Profesör MEHMET KARAYAMAN

Profesör MEHMET KARAYAMAN

  Profesör Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Profesör Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Rektörlük - Rektörlük -

SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde hakemlik
Yayın Yılı Endeks
TARIH OKULU - ULAKBIM, ULAKBİM, INDEX ISLAMICUS, SOBIAD, AKADEMIKARAŞTIRMALAR İNDEKSI, ASOS, ARASTIRMAX
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER DERGİSİ - -ULAKBİM
CİHANNÜMÂ TARİH VE COĞRAFYAARAŞTIRMALARI DERGİSİ - ERIHPLUS, CEEOL, (DOAJ
TARIH İNCELEMELERI DERGISI - MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION)
TARIH OKULU DERGISI - SOBIAD, AKADEMIK ARAŞTIRMALAR İNDEKSI, ASOS, ARASTIRMAX, İSAM, TEİ
ULAKBİM tarafından taranmayan ulusal dergilerde hakemlik
Yayın Yılı Endeks
UŞAK ÜNIVERSITESI FEN VE DOĞA BILIMLERI DERGISI - ENDEKSTE TARANMIYOR