Profesör YAĞMUR AKKOYUNLU

Profesör YAĞMUR AKKOYUNLU

  Profesör Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı - Profesör Spor Bilimleri Fakültesi - Dekan

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF A TWELVE-MONTH SWIMMING EXERCISE ON MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS’ PHYSICAL FITNESS LEVEL. 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION SPORTS AND HEALTH
COMPARISON OF SOME BIOMOTORIC DEVELOPMENTS OF 14 YEARS OLD WHO EXERCISE AND THOSENOT EXERCISE 2010 EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
THE HEALTH PROMOTING BEHAVIORS OF PHYSICAL EDUCATION, PRIMARY-SCHOOL AND PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES IN TURKEY. 2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH
SELF EFFICACY PHYSICAL ACTIVITYENJOYMENT AND BMI STATUS OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS 2016 STUDIES ON ETHNO-MEDICINE
COMPARISON OF STRENGTH PARAMETERS IN AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS ACCORDING TO THE DEGREE OF AMPUTATION 2022 PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES
COMPARISON OF STRENGTH PARAMETERS IN AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS ACCORDING TO THE DEGREE OF AMPUTATION 2022 PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXERCISE ADDICTION AND PERSONALITY TRAITS OF UNIVERSITY STUDENTS 2023 PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
SELF EFFICACY PHYSICAL ACTIVITY ENJOYMENT AND BMI STATUS OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS 2016 ETHNO MEDICINE
THE RESEARCH ON THE EFFECT OF POST EXERCISE HOT AND COLD WATERAPPLICATIONS ON RECOVERY PROCESS 2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT STUDIES
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
EVALUATION OF HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS PROFILES OF TURKISH STUDENTS IN URBAN AND RURAL SCHOOL DISTRICTS 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS & HEALTH SCIENCES
AĞIRLIKLA YAPILAN ISINMA UYGULAMALARININ FUTBOLCULARDAÇEVIKLIK PERFORMANSINA ETKISI 2020 TÜRKIYE KLINIKLERI SPOR BILIMLERI DERGISI
AĞIRLIKLA YAPILAN ISINMALARIN FUTBOLCULARDA ÇEVİKLİK PERFORMANSINA ETKİSİ 2020 TÜRKIYE KLINIKLERI SPOR BILIMLERI DERGISI
EFFECT OF ANAEROBIC POWER ONAGILITY AND QUICKNESS IN MALENATIONAL TAEKWONDO ATHLETES 2020 KINESIOLOGIA SLOVENICA
EXAMINING SOME OF PARAM ET RES USINC INTERNET AND CRATI- FICATION MOTIVATION OF THE STUDENTS OF THE DUMLUPINARUNIVERS1TY 2012 ULUSLARARASI HAKEMLİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
EVALUATION OF HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOUR LEVEL OF ACTIVEATHLETES AND SEDENTARY STUDENTS STUDY AT PHYSICAL EDUCATIONAND SPORTS COLLEGE 2017 ANTHROPOLOGIST
EFFECT OF FULL AND HALF-SQUAT TRAINING ON POSTURAL CONTROL AND KNEE STRENGTH IN HEALTHY MEN 2010 OZEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
TO DETERMINE STRESS LEVEL OF LOOSING FOOTBALL TEAMS BEFOREAND AFTER COMPETITION 2012 EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
SOME FACTORS AFFECTING THE OBESITY OF UNIVERSTIY EMPLOYEES 2012 OZEAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCE
THE EVALUATION OF 11-15-YEARS-OLD FOOTBALLERS’ BODY COMPOSITION AND SOMATOTYPE FEATURES IN TERMS OF BALL KICKING TECHNIQUES AND SPEED 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT STUDIES
STUDYING IDENTIFICATION LEVEL OF APPLICANTS OF FOOTBALL SUPPORTER TEACHERS BY DIFFERENT VARIABLES 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE
EFFECT OF ANAEROBIC POWER ON QUICKNESS IN WOMEN NATIONALTAEKWONDO ATHLETES 2016 OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS,SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
KADIN FUTBOLCULARIN BAZI PERFORMANS TESTLERI ILE MAÇ PERFORMANS PARAMETRELERI ARASINDAKI İLIŞKI 2023 AKDENIZ SPOR BILIMLERI DERGISI
THE RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVELS AND MINDFULNESS OF UNIVERSITY STUDENTS-ATHLETES 2023 PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
FUTBOL TAKIMI TARAFTARLARININ EVANGELIZM (EFANGELIZM) DÜZEYLERI ILE TAKIM İNOVASYONU ALGILARI ARASINDAKI BAĞIN ARAŞTIRILMASI 2023 AKDENIZ SPOR BILIMLERI DERGISI (MEDITERRANEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE)
STUDYING IDENTIFICATION LEVEL OF APPLICANTS OF FOOTBALL SUPPORTER TEACHERS BY DIFFERENT VARIABLES 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE
EFFECT OF ANAEROBIC POWER ON AGILITY AND QUICKNESS IN MALE NATIONAL TAEKWONDO ATHLETES 2020 KINESIOLOGIA SLOVENICA
EFFECT OF ANAEROBIC POWER ON QUICKNESS IN WOMEN NATIONAL TAEKWONDO ATHLETES 2016 OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS, SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH
DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERININ İNTERNET KULLANIM VE DOYUM MOTIVASYONLARININ BAZI PARAMETRELER BAKIMINDAN İNCELENMESI 2012 ULUSLARARASI HAKEMLI BEŞERI VE AKADEMIK BILIMLER DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
SPORCULARDA YÜKSEKLIK ANTRENMAN MASKESININ ANAEROBIK PERFORMANS VE SOLUNUM PARAMETRELERINE ETKISININ İNCELENMESI 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL STUDIES (INTJCSS)
BASKETBOLCULARDA CORE ALT EKSTREMİTE KUVVETİ ANTRENMANLARININ DİNAMİK DENGE VE ŞUT İSABETİ ÜZERİNE ETKİSİ 2016 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
HAREKETSIZ YAŞAMIN VE UZUN SÜRELI YOĞUN EGZERSIZIN PLAZMA ADIPONEKTIN DÜZEYLERINE ETKISININ KARŞILAŞTIRILMASI 2007 KARDİYOLOJİ
ÜNİVERSİTELERDEKİ SPORCU ÖĞRENCİLERİN SİGARA YE ALKOL KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ ARAŞTIRILMASI 2006 OPTÎMAL TIP DERGİSİ
FARKLI POZİSYONLARDA UYGULANAN SQUAT EGZERSİZLERİNİN DİZ FLEKSİYON VE EKSTENSİYON KUVVET GELİŞİMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 2006 SPORMETRE BEDEN EĞITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI
ÜNIVERSITE ÇALIŞANLARINDA CINSIYET, YAŞ, MEDENI DURUM VE EĞITIM DÜZEYI BAKIMINDAN OBEZITEYI ETKILEYEN FAKTÖRLER 2010 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU DERGİSİ
BEDEN EĞİTİMİ VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YASAM DOYUMUVEFİZİKSEL BENLİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 2012 JOURNAL OF PHYSİCAL EDUCATIONAND SPORT SCIENCES
16 - 18 YAŞ GRUBU FUTBOLCULARDA MASAJIN ESNEKLİKÜZERİNE ETKİSİ 2005 SPORMETRE BEDEN EĞITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI
BİLECİK İLİNDE YAZ SPOR OKULLARINA KATILAN ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ 2017 ATATÜRK ÜNIVERSITESI BEDEN EĞITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI
BASKETBOLCULARDA CORE ALT EKSTREMITE KUVVETI ANTRENMANLARININ DINAMIK DENGE VE ŞUT İSABETI ÜZERINE ETKISI 2016 MARMARA ÜNIVERSITESI SPOR BILIMLERI DERGISI
YILDIZ ERKEK FUTBOLCULARIN BİR MÜSABAKA SÜRESİNCE KAN LAKTİK ASİT VE GLUKOZ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 2004 GAZI BEDEN EĞITIMI VE SPOR BILIMLERI DERGISI (ONLINE)
BEDEN EĞITIMI VE SPOR 1996 PAMUKKALE ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI DERGISI
BEDEN EĞİTİMİ VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİADAYLARININ YAŞAM DOYUMU VE FİZİKSELBENLİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 2012 NIGDE UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES