Öğretim Görevlisi Doktor YASEMİN OĞUZLAR TEKİN

Öğretim Görevlisi Doktor YASEMİN OĞUZLAR TEKİN

  Öğretim Görevlisi Doktor Öğretim Görevlisi Yerel Yönetimler Pr. - Öğretim Görevlisi Yerel Yönetimler Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor

BAĞLI BİRİMLER

YEREL YÖNETIMLER PR. ÖĞRETIM GÖREVLISI DOKTOR (DERS VERECEK)
ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETIM GÖREVLISI
YEREL YÖNETIMLER PR. ÖĞRETIM GÖREVLISI
YEREL YÖNETIMLER PR. ÖĞRETIM GÖREVLISI DOKTOR