Öğretim Görevlisi Doktor YASEMİN OĞUZLAR TEKİN

Öğretim Görevlisi Doktor YASEMİN OĞUZLAR TEKİN

  Öğretim Görevlisi Doktor Öğretim Görevlisi Yerel Yönetimler Pr. - Öğretim Görevlisi Yerel Yönetimler Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
AVRUPA BIRLIĞI’XXNIN GÖÇ POLITIKASININ AŞIRI SAĞ UNSURLARA ETKILERI 2019 II.ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BILIMLERI KONGRESI
İNŞACILIK YAKLAŞIMIYLA TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIĞI İLIŞKILERININ İNCELENMESI 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCAI SCIENCE
AVRUPA BIRLIĞI GÖÇ POLITIKASI ILE GELECEĞINI BELIRLIYOR 2018 IX. ULUSLARARASI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN GÖÇLE İLGİLİ OLARAK YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE ALINAN KARARLAR 2020 4. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU