Profesör HATİCE AYDIN

Profesör HATİCE AYDIN

  Profesör Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı - Profesör Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü - Bölüm Başkanı İletişim Fakültesi - Dekan

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF FAST FOOD CONSUMPTION ON BODY IMAGE EMOTIONS 2018 BRITISH FOOD JOURNAL
AN INVESTIGATION OF CONSUMERS’ PURCHASE INTENTIONS TOWARDS OMNI-CHANNEL SHOPPING 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF RETAIL DISTRIBUTION MANAGEMENT
FAST FOOD CONSUMPTION AND CONSUMER EMOTIONS OF GUILT AND SHAME: A TURKISH PERSPECTIVE. 2018 BRITISH FOOD JOURNAL
THE EFFECT OF GUILT ON POST-PURCHASE REGRET: ATTITUDES AND REPURCHASE INTENTIONS TOWARDS SMOKING 2021 EGE AKADEMIK BAKIS (EGE ACADEMIC REVIEW)
DOES THE LEVEL OF ENERGY INTENSITY MATTER IN THE EFFECT OF LOGISTIC PERFORMANCE ON THE ENVIRONMENTAL POLLUTION OF OBOR COUNTRIES? EVIDENCE FROM PSTR ANALYSIS 2023 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
DOES FOREIGN DIRECT INVESTMENT MATTER IN THE ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND HUMAN CAPITAL? EVIDENCE FROM PANEL SMOOTH TRANSITION REGRESSION ANALYSIS 2022 SYMMETRY: CULTURE AND SCIENCE
A BIBLIOMETRIC REVIEW OF THE OMNICHANNEL LOGISTICS LITERATURE 2023 THE INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL, DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
CONSUMERS’ EMOTIONAL BONDS WITH FOREIGN BRANDS:ANIMOSITY, AFFINITY, AND ETHNOCENTRISM 2020 BOĞAZIÇI JOURNAL
ROTTERDAM, ANTWERP VE HAMBURG LIMANLARININ AKILLI LIMAN BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESI 2020 GLOBAL JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES
SOSYAL MEDYA TRENDİ OLAN FOMO’NUN PAZARLAMA ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI 2018 İZMIR KATIP ÇELEBI ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
EVALUATION OF THE STRATEGIES COPING WITH CONSUMERS GUILT AND SHAME IN IMPULSE BUYING A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS 2015 JOURNAL OF GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT
A STUDY ON THE EFFECTS OF THE CONSUMER LIFESTYLES ON SUSTAINABLE CONSUMPTION 2015 INQUIRY
SOME DETERMINANTS OF GREEN CONSUMPTION BEHAVIOR: A STUDY ON GREEN CONSUMERS 2016 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TOURISM
THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL DISTANCING AND COMPLAINING BEHAVIOUR ON THE EFFECT OF NEGATIVE EMOTIONS ON REPURCHASE INTENTION 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF TRADE, ECONOMICS AND FINANCE
AN EVALUATION OF FASHION INVOLVEMENT: A STUDY ON GENERATIONS X AND Y 2016 INQUIRY
EVALUATION OF CONSUMER REGRET IN TERMS OF PERCEIVED RISK AND REPURCHASE INTENTION 2016 JOURNAL OF GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT
USED CLOTHING DISPOSAL BEHAVIOR WITHIN THE SCOPE OF SUSTAINABLE CONSUMPTION 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES
INFLUENCE OF SELF-MONITORING AND MATERIALISM ON FASHION CLOTHING INVOLVEMENT 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
BRAND EVANGELISM AND BIG FIVE PERSONALITY TRAITS 2017 GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT
WHAT TYPE RELATIONSHIP DO WE HAVE WITH OUR BRANDS? IS THE NAME OF THIS RELATIONSHIP BRAND ROMANCE? 2017 INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING
THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTION VALUE AND VOLUNTARY SIMPLICITY LIFESTYLE AND EFFECT ON ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE CONSUMERISM 2017 EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT
YEŞIL LOJISTIK UYGULAMALARININ ALGILANAN HIZMET DEĞERINE ETKISININ GLOVAL ÖLÇEĞI İLE BELIRLENMESI: KARGO ŞIRKETI MÜŞTERILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2021 YÖNETIM, EKONOMI VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGISI
LOJİSTİK VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA YAPILAN TEZLERİN ANALİZİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA 2021 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
HİZMETLERE KATILIM SÜRECİNDE ALGILANAN BİRLİKTE DEĞER YARATMA ALGISININ, BİRLİKTE DEĞER ÜRETME ALGISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2022 DÜZCE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
INVESTIGATING CONSUMERS\U2019 FOOD WASTE BEHAVIORS: AN EXTENDED THEORY OF PLANNED BEHAVIOR OF TURKEY SAMPLE 2022 CLEANER WASTE SYSTEMS
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ÜLKE İMAJININ YABANCI MENŞELI ÜRÜN İNANCI VE SATIN ALMA İSTEĞI ÜZERINDEKI ETKISI VE FARKLI ÜLKE İMAJ ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 2017 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
MARKAYA YÖNELİK DUYGULARDA ANTROPOMORHİZM ETKİSİNİN RASYONEL VE HEDONİK FAYDA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 2019 CUMHURIYET ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI
EKMEK İSRAF ETMEME NİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2019 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
SOSYAL MEDYADAKİ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN (FOMO) İÇGÜDÜSEL ALIMLARA ETKİSİNİN ÖZ BELİRLEME KURAMI İLE AÇIKLANMASI 2018 ULUSLARARASI İKTISADI VE İDARI İNCELEMELER DERGISI
PERAKENDE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE MARKA SADAKATINE ETKI EDEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2013 ATATÜRK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
MOBİL VİRAL İLETİŞİMDE TUTUM NİYET VE DAVRANIŞLARI ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖLÇÜLMESİ ERZURUM DA BİR ARAŞTIRMA 2015 ATATÜRK ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI
ÇEVRECI TÜKETICILERIN DEĞER TEMELLI BÖLÜMLENDIRILMESI ÇEVRECI KADIN TÜKETICILER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2016 ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
MARKA AŞKININ DEĞERLENDIRILMESI BEYAZ EŞYAKULLANICILARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2016 TÜKETICI VE TÜKETIM ARAŞTIRMALARI DERGISI
ÇOKLU KANAL STRATEJİSİNDEN BÜTÜNCÜL KANAL STRATEJİSİNE GEÇİŞİN TÜKETİCİLER TARAFINDAN KABULÜ 2017 MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
İÇGÜDÜSEL ALIMLARDAN SONRA MEYDANA GELEN NEGATİF ÖZ BİLİNÇ DUYGULARI 2017 ATATÜRK ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI
MARKA GÜVENI, FARKINDALIĞI VE BENLIK İMAJ UYUMUNUNMARKA BAĞLILIĞINA ETKISINDE MARKA AŞKININ ARACILIK ROLÜ 2017 EGE AKADEMIK BAKIŞ
ONLINE ALIŞVERIŞTE BILIŞSEL ÇELIŞKI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESI 2018 ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ ÇOCUKLARIN TÜKETİM DAVRANIŞINA YANSIMASI 2021 ATATÜRK ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI
ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞTE TÜKETİCİ KAFA KARIŞIKLIĞI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2022 PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGISI
FOMO VE YOLO TÜKETİMDEN JOMO TÜKETİM ANLAYIŞINA GEÇİŞ: SOSYAL MEDYA HASTALIKLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA 2022 ULUSLARARASI İKTISADI VE İDARI İNCELEMELER DERGISI
DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ: HOPA LİMANI’NDA BİR UYGULAMA 2022 MARITIME FACULTY JOURNAL - DENIZCILIK FAKULTESI DERGISI
LOJİSTİK HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ 2022 BEYKOZ AKADEMI DERGISI
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ VE GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2023 JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY