Profesör MEHMET KARAYAMAN

Profesör MEHMET KARAYAMAN

  Profesör Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Profesör Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Rektörlüğe Bağlı Birimlerdeki Disiplin Kurulu 53/E -

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE MÜBADELEYE TABİ TUTULAN ROMAN TOPLULUKLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU 2020 ULUSLARARASI BEŞERI VE SOSYAL BILIMLER İNCELEME DERGISI
GENERAL FAHRİ BELEN’İN HAYATI, SİYASİ FAALİYETLERİ VE ESERLERİ (1892-1975) 2020 BELGI
İZMİR RADYOSUNUN KURULUŞU VEİLK YILLARINDAKİ FAALİYETLERİ 2019 ÇAĞDAŞ TÜRKIYE TARIHI ARAŞTIRMALARI DERGISI
ANADOLU’DA HALK EBELIĞI 2012 FOLKLOR/EDEBIYAT DERGISI
İZMIR’DE YAYINLANAN İLK TIP DERGISI OLAN HIFZISSIHHA MECMUASININ 1906 YILI SAYILARI HAKKINDA BIR DEĞERLENDIRME 2010 YENI TIP TARIHI ARAŞTIRMALARI
UŞAK HALKEVININ KURULUŞU VE FAALIYETLERI 2011 TÜRK İSLAM MEDENIYETI AKADEMIK ARAŞTIRMALAR DERGISI
İZMIR VEREM MÜCADELE CEMIYETI TARAFINDAN YAYINLANAN SIHHI CIDÂL-SIHHAT DERGISI 2010 TÜRKIYE KLINIKLERI TIP ETIĞI-HUKUKU-TARIHI DERGISI
KÜTAHYA VILAYET HUSUSI İDARESININ 1915-1920 YILLARI ARASINDAKI FAALIYETLERI 2014 ANKARA ÜNIVERSITESI OSMANLI TARIHI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI DERGISI OTAM
ANKARA ELEKTRIK TÜRK ANONIM ŞIRKETI TARIHÇESI (1929-1939) 2014 OSMANLI BILIM ARAŞTIRMALARI DERGISI
TÜRKIYE’DE ECZANE SAYILARININ SINIRLANDIRILMASINA İLIŞKIN DÜZENLEMELER VE SONUÇLARI 2008 OSMANLI BILIMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
İZMIR VALISI İZZET BEYIN KALEMINDEN İZMIR’IN İŞGALI 2007 ÇAĞDAŞ TÜRKIYE ARAŞTIRMALARI DERGISI
İZMIR TERZI MEKTEBI 2009 ACTA TURCICA ÇEVRIMIÇI TEMATIK TÜRKOLOJI DERGISI
UŞAK REDIF TABURU VE YAPTIĞI HIZMETLER 2016 TARIH OKULU DERGISI
PROF DR ALI HAYDAR BAYAT IN HAYATI VE ESERLERI 2006 TARIH İNCELEMELERI DERGISI
OSMANLI DEVLETI NDE ŞEKER FABRIKASI KURMA TEŞEBBÜSLERI 2010 TARIH İNCELEMELERI DERGISI
BEYŞEHIR HÜKÜMET KONAĞI 2010 TÜRK İSLAM MEDENIYETI AKADEMIK ARAŞTIRMALAR DERGISI
VILAYET HUSUSI İDARELERI VE 1915 YILI FAALIYETLERI 2009 TÜRK İSLAM MEDENIYETI AKADEMIK ARAŞTIRMALAR DERGISI
CUMHURIYET DÖNEMINDE TÜRK OCAKLARININ KÖYCÜLÜK VE SAĞLIK ALANINDAKI FAALIYETLERI 2008 TÜRK İSLAM MEDENIYETI AKADEMIK ARAŞTIRMALAR DERGISI
İSMET İNÖNÜ NÜN UŞAK TA TAŞLANMASI OLAYININ SEBEP VE SONUÇLARI 2010 TARIH OKULU
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
İZMIR’DE YAYINLANAN İLK TIP DERGISI HIFZISSIHHA MECMUASI 2005 İZMIR ATATÜRK EĞITIM HASTANESI TIP DERGISI
YÜZBAŞI SÜLEYMAN SÜRURI EMEKÇIL BEY IN BATI ANADOLU DA KUVA YI MILLIYE HAREKETININ ORTAYA ÇIKMASINDAKI HIZMETLERI 2014 ATATÜRK YOLU DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
AYDIN VİLAYETİNDE REDİF TEŞKİLATININ KURULUŞU VE GELİŞİMİ (1867-1913) 2021 PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE
CHP PARTI MÜFETTIŞLERININ KALEMINDEN DEMOKRAT PARTI'NIN İKTIDARA GELIŞI 2021 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZI DERGISI
BELEDİYELER DERGİSİNİN (1935-1942) YEREL TARİH ARAŞTIRMALARINDA YERİ VE ÖNEMİ 2019 SIVAS CUMHURIYET ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
BANAZ KAZASINA AIT 1870 TARIHLI ÖŞÜR İLTIZAM DEFTERI HAKKINDA BIR DEĞERLENDIRME 2019 BELGELER
DR. ALAEDDIN ERGÖNENÇ’IN BAYINDIR HATIRALARI 2018 İZMIR ARAŞTIRMALARI DERGISI
CHP PARTI MÜFETTIŞLIK RAPORLARINA GÖRE BAYINDIR 2016 İZMIR ARAŞTIRMALARI DERGISI
ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI 2011 TÜRK YURDU
CHP PARTI MÜFETTIŞLERI RAPORLARINA GÖRE UŞAK (1935-1950) 2017 UŞAK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
UŞAK ŞEKER FABRIKASININ KURULUŞU VE GELIŞIMI 2017 MUHASEBE VE FINANS TARIHI ARAŞTIRMALARI DERGISI
ATATÜRK DÖNEMINDE ŞEKER SANAYI VE İZLENEN POLITIKALAR 2012 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZI DERGISI
SEYAHATNAMELERE GÖRE 19. YÜZYILDA ANADOLU’DA YAŞAYAN TÜRKLERIN MEZAR KÜLTÜRÜ 2017 UŞAK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
CELLÂT GÖLÜNDEN SAĞLIK OVASINA 2008 ATAM (ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZI DERGISI)
KIRIM HARBINDE SAĞLIK HIZMETLERI (1853-1855) 2009 UŞAK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
İLK TÜRK HEMŞIRELERINDEN SAFIYE HÜSEYIN ELBI NIN HAYATI VE HATIRALARI 2012 YENI TIP TARIHI ARAŞTIRMALARI DERGISI