Öğretim Görevlisi Doktor YASEMİN OĞUZLAR TEKİN

Öğretim Görevlisi Doktor YASEMİN OĞUZLAR TEKİN

  Öğretim Görevlisi Doktor Öğretim Görevlisi Yerel Yönetimler Pr. - Öğretim Görevlisi Yerel Yönetimler Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor

Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
Kitap Adı Yılı Yayınevi Yazarlar
BELEDİYELERİN GENİŞLEYEN EKOSİSTEMLERİ ÜZERİNE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR 2021 NOBEL YAYINEVİ OĞUZLAR TEKİN YASEMİN
GÖÇ ANSIKLOPEDISI 2023 NOBEL YAYINCILIK OĞUZLAR TEKİN YASEMİN
GÖÇ ANSIKLOPEDISI 2023 NOBEL YAYINCILIK OĞUZLAR TEKİN YASEMİN
GÖÇ ANSIKLOPEDISI 2023 NOBEL YAYINCILIK OĞUZLAR TEKİN YASEMİN
21. YY DA TÜRKIYE-AB ILIŞKILERI: YENI ÇAĞIN ESKI MESELELERI 2023 NOBEL YAYINCILIK OĞUZLAR TEKİN YASEMİN
Alanında yayımlanan bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı
Kitap Adı Yılı Yayınevi Yazarlar
ORTADOĞU ANALİZİ 2014 BETA YAYINLARI OĞUZLAR TEKİN YASEMİN