Doçent HARUN YILDIZ

Doçent HARUN YILDIZ

  Doçent Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı - Doçent Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı - Doçent

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
POLITIK YETI ILE İLGILI ÇALIŞMALARIN BIBLIYOMETRIK ANALIZI 2019 SIXTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS VI)
ÖZEL VE KAMU SEKTÖRÜNDEKI ÇALIŞANLARIN SENDIKALARA YÖNELIK GÜNCEL BAKIŞ AÇILARI 2019 10. ULUSLARARASI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESI
SENDIKA TERCIHINDEKI SIYASALLAŞMA EĞILIMININ DEMOGRAFIK ÖZELLIKLER AÇISINDAN İNCELENMESI 2019 10. ULUSLARARASI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESI
GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERIN TICARET PERFORMANSI: LOJISTIK SEKTÖRÜ ÜZERINE KARŞILAŞTIRMALI BIR ÇALIŞMA 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ SEMPOZYUMU
İDO BANDIRMA-YENIKAPI HATTI İLE İLGILI MÜŞTERI ŞIKAYETLERININ İNCELENMESI 2019 INTERNATIONAL EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-V
İSTISMARCI YÖNETIM ALGISININ KIŞI-ÖRGÜT UYUMU ÜZERINDEKI ETKISI 2019 INTERNATIONAL EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-V
BIR İŞ MODELI OLARAK UBER’IN TÜRKIYE’DEKI BAŞARISI 2018 III MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS, 2018)
UYGULAMALI GIRIŞIMCILIK EĞITIMININ ETKINLIĞI VE GIRIŞIMCILIK EĞILIMINE ETKISI 2018 2ND INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS
SOSYAL MEDYA ALANINDA YAZILAN ULUSAL TEZLERIN İÇERIK ANALIZI İLE İNCELENMESI 2018 2ND INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS
ULUSAL GÜMRÜKLERARASI REKABET ÖLÇÜMÜ: BANDIRMA GÜMRÜĞÜNÜN İHRACAT REKABETÇILIĞININ ÖLÇÜLMESI 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BANDIRMA AND ITS SURROUNDINGS - UBS’18
TICARET VE LOJISTIK İÇIN GELECEĞIN KAVRAMI: E-TICARET LOJISTIĞII 2018 2ND INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS
REKABET KONUSUNDA ULUSLARARASI TICARET ANABILIM DALLARINDA YAZILAN ULUSAL TEZLERIN BIBLIYOMETRIK VE İÇERIK OLARAK İNCELENMESI 2018 2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS(ISEFE 2018)
GIRIŞIM ÖZELLIKLERINE GÖRE DIŞ TICARETIN DEĞERLENDIRILMESI: TÜRKIYE DIŞ TICARETI ÜZERINE BETIMSEL BIR ARAŞTIRMA 2018 2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS(ISEFE 2018)
ÖRGÜTSEL İLETIŞIM KONUSUNDA YAZILAN ULUSAL TEZLERIN BIBLIYOMETRIK ANALIZI 2018 2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, FINANCE AND ECONOMETRICS(ISEFE 2018)
TÜRKIYEDEKI KOBİLERDE ÖRGÜTSEL USTALIK: ÇATIŞAN STRATEJILERIN BIRLEŞIMI 2017 GLOBAL İŞLETME ARAŞTIRMALARI KONGRESI (GİAK-2017)
A PROPOSED CONCEPTUAL MODEL OF DESTRUCTIVE DEVIANCE THE MEDIATOR ROLE OF MORAL DISENGAGEMENT 2015 11TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE (ISMC)
THE ANTECEDENTS OF PRESENTEEISM AND SICKNESS ABSENTEEISM A RESEARCH IN TURKISH HEALTH SECTOR 2015 11TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE (ISMC)
DRIVERS OF INNOVATIVE CONSTRUCTIVE DEVIANCE A MODERATED MEDIATION ANALYSIS 2015 WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (WCTIE)
GÜNÜMÜZ KAMU YÖNETIMINDE AMAÇLARA GÖRE YÖNETIMIN İZLERINI SÜRMEK 2016 GLOBAL İŞLETME ARAŞTIRMALARI KONGRESI
MACHIAVELLIANISM TO SOCIAL UNDERMINING THE MEDIATING EFFECT OF THE MORAL DISENGAGEMENT 2016 12TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE
HERZBERG IN ÇIFT FAKTÖR KURAMI KAMU OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERIN MOTIVASYON ALGILARINI AÇIKLAYABILIR MI AMPIRIK BIR ARAŞTIRMA 2012 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY AND MANAGEMENT (ICKEM)
SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ SERGILENMESINDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ VAR MIDIR 2014 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY AND MANAGEMENT
İYI NITELIKLI ÇALIŞANLAR OUT MERHAMETLI ÇALIŞANLAR IN 2017 GLOBAL İŞLETME ARAŞTIRMALARI KONGRESI (GİAK-2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAZININDA İŞ PERFORMANSI ÜZERINE BIBLIYOMETRIK İÇERIK ANALIZI: ULUSAL MAKALELER ÜZERINDE BIR İNCELEME 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (ICEESS’18)
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL OSTRACISM ON TENDENCY TO LIE 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE (ICEESS ’18)
ONLINE MOTOSIKLET ÇAĞIRMA UYGULAMASI SCOTTY‟IN GIRIŞIMCILIK BAŞARISI 2018 INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS
A RESEARCH FOR DIGITAL MEDIA USE OF ENVIRONMENTAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 2018 INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS
DIVERSITY MANAGEMENT ON SOCIAL MEDIA: THE CASE OF TURKISH AIRLINES 2018 INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS
A THEORETICAL OVERVIEW OF WHISTLEBLOWING BEHAVIOR 2018 INTERNATIONAL EMI ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS
A PROPOSAL FOR EFFECTS OF GENDER-BASED DISCRIMINATION IN THE WORKPLACE 2017 12TH EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
MANAGEMENT INNOVATION TO CONTEXTUAL PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION 2017 12TH EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
THE MEDIATING ROLE OF TURNOVER INTENTION ON CRONYISM AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION RELATIONSHIP 2017 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES (ICEBSS 2017)
ORGANIZATIONAL BASED SELF ESTEEM TO PSYCHOLOGICAL WELL BEING THE MODERATING ROLE OF ABUSIVE SUPERVISION 2016 THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW CHALLENGES IN MANAGEMENT AND BUSINESS
THE EFFECT OF PERSON ORGANIZATION FIT ON ENTREPRENEURSHIP POTENTIAL A FIELD STUDY 2016 7. ULUSLARARASI SAĞLIK VE HASTANE YÖNETIMI KONGRESI
THE RELATIONSHIP BETWEEN FEAR OF MISSING OUT AND CYBERLOAFING ACTIVITIES 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (ICBES) 2017
MANAGERIAL CULTURAL INTELLIGENCE AND CORPORATE ENTREPRENEURSHIP 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (ICBES) 2017
RESPONSIBILITIES IN DISASTER MANAGEMENT: THE CASE OF COVID-19 PANDEMIC AND EARTHQUAKES IN TURKEY 2023 16TH EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION INTERNATIONAL CONFERENCE (EDI)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde davetli konuşmacı olmak
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
NISPETIZM AND GENERATIONS 2017 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMICS STUDIES (ICBES)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BANDIRMA’DAKI KADIN GIRIŞIMCILERIN PROFILLERININ BELIRLENMESINE YÖNELIK ARAŞTIRMA 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BANDIRMA AND ITS SURROUNDINGS - UBS’18
İŞ YAŞAMINDA PRESENTEEISM SÖZDE VAROLMA OLGUSU SAĞLIK VE VERIMLILIK AÇISINDAN ÖNEMI 2013 7. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YABANCILAŞMA LABORATUVAR ÇALIŞANLARI ÖRNEĞI 2014 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
NISPETIZM OLGUSUNUN NÖROTEKNOLOJIYE DAYANAN YÜZ TANIMA TEKNOLOJILERI İLE TEST EDILMESI: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 2017 5. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESI
GELIŞMELERI KAÇIRMA KORKUSUNUN YAPICI VE YIKICI SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ÜZERINDEKI ETKISI 2018 26. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
OLAĞANDIŞI İŞYERI DAVRANIŞLARININ BIR ÖNCÜLÜ OLARAK KARIYERIZM 2015 3. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESI
ÖRGÜTSEL SESSIZLIK ÜZERINDE ETKILI LIDERLIK TARZLARININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2013 21. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
İŞ YAŞAMINDAKI SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ HUKUKI YÖNDEN İNCELENMESI 2014 22. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI İŞYERINDE VERIMLILIK KAYBINA MI NEDEN OLUYOR YOKSA ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KAPASITESINI MI ARTIRIYOR 2014 22. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
KABUS YÖNETICILER POTANSIYEL YARATICILIĞI VE GIRIŞIMCILIK RUHUNU NASIL ETKILIYOR 2016 4. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESI
ÇALIŞANLARIN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI PSIKOLOJIK SÖZLEŞME ALGISIYLA AÇIKLANABILIR MI 2014 2. ULUSAL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESI
ÇALIŞANLARIN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ÖRGÜTSEL GÜVEN İLE AÇIKLANABILIR MI AMPIRIK BIR ARAŞTIRMA 2015 14. ULUSAL İŞLETMECILIK KONGRESI
RISK ALMA EĞILIMI ILE YAPICI SAPKIN DAVRANIŞLAR ARASINDAKI İLIŞKIDE AĞ KURMA KABILIYETININ MEDIATOR ETKISI 2015 23. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
SORUMLULUK KIŞILIK ÖZELLIĞININ PRESENTEEISM HASTAYKEN İŞE GELME DAVRANIŞLARI ÜZERINDEKI ETKISI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BIR ARAŞTIRMA 2015 3. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESI
X VE Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARIN POZITIF PSIKOLOJIK SERMAYE DÜZEYLERININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESI 2015 9. SAĞLIK VE HASTANE İDARESI KONGRESI
İŞIME TUTKUYLA BAĞLIYIM.. HASTA OLSAM DA GIDERIM! 2016 24. YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI
GÖZDEN KAÇAN SENTETIK MADDE ETKISI BONZAI NEFROTOKSISITESI 2016 13. ADLI BILIMLER KONGRESI
KÜLTÜREL ZEKA GIRIŞIMCILIK EĞILIMI VE İNOVATIF DAVRANIŞLAR ARASINDAKI İLIŞKI 2016 15. ULUSAL İŞLETMECILIK KONGRESI
İSTANBUL İKINCI BASAMAK BIR HASTANEDE VANKOMISINE DIRENÇLI ENTEROKOK SÜRVEYANS ÇALIŞMASI 2015 HASTANE İNFEKSIYONLARI KONGRESI
POZITIF BIR ÇALIŞAN TUTUMU OLAN PSIKOLOJIK SAHIPLIĞIN CINSIYET DEĞIŞKENINE GÖRE İNCELENMESI BILIŞIM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2016 15. ULUSAL İŞLETMECILIK KONGRESI
KUYU KAZMA/SOSYAL BALTALAMA DAVRANIŞLARI İLE İŞE YABANCILAŞMA ARASINDAKI İLIŞKI 2016 15. ULUSAL İŞLETMECILIK KONGRESI
OLUMLU VE OLUMSUZ SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI İŞTEKI STRESI NASIL ETKILIYOR? 2017 25. ULUSAL YÖNETIM VE ORGANIZASYON KONGRESI