Doçent HARUN YILDIZ

Doçent HARUN YILDIZ

  Doçent Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı - Doçent Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı - Doçent

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Makale Adı Yılı Dergi
EFFECTS OF SYNTHETIC CANNABINOIDS ON RENAL FUNCTIONS 2016 KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BÜLTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ANTECEDENTS OF INNOVATIVE PERFORMANCE: FINDINGS FROM PLS-SEM AND FUZZY SETS (FSQCA) 2020 JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH
THE INTERACTIVE EFFECT OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND ORGANIZATIONAL TRUST ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 2019 SAGE OPEN
IMPACT ON PRESENTEEISM OF THE CONSCIENTIOUSNESS TRAIT: A HEALTH SECTOR CASE STUDY 2017 SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY: AN INTERNATIONAL JOURNAL
RELATIONSHIP BETWEEN WORK-FAMILY CONFLICT AND TURNOVER INTENTION IN NURSES: A META-ANALYTIC REVIEW 2021 JOURNAL OF ADVANCED NURSING
TESTING THE VALIDITY AND RELIABILITY OF A TURKISH VERSION OF THE SOCIAL CYBERLOAFING SCALE 2021 PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE
TURKISH ACADEMIC DIASPORA IN BRITAIN: A SCOPING REVIEW 2022 MIGRATION LETTERS
COUNTERINTUITIVE CONSEQUENCES OF COVID-19 ON HEALTHCARE WORKERS: A META-ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK ENGAGEMENT AND JOB SATISFACTION 2022 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY
HOW DO COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIORS AFFECT MORAL DISENGAGEMENT IN ORGANIZATIONS? SIGNIFICANCE OF ANGER TOWARD THE ORGANIZATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC 2022 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY
A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYTIC SYNTHESIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIORS AND ITS THEORETICAL CORRELATES 2023 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
BILGI UÇURMA DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERI VE SONUÇLARI 2018 GLOBAL JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES
SOSYAL MEDYADA FARKLILIKLARIN YÖNETIMI: BIR VAKA İNCELEMESI 2019 MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
ALGILANAN ÖRGÜTSEL KRONIZMIN İŞTEN AYRILMA EĞILIMI ÜZERINDEKI ETKISINDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEMENIN ARACI ROLU 2017 KASTAMONU ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
UYGULAMALI GIRIŞIMCILIK EĞITIMININ GIRIŞIMCILIK EĞILIMI ÜZERINDEKI ETKISI: MÜHENDIS ADAYLARI ÜZERINDE BIR ARAŞTIRMA 2019 YÖNETIM VE EKONOMI: CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
ÇALIŞANLARIN YALAN SÖYLEME EĞILIMININ BIR ÖNCÜLÜ OLARAK ÖRGÜTSEL DIŞLANMAA 2018 ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
OLUMLU VE OLUMSUZ SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ İŞTEKI STRES ÜZERINDEKI ETKISI 2018 İŞ-GÜÇ ENDÜSTRI İLIŞKILERI VE İNSAN KAYNAKLARI DERGISI
KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESINDEKI KOBİ’LERDE ÖRGÜTSEL USTALIK (ÇIFT YÖNLÜLÜK): ÇATIŞAN STRATEJILERIN BIRLEŞIMI 2018 MANISA CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
THE REGULATORY ROLE OF COMPASSION IN THE INFLUENCE OF THE PERSONALITY TRAIT OF RESPONSIBILITY ON TASK AND CONTEXTUAL PERFORMANCE 2017 JOURNAL OF MANAGEMENT, MARKETING AND LOGISTICS
X VE Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARIN POZITIF PSIKOLOJIK SERMAYE DÜZEYLERININ KARŞILAŞTIRILMASI 2017 YDÜ SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
ÖĞRENEN ÖRGÜT YAKLAŞIMININ İLKÖĞRETIM OKULLARI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2012 ULUDAĞ ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
SANAL KAYTARMA DAVRANISLARININ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KAPASITESI ÜZERINDEKI ETKISININ İNCELENMESI 2015 BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL
CAM UÇURUM KADIN YÖNETICILER CAM TAVANI NE ZAMAN AŞAR? 2016 ANKARA ÜNIVERSITESI SIYASAL BILGILER FAKÜLTESI DERGISI
ÖRGÜTSEL KÜLTÜR BOYUTLARININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA BIR TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETI ÖRNEĞI 2012 ULUDAĞ ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI
EĞITIM ÖRGÜTLERI ÖĞRENEN ORGANIZASYON ÖZELLIKLERI GÖSTERMEKTE MIDIR KAMU VE ÖZEL İLKÖĞRETIM OKULLARININ BALIKESIR İLI ÖRNEĞINDE KARŞILAŞTIRMALI BIR ANALIZI 2011 BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL
THE EFFECTS OF ETHICAL LEADERSHIP SERVANT LEADERSHIP AND LEADER MEMBER EXCHANGE ON COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIORS 2016 INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK BAĞLAMINDA SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNOVATIF UYGULAMALAR YEŞIL HASTANELER 2016 KAFKAS ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ POZITIF PSIKOLOJIK SERMAYE DÜZEYLERININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2016 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
PSIKOLOJIK SÖZLEŞME ALGISI ILE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI 2016 ERCIYES ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
AMAÇLARA GÖRE YÖNETIM TÜRK KAMU YÖNETIMINE YANSIMALARI 2016 RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT
POZITIF BIR ÇALIŞAN TUTUMU OLAN PSIKOLOJIK SAHIPLIĞIN CINSIYETE GÖRE İNCELENMESI BILIŞIM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2016 EURASIAN ACADEMY OF SCIENCES SOCIAL SCIENCES JOURNAL
KÜLTÜREL ZEKÂ GIRIŞIMCILIK EĞILIMI VE İNOVATIF DAVRANIŞLAR ARASINDAKI İLIŞKI 2016 EURASIAN ACADEMY OF SCIENCES EURASIAN BUSINESS & ECONOMICS JOURNAL
BANKA ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIKLARI BIREYSEL VE ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI ARASINDAKI İLIŞKILERIN İNCELENMESI 2013 ESKIŞEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
İŞ YAŞAMINDAKI SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ HUKUKI YÖNDEN İNCELENMESI 2015 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ SERGILENMESINDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ VAR MIDIR 2015 BILGI EKONOMISI VE YÖNETIMI DERGISI
THE EFFECT OF SERVANT LEADERSHIP AND PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP THE MODERATOR ROLE OF ORGANIZATIONAL SUPPORT 2015 JOURNAL OF GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT
HERZBERG IN ÇIFT FAKTÖR KURAMI KAMU OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERIN MOTIVASYON ALGILARINI AÇIKLAYABILIR MI AMPIRIK BIR ARAŞTIRMA 2012 BILGI EKONOMISI VE YÖNETIMI DERGISI
İŞYERINDE KIŞISEL İNTERNET VE TEKNOLOJI KULLANIMI SANAL KAYTARMA 2014 EGE AKADEMIK BAKIŞ DERGISI
DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKILEŞIMCI VE TAM SERBESTI TANIYAN LIDERLIK TARZLARININ ÖRGÜTSEL SESSIZLIK ÜZERINDEKI ETKISINI BELIRLEMEYE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2014 CELAL BAYAR ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI YÖNETIM VE EKONOMI DERGISI
İŞ TATMINI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI UŞAK TEKSTIL SEKTÖRÜNDE BIR UYGULAMA 2013 EGE STRATEJIK ARAŞTIRMALAR DERGISI
HERZBERG IN ÇIFT FAKTÖR KURAMI AÇISINDAN İLKÖĞRETIM I KADEME ÖĞRETMENLERININ MOTIVASYON DÜZEYLERININ DEĞERLENDIRILMESI 2013 AKADEMIK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLI SOSYAL BILIMLER E-DERGISI
BIÇIMSEL ÖRGÜT YAPISININ ÖRGÜTSEL İLETIŞIME ETKISI BIR KAMU HASTANESI ÖRNEĞI 2012 AKADEMIK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLI SOSYAL BILIMLER E-DERGISI
BILGI UÇURMA DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERI VE SONUÇLARI 2018 GLOBAL JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KORONA SONRASI DÖNEMDE ÇALIŞMA DENEYIMINI İYILEŞTIRMEK 2020 HARVARD BUSINESS REVIEW TÜRKIYE
POLITIK YETININ GETIRDIĞI YENI SALGIN: SÖZDE İŞKOLIKLIK 2019 HARVARD BUSINESS REVIEW TÜRKIYE
SOSYAL MEDYA ÇAĞINDA NISPETIZM FENOMENI 2017 HARVARD BUSINESS REVIEW TÜRKIYE
ALGILANAN ÖRGÜTSEL KRONIZMIN İŞTEN AYRILMA EĞILIMI ÜZERINDEKI ETKISINDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEMENIN ARACI ROLÜ 2017 KASTAMONU ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
SANAL KAYTARMA YAPMAK KÖTÜ BIR ŞEY YAPMAK DEĞILDIR AMA 2016 HARVARD BUSINESS REVIEW TÜRKIYE
ÇALIŞANLARIN SENDIKALARA YÖNELIK ALGILARININ İNCELENMESI: BIR ÇOKLU GRUP ANALIZI 2021 BEYKOZ AKADEMI DERGISI