Profesör MEHMET KARAYAMAN

Profesör MEHMET KARAYAMAN

  Profesör Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Profesör Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Rektörlük - Rektörlüğe Bağlı Birimlerdeki Disiplin Kurulu 53/E -

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SİVAS SANCAĞINDA REDİF TEŞKİLATININ KURULUŞU VE GELİŞİMİ (1834-1913) 2019 HER YÖNÜYLE SIVAS ULUSLARASI SEMPOZYUMU
İZMIR KAZASINDA REDIF TEŞKILATININ KURULUŞU VE GELIŞIMI (1834-1913) 2018 AYDINOĞULLARI TARAFINDAN FETHININ 700. YILDÖNÜMÜNDE KADIFEKALE’DEN İZMIR’E BAKMAK: İZMIR’IN DÜNÜ VE YARINI, 3.ULUSLARASI TARIH SEMPOZYUMU
İZMIR’E BAĞLI KAZALARDA 1923 YILINDA YAPILAN RUM VE ERMENILERE AIT EMVAL-I METRUKE SAYIMI VE SONUÇLARI 2017 ULUSLARARASI İZMIR GÖÇ VE MÜBADELE SEMPOZYUMU
TURGUTLU REDIF TABURU VE FAALIYETLERI 2016 ULUSLARARASI TURGUTLU SEMPOZYUMU
TÜRKIYE’NIN SIHHI-I İÇTIMAI COĞRAFYASI KONYA VILAYETI 2008 1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARIHI KONGRESI - 10.ULUSAL TÜRK TIP TARIHI KONGRESI
İŞGAL ALTINDAKI İZMIR’DE YUNANLILARIN YÜRÜTTÜĞÜ SAĞLIK PROPAGANDASI 2012 KURTULUŞ VE KURULUŞUN SEMBOL KENTI İZMIR II.ULUSLARARASI TARIH SEMPOZYUMU
MUĞLA MERKEZ VE KAZALARINDA HILAL-I AHMER CEMIYETININ KURULUŞU VE FAALIYETLERI 2013 3.ULUSLARARASI HER YÖNÜYLE BODRUM SEMPOZYUMU
DIŞ HEKIMI ALI RIZA OKTAY’IN MILLI MÜCADELE DÖNEMI HATIRALARI 2012 BÜYÜK TAARRUZUN 90.YILINDA ULUSLARARASI MILLI MÜCADELE VE ZAFER YOLU SEMPOZYUMU
UŞAK’TA KUVA-YI MILLIYE 2009 KUVA-YI MILLIYENIN 90. YILINDA İZMIR VE BATI ANADOLU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
CHP PARTI MÜFETTIŞ RAPORLARINA GÖRE BEYŞEHIR (1935-1950) 2017 II.ULUSLARARASI BEYŞEHIR VE YÖRESI KONGRESI
ZIRAAT MEMURU ALI RIZA EFENDI’NIN ‘MENTEŞE SANCAĞININ AHVAL-I ZIRAIYE VE ARAZIYESI’ ADLI ESERINE GÖRE BODRUM 2007 OSMANLILARDAN GÜNÜMÜZE HER YÖNÜYLE ULUSLARARASI BODRUM SEMPOZYUMU
BEYŞEHIRLI BIR HEKIM VE DEVLET ADAMI: DOKTOR HULUSI ALATAŞ 2006 I. ULUSLARARASI BEYŞEHIR VE YÖRESI SEMPOZYUMU
CHP PARTI MÜFETTIŞLIK RAPORLARINA GÖRE İKINCI DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA YOZGAT 2016 ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
YOZGAT MERKEZ VE KAZALARINDA HILÂL İ AHMER CEMIYETININ KURULUŞU VE FAALIYETLERI 2016 ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
UŞAK A DEMIRYOLUNUN GELIŞI VE SONUÇLARI 2011 CIEPO ULUSLARARASI OSMANLI ÖNCESI VE OSMANLI TARIHI ARAŞTIRMALARI 6.ARA DÖNEM SEMPOZYUMU
1935-1950 YILLARI ARASINDA KALEME ALINAN CHP PARTI MÜFETTIŞ RAPORLARININ YEREL TARIH ARAŞTIRMALARINDAKI YERI VE ÖNEMI: BATI ANADOLU ÖRNEĞI 2018 XVIII.TÜRK TARIH KONGRESI (ANKARA, 1-5 EYLÜL 2018)
CHP PARTI MÜFETTIŞ RAPORLARINA GÖRE HAYMANA KAZASININ SOSYO-EKONOMIK DURUMU (1935-1950) 2021 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESI'NIN 100.YILI: 1921 YILININ ASKERI VE SIYASAL GELIŞMELERI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
1935-1950 YILLARI ARASINDA KALEME ALINAN CHP PARTI MÜFETTIŞ RAPORLARININ YEREL TARIH ARAŞTIRMALARINDAKI YERI VE ÖNEMI: BATI ANADOLU ÖRNEĞI 2018 XVIII.TÜRK TARIH KONGRESI, 1-5 EKIM 2018/ANKARA
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
UŞAK MEMLEKET/DEVLET HASTANESI TARIHÇESI 2011 II.UŞAK SEMPOZYUMU
ISMEER OR SMYRNA AND IT’S BRITISH HOSPITAL IN 1855 ADLI ESERE GÖRE İZMIR’DE SOSYAL HAYAT 2009 KÖRFEZDE ZAMAN İZMIR ARAŞTIRMALARI KONGRESI
İZMIR VEREM MÜCADELE CEMIYETI TARAFINDAN YAYINLANAN SIHHÎ CIDAL-SIHHAT DERGISI 2007 ATATÜRK DÖNEMI SAĞLIK TARIHI KONGRESI
SIHHIYE MÜDÜRIYET-I UMUMIYESI DIPLOMA KITABETINE AIT DIPLOMA DEFTERI HAKKINDA BIR DEĞERLENDIRME 2006 IX. TÜRK TIP TARIHI KONGRESI
CELLÂT GÖLÜNDEN SAĞLIK OVASINA 2005 İZMIR’IN SAĞLIK TARIHI KONGRESI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
CHP PARTI MÜFETTIŞLIK RAPORLARINA GÖRE TIRE 2015 TIRE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
İZMIR SAĞLIK TARIHI 2008 TÜRK KÜLTÜRÜNDE İZMIR SEMPOZYUMU
ÇAĞLAR BOYUNCA İZMIR’DE SITMA 2008 EGE ÜNIVERSITESI İZMIR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI, TÜRK MIKROBIYOLOJI CEMIYETI, TÜRK KLINIK MIKROBIYOLOJI VE İNFEKSIYON HASTALIKLARI DERNEĞI ORTAK BILIMSEL TOPLANTISI