Profesör HATİCE AYDIN

Profesör HATİCE AYDIN

  Profesör Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı - Profesör Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü - Bölüm Başkanı İletişim Fakültesi - Dekan

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
AKILLI KENTLERIN KENTSEL LOJISTIK ÜZERINDEKI ETKILERI 2019 ÇUKUROVA 3. ULUSLARARASI BILIMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESI
MARKAYA YÖNELİK İNANÇLARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA NİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 2016 SECOND SARAJEVO INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIAL SCIENCES
GIDA OKURYAZARLIĞI KAPSAMINDA AMBALAJLARIN ÜZERINDE SEMBOLLERINBILINIRLIĞININ TEST EDILMESI 2019 3.ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ
BÜTÜNCÜL KANAL MÜŞTERILERININ SATIN ALMA NIYETINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN UTAUT2 DEĞIŞKENLERI KAPSAMINDA İNCELENMESI 2019 5. ULUSLARARASI BILIMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESI
AKILLI KENTLERİN KENTSEL LOJİSTİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 2019 ÇUKUROVA 3. ULUSLARARASIBİLİMSEL ARAŞTIRMALARKONGRESİ
TÜKETİCİ KAFA KARIŞIKLIĞI VE MARKA BAĞLILIK İLİŞKİSİ 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ SEMPOZYUMU
RİSK ALGISININ TÜKETİCİ KAFA KARIŞIKLIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ SEMPOZYUMU
BLOCKCHAIN TEKNOLOJISININ SWOT ANALIZI 2019 ICOAEF VI INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
BLOCKCHAIN TEKNOLOJISINI PAZARLAMA ALANINDA DEĞERLENDIREN ÇALIŞMALAR ILEİLGILI LITERATÜR TARAMASI 2019 ICOAEF VI INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
İŞLETMELERIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: LOJISTIK İŞLETMELER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’ 19)
İŞLETMELERIN İNTERNET ENTEGRASYONU: LOJISTIK İŞLETMELERIN WEB SITELERININ DEĞERLENDIRILMESI 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’ 19)
BANDIRMA TICARET BORSASINDA LISANSLI DEPOCULUK VE ELEKTRONIK ÜRÜN SENEDIUYGULAMALARI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU (UBS’19)
BÜTÜNCÜL KANAL MÜŞTERILERININ SATIN ALMA NIYETINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN UTAUT2 DEĞIŞKENLERI KAPSAMINDA İNCELENMESI 2019 ULUSLARARASI BILIMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESI
Y KUŞAĞININ BILIŞSEL ÇELIŞKISININ ONLINE ALIŞVERIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
TÜKETICILERIN YABANCI MARKALARLA DUYGUSAL BAĞLARI: DÜŞMANLIK, HAYRANLIK VEETNOSENTRIZM 2018 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ ÜRÜN VE MARKALARA YÖNELIK İNSAN BIÇIMSELLEŞTIRMEALGILARI: FENOMENOLOJIK BIR ARAŞTIRMA 2018 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
TÜKETİM TOPLUMUNDA GIDA İSRAFININ BİR BOYUTU: BANDIRMA ÖRNEĞİ 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU (UBS’18)
WEB SITESI DEĞERI VE WEB SITESI ÜRÜN TUTUMU ÜZERINDE SANAL KARAKTERGÖRÜNÜMÜNÜN ROLÜ 2018 II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS
EKMEĞI İSRAF ETMEME NIYETINE ETKISI OLAN FAKTÖRLERIN DEĞERLENDIRILMESI 2018 II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS
BÜTÜNCÜL KANAL STRATEJISINI GENIŞLETILMIŞ TEKNOLOJI KABUL MODELI KAPSAMINDA DEĞERLENDIREN ÇALIŞMALAR ILE İLGILI LITERATÜR TARAMASI 2018 II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS
MARKAYA YÖNELIK DUYGULARDA ANTROPOMORHIZM ETKISININ RASYONEL VE HEDONIK FAYDA AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
THE FEAR OF MISSING OUT IN SOCIAL MEDIA AND MARKETING STRATEGIES 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
HEALTH CONSCİOUSNESS AND ORGANIC FOODPURCHASING INTENTIONOF ELITE ATHLETES 2018 III. KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMISNISTRATION AND ECONOMY CONGRESS O
GENÇ SPORCULARIN ORGANİK GIDAYA YÖNELİKİNANÇ VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARININDEĞERLENDİRİLMESİ 2018 III. KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMISNISTRATION AND ECONOMY CONGRESS
AN INVESTIGATION ON THE EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING BRAND LOVE 2013 LOGOS UNIVERSALITY MENTALITY EDUCATION NOVELTY (LUMEN 2013)
EVALUATION OF THE STRATEGIES COPING WITH CONSUMERS GUILT AND SHAME IN IMPULSE BUYING A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS 2015 THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT
CONSUMER PERCEPTIONS AND RESPONSIVENESS TOWARDS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES 2016 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNANCE, FRAUD, ETHICS, AND SOCIAL RESPONSIBILITY
EVALUATION OF CONSUMER REGRET IN TERMS OF PERCEIVED RISK AND REPURCHASE INTENTION 2016 THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT
AN EVALUATION OF FASHION INVOLVEMENT A STUDY ON GENERATIONS X AND Y 2016 SECOND SARAJEVO INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIAL SCIENCES
THE EFFECT OF BRAND SATISFACTION TRUST AND BRAND COMMITMENT ON LOYALTY AND REPURCHASE INTENTIONS 2012 8TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE
GIDA OKURYAZARLIĞI KAPSAMINDA AMBALAJLARIN ÜZERINDEKI SEMBOLLERIN BILINIRLIĞININ TEST EDILMESI 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ SEMPOZYUMU
Y KUŞAĞININ BILIŞSEL ÇELIŞKISININ ONLINE ALIŞVERIŞAÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE-2018
A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON OMNICHANNEL STRATEGY IN THE INTERNATIONAL MARKET 2023 5TH BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SOSYAL MEDYADAKI GELIŞMELERI KAÇIRMA KORKUSUNUN (FOMO) İÇGÜDÜSEL ALIMLARA ETKISININ ÖZ BELIRLEME KURAMI ILE AÇIKLANMASI 2018 17.ULUSLARARSI KATILIMLI IŞLETMECILIK KONGRESI
BEHAVIORAL INTENTIONS OF CONSUMERS IN SHOPPING THROUGH OMNI-CHANNEL 2017 2. MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS II)
THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMPTIONVALUE AND VOLUNTARY SIMPLE LIFE STYLE ANDEFFECT ON ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLECONSUMERISM 2017 MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONFERENCEONSOCIAL SCIENCES
USED CLOTHING DISPOSAL BEHAVIOUR AS A SUSTAINABLECONSUMPTION 2017 THIRD SARAJEVO INTERNATIONAL CONFERENCE
THE RELATIONSHIPS BETWEEN BRAND EVANGELISM BIG FIVE PERSONALITY TRAITS AND GENDER AN EMPIRICAL RESEARCH ON CAR OWNER 2016 5TH WORLD CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, WCBEM
A RESEARCH ON MESARUMENT OF HOUSEWIVES FASHION INVOLVEMENT 2016 5TH WORLD CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT
THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL DISTANCING AND COMPLAINING BEHAVIOUR ON THE EFFECT OF NEGATIVE EMOTIONS ON REPURCHASE INTENTION 2016 THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN BUSINESS AND ECONOMICS (ICABE2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
YENİ SOSYAL MEDYA TRENDİ OLAN FOMO’NUN PAZARLAMA ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2018 23.PAZARLAMA KONGRESI
MARKA AŞKININ DEĞERLENDIRILMESI BEYAZ EŞYA KULLANICILARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2016 21ST MARKETING CONGRESS. MARKETING IN THE DIGITAL WORLD