISTICS CENTER LOCATION SELECTION 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR PRODUCTION RESEARCH
THE DETERMINATION AND PRIORITIZATION OF CRITERIA FOR DISASTER FOOD LOGISTICS CENTER LOCATION SELECTION 2017 INTERNATIONAL SEMPOSIUM FOR PRODUCTION RESEARCH 2017(UAS2017)
THE DIRECT AND MODERATING EFFECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE HRM PRACTICES ON PERFORMANCE EVIDENCE FROM PUBLIC LISTED AFFILIATES IN AN EMERGING ECONOMY 2010 26TH EGOS (EUROPEAN GROUP FOR ORGANIZATIONAL STUDIES) COLLOQUIUM
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ANALYSIS OF CORPORATE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE CRITERIAWITH DELPHI, DEMATEL AND ANP METHODS: AUTOMOTIVEMANUFACTURERS IN TURKEY 2017 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND MANAGEMENT (ICOBM’17)
ÖRGÜTSEL SESSIZLIK KÜLTÜREL BIR SONUÇ MUDUR? 2017 2.ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
ÖRGÜTSEL SESSIZLIK KÜLTÜREL BIR SONUÇ MUDUR? 2017 2.ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
BOARD STRUCTURE AND FINANCIAL PERFORMANCE EFFICIENCY OF TURKISH BUSINESS GROUPS WITH GRA AND DEA METHODS 2015 23RD INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE
WHAT ARE THE MOTIVATION FACTORS FOR PHYSICIANS WHO CANDIDATE FOR MANAGERIAL POSITIONS THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE NEED FOR POWER THE NEED FOR ACHIEVEMENT AND PROFESSIONAL PERFORMANCE 2015 INTERNATIONAL HEALTHCARE MANAGEMENT CONFERENCE (IHMC)
DETERMINANTS OF THE FOREIGN ENTRY STRATEGIES OF TURKISH MNES 2015 75TH ANNUAL MEETING OF THE ACADEMY OF MANAGEMENT
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
YÖNETIM KURULU YAPISI VE KURUMSAL MESAFE ETKILEŞIMININ ÇOKULUSLU İŞLETMELERIN ULUSLARARASILAŞMA STRATEJILERI ÜZERINDEKI ETKISI 2013 4. ÖRGÜT KURAMI ÇALIŞTAYI
TÜRK İŞLETME GRUPLARININ ULUSLARARASI ORTAK GIRIŞIM FAALIYETLERINDE SOSYAL AĞ YAPILARININ ROLÜ 2019 X.ÖRGÜT KURAMI ÇALIŞTAYI
YÖNETIM KURULU YAPISI ILE FINANSAL PERFORMANS ARASINDAKI İLIŞKIDE ULUSLARARASI ÇEŞITLENMENIN ARACI VE KURUMSAL MESAFENIN BIÇIMLEYICI ETKILERI MODERATED MEDIATION MODEL 2014 V. ÖRGÜT KURAMI ÇALIŞTAYI
YÖNETIM KURULU ÇEŞITLILIĞI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SÖYLEMLERI ARASINDAKI İLIŞKI KURUMSAL ÇEVRENIN MODERATÖR ETKISI 2015 VI. ÖRGÜT KURAMI ÇALIŞTAYI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
NESNEL OLARAK DÜZENLENEN İŞ ÖZNEL OLARAK NASIL ALGILANMAKTADIR 2016 24. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
TÜRK AILE İŞLETME GRUPLARINDA ORTAK YÖNETIM KURULU ÜYE PROFILI 2016 24. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
KURUMSAL YÖNETIM MEKANIZMALARININ VE KURUMSAL MESAFENIN GELIŞMEKTE OLAN ÜLKE KÖKENLI ÇOKULUSLU İŞLETMELERIN STRATEJI TERCIHLERI ÜZERINDEKI ETKILERI TÜRKIYE ÖRNEĞI 2012 20. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
LIDERLIK VE KIŞILIK ARASINDAKI İLIŞKI ÜZERINE KÜLTÜRÜN BIÇIMLEYICI MODERATÖR ETKISI 2008 1. ULUSAL YÖNETIM VE EKONOMI BILIMLERI KONFERANSI
İŞ YÜKÜ TALEBI AILE VE İŞ YAŞAMINA ETKILERI 2015 16. ÇALIŞMA EKONOMISI VE ENDÜSTRI İLIŞKILERI KONGRESI
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ SAKINMA BOYUTU ÜZERINDE KURUMSAL ÇEVRENIN ETKILERI 2011 19. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
ETIK LIDERLIK VE İŞGÖREN PERFORMANSI İLIŞKISINDE PSIKOLOJIK SERMAYENIN ARACILIK ETKISI 2011 19. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ FIRMA FINANSAL PERFORMANSI VE KURUMSAL SOSYAL PERFORMANSI ÜZERINDEKI ETKISI IMKB DE İŞLEM GÖREN ÇOKULUSLU İŞLETMELERIN ANALIZI 2010 18. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
JOHARİ PENCERESI VE ÖZDEŞLEŞME 2009 17. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
TEKNOLOJI ÖRGÜT YAPISI VE PERFORMANS ARASINDAKI İLIŞKILER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2008 16. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI