Profesör YAĞMUR AKKOYUNLU

Profesör YAĞMUR AKKOYUNLU

  Profesör Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı - Profesör Spor Bilimleri Fakültesi - Dekan

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BASKETBOLCULARDA SUPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZDEĞERLERİNE ETKİSİ 2017 9.ULUSLARARASI BEDEN EĞITIMI VE SPOR ÖĞRETMENLIĞI KONGRESI
FARKLI BRANŞLARDA YAPILAN EGZERSIZIN HORMONLAR ÜZERINE ETKISI 2016 THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY
AĞIRLIKLA YAPILAN ISINMALARIN FUTBOLCULARDA ÇEVIKLIK PERFORMANSINA ETKISI 2018 2ND ACADEMIK SPORT CONGRESS
FUTBOLCULARDA ŞUT HIZI İLE ABSOLUT VE RELATİF İZOKİNETİK BACAK KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2018 ULUSLARARASI 16. SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
FARKLI PEDAL BAŞLANGIÇ HIZLARININ WINGATE ANAEROBİK TEST DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 2018 16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
FUTBOLCULARDA PLİOMETRİK ÇALIŞMALARIN SIÇRAMA,ŞUT HIZI VE İZOKİNETİK KUVVET ÜZERİNE ETKİSİ 2018 16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
MİNİK VE MİNİMİNİKLER FUTBOL LİGİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE BİYOMOTOR ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 2007 FENERBHÇE SPOR KLÜBÜ 100. YIL SPOR VE BİLİM KONGRESİ
AMATÖR FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN SPOR EĞİTİMİ HAKKINDAKT GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 2007 IV ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
AN INVESTIGATION OF THE FENCER OPINION ABOUT SPORT, WHO PARTICIPATED IN TURKEYINTERCLUB CHAMPIONSHIP 2009 11.ICHPER.SD.EUROPEREGİONALCONGRESS AND EXPOSİTTİON
ÜNİVERSİTELERARASI MÜSABAKALARA KATILAN ERKEK FUTBOLCULARIN SPORDA SALDIRGANLIK ANLAYIŞLARININ ARAŞTIRILMASI 2010 11. USLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN ANAEROBIC POWER, LEG STRENGHT, SPEED AND AGILITY OF SOCCER PLAYERS 2010 11. INTERNATIONAL SPORT SCIENCE CONGCESS
RELATIONSHIPS BETWEEN HOPELESSNESS AND SATISFACTIONIN WHEELCHAIRBASKETBALL PLAYERS 2014 II. ULUSLARARASI ENGELLILERDE BEDEN EĞITIMI VE SPOR KONGRESI
COMPARING OF SITUATIONAL ANXIETY LEVELS OF SOCCER REFEREES BEFORE COMPETITION AND AFTER COMPETITION 2009 11.ULUSLARARASI SAĞLIK ,BEDEN EĞITIMI,REKREASYON,SPOR VE DANS KONSEYIAVRUPA KONGRESI VE FUARISERGISI
EFFECT OF ANAEROBİC POWER ON QUİCKNESS IN WOMEN NATİONAL TAEKWONDO ATHLETES 2016 OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS, SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH
IMPACT OF PLYOMETRIC TRAINING ON ANAEROBIC POWER OF BASKETBALLPLAYERS TAKING EDUCATION AT PRIVATE HIGH SCHOOL. 2017 MSA BUDVA 2017
ORTA ŞIDETTE YAPILAN ANTRENMANLARIN FUTBOLCULARDA İZOKINETIK KUVVETE ETKISI 2017 ULUSLARARASI BALKAN SPOR BILIMLERI KONGRESI
PLIOMETRIK ANTRENMANLARIN FUTBOLCULARIN ŞUT HIZINA ETKISININ İNCELENMESI 2017 ULUSLARARASI BALKAN SPOR BILIMLERI KONGRESI
FUTBOLCULAR UYGULANILAN BIODEX DENGE SISTEMI (BBS) VE Y DENGE TESTI (YBT) SONUÇLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI. 2017 DÜNYA SPOR BILIMLERI ARAŞTIRMALARI KONGRESI
SÜREKLİ VE ARALIKLI YAPILAN TENİS ANTRENMANLARININ 8-10 YAŞ KIZ ÇOCUKLARINDA BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. 2017 DÜNYA SPOR BILIMLERI ARAŞTIRMALARI KONGRESI
SPORCULARDA YÜKSEKLIK ANTRENMAN MASKESININ ANAEROBIK PERFORMANS VE SOLUNUM PARAMETRELERINE ETKISININ İNCELENMESI 2017 2. ULUSLARARASI SPOR EĞITIM VE TOPLUM KONGRESI
ANALYSISOF EKHAUSTION LEVELOFTURKISH FOOTBALL REFEREESSERVE İN THIRB REGION 2010 11. INTERNATIONAL SPORT SCIENCE CONGRESS
FAKÜLTELER ARASI TURNUVAYA KATILAN ÖĞRENCILERIN SPORTMENLIK YÖNELIMLERI 2022 ERPA İNTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION
FAKÜLTELER ARASI TURNUVAYA KATILAN ÖĞRENCILERIN SPORTMENLIK YÖNELIMLERI 2022 ERPA İNTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION
DOES HIP FLEXION JOINT RANGE OF MOTION EFFECT ACCELERATION, SPRINT, CHANGE OF DIRECTION TIME, AND SHOOTING SPEED? 2023 ASES INTERNATIONAL BANDIRMA SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE
EVALUATION OF STUDIES ON MINDFULNESS BETWEEN 2019-2023 2023 ASES BANDIRMA İNTERNATIONAL SCIENTIFIC STUDIES CONFERENCE
MİNİKLER FUTBOL LİGİNDE OYNAYAN SPORCU ÇOCUKLARIN BAZI FİZİKSEL VE BİYOMOTOR ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 2007 4. ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
ÜNIVERSITELERARASI TÜRKIYE ŞAMPIYONASINA KATILAN ESKRIMCILERIN SPORDA ERDEM ANLAYIŞLARININ İNCELENMESI 2008 ABANT İZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI, 10. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
THE RESEARCH IS ABOUT YOUNG FOOTBALL PLAYERS GOODNESS IN SPORT 2008 10TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
FUTBOLCULARIN DIKEY SIÇRAMA, 30M. SÜRAT, WINGATE ANAEROBIK GÜÇ TESTI SONUÇLARININ İNCELENMESI 2017 15.ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
FUTBOLCULARIN DIKEY SIÇRAMA,30 M SÜRAT, WINGATA ANAEROBIK GÜÇ TESTI SONUÇLARININ İNCELENMESI. 2017 15. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
FUTBOLCULARDA SÜRAT,DİKEY SIÇRAMA,VÜCUT KOMPOZİSYONU,ANAEROBİK GÜÇ VE KAPASİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2018 16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
BASKETBOLCULARDA SUPER SLOW MOTION KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERINE ETKISI 2017 ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞITIMI VE SPOR ÖĞRETMENLIĞI KONGRESI
TO ANALYSIS OF CHILDREN’XXS SOME PHYSICAL AND BIOMETRIC SPECIFICATIONS WHO PLAY IN THETEENY FOOTBALL LEAGUE 2007 IV. ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ”
ÜNİVERSİTELERARASI SALON FUTBOLU MÜSABAKALARINA KATILAN BAYAN FUTBOLCULARIN SPORDA SALDIRGANLIK VE ŞİDDET ANLAYIŞLARININARAŞTIRILMASI 2010 11. INTERNATIONAL SPORT SCIENCE CONGRESS
MINIKLER LIG MÜSABAKALARINA KATILAN FUTBOLCULARIN SPORDA ERDEMI ALGILAMA DÜZEYLERININ İNCELENMESI 2007 IV. ULUSLARARASI AKDENIZ SPOR BILIMLERI KONGRESI
IMPACT OF PLYOMETRİC TRAINING ON ANAEROBİC POWER OF BASKETBALL PLAYERS TAKING EDUCATION AT PRIVATE HIGH SCOOL. 2017 14.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF MONTENEGRIN SPORTS ACADEMY
SPORCULARDA YÜKSEKLIK ANTRENMAN MASKESININ ANAEROBIK PERFORMANS VE SOLUNUM PARAMETRELERINE ETKISININ İNCELENMESI 2017 2.ULUSLARARASI AVRASYA, SPOR EĞITIM VE TOPLUM KONGRESI
SEZON SONU VE YENI SEZON ÖNCESI FUTBOLCULARA UYGULANAN ŞUT HIZI VE İZOKINETIK KUVVET TESTLERININ DEĞERLENDIRILMESI 2017 15.ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
FUTBOLCULARIN ANAEROBIK PERFORMANS DEĞERLERININ OYNADIKLARI MEVKILERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 2017 15. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
DÜZENLI SPOR YAPAN SPOR BILIMLERI ÖĞRENCILERININ SAKATLANMA SIKLIĞI 2017 15.ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
SEZON SONU VE YENI SEZON ÖNCESI FUTBOLCULARA UYGULANILAN ŞUT HIZI VE İZOKINETIK KUVVET TESTLERININ DEĞERLENDIRILMESI, 2017 15. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
BASKETBOLCULARDA SUPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ 2017 ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞITIMI VE SPOR ÖĞRETMENLIĞI KONGRESI
THE COMPARISON OF PROFESSIONAL AND AMATEUR FOOTBALLER S U17 SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICALPARAMETERS 2016 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCECULTURE AND SPORT
COMPARISON OF STRENGTH TRAINING DURING THE INSPIRATION AND EXPIRATION FORCE EFFECT 2016 THE 10 TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY
RELATIONSHIP BETWEEN SOME PERFORMANCE TESTS AND MATCH PERFORMANCE IN WOMEN FOOTBALL PLAYERS 2022 TRAKYA ÜNIVERSITELER BIRLIĞI 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
MÜSABAKALARINA KATILAN FUTBOLCULARIN SPORDA ERDEMI ALGILAMA DÜZEYLERININ İNCELENMESI 2007 AKDENIZ ÜNIVERSITESI, IV. ULUSLAR ARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
AN INVESTIGATION OF AMATEUR FOOTBALL TRAINERS PERCEPTIVENESS ON FAIR PLAY SAMPLE OF KUTAHYA 2007 4TH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SPORT SCIENCE CONGRESS
KADIN FUTBOLCULARDA BAZI PERFORMANS TESTLERI ILE MAÇ PERFORMANSI ARASINDAKI İLIŞKI 2022 TRAKYA ÜNIVERSITELER BIRLIĞI 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI KONGRESI
AMATÖR GENÇ FUTBOLCULARIN SPORDA ERDEM ANLAYIŞININ INCELENMESI 2008 10. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
EFFECT OF ANAEROBİC POWER ON QUİCKNESS IN WOMEN NATİONAL TAEKWONDO ATHLETES 2016 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”
PLIOMETRIK ANTRENMANLARIN FUTBOLCULARIN ŞUT HIZINA ETKISI 2017 ULUSLARARASI BALKAN SPOR BILIMLERI KONGRESI
DÜZENLI SPOR YAPAN SPOR BILIMLERI ÖĞRENCILERININ SAKATLANMA SIKLIĞI 2017 15. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
MINIMINIKLERDE LIG MÜSABAKALARINA KATILAN FUTBOLCULARIN SPORDA ERDEMI ALGILAMA DÜZEYLERININ İNCELENMESI 2007 IV. ULUSLARARASI AKDENIZ SPOR BILIMLERI KONGRESI
FUTBOLCULARDA PILOMETRIK ÇALIŞMALARIN SIÇRAMA, ŞUT HIZI VE IZOKINETIK KUVVET ÜZERINE ETKISI 2018 16. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
AMATÖR FUTBOL ANTRENÖRLERININ SPORDA ERDEM ANLAYIŞLARININ İNCELENMESI-KÜTAHYA İLI ÖRNEĞI- 2007 AKDENIZ ÜNIVERSITESI, IV. ULUSLAR ARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
RELATIONSHIPS BETWEEN HOPELESSNESS AND LIFE SATISFACTION IN WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS 2014 2TH INTERNATIONAL PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CONGRESS FOR THE DISABLED
FUTBOLCULAR UYGULANILAN BIODEX DENGE SISTEMI (BBS) VE Y DENGE TESTI (YBT) SONUÇLARIARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI 2017 DÜNYA SPOR BILIMLERIARAŞTIRMALARI KONGRESI
AN INVESTIGATION OF THE FENCER OPINION ABOUT SPORT WHO PARTICIPATED IN TURKEY INTERUNIVERSITY CHAMPIONSHIP 2009 11. ICHPER.SD EUROPE REGIONAL CONGRESS & EXPOSITION
ÜNIVERSITELERARASI TÜRKIYE ŞAMPIYONASINA KATILAN ESKRIMCILERIN SPORDA ERDEM ANLAYIŞLARININ İNCELENMESI 2008 10. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
MİNİK VE MİNİMİNİKLER FUTBOL LİGİNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN UZUNLUK, GENİŞLİK, ÇEVRE ÖLÇÜMLERİYLE VÜCUT YAĞ YÜZDELERİNİN ARAŞTIRILMASI 2007 FENERBAHÇE SPOR KLÜBÜ 100.YIL SPOR VE BİLİM KONGRESİ
CROSSFİT ANTRENMANLARININ VÜCUT KOMPOZİSYONU VE BAZI KUVVET PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2022 14. ULUSAL SPOR BILIMLERI ÖĞRENCI KONGRESI | AFYON, TÜRKİYE 11 – 13 MAYIS 2022
EVALUATION OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL L FITNESS LEVELS OF URBAN AND RURAL SECONDARY SCHOOL STUDENTS THROUGH FITNESSGRAM TEST BATTERY 2014 7TH NATIONAL SPORTS SCIENCE STUDENTS CONGRESS
MINIK VE MINIMINIKLER FUTBOL LIGINDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN BAZI FIZIKSEL VE BIYOMOTOR ÖZELLIKLERININ ARAŞTIRILMASI 2007 FENER BAHÇE 100. YIL SPOR VE BILIM KONGRESI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BASKETBOLCULARDA MEVKILERE GÖRE FIZIKSEL VE FIZYOLOJIK ÖZELLIKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI 2017 10. SPOR BILIMLERI ÖĞRENCI KONGRESI
CROSS FIT EGZERSIZLERININ VÜCUT KOMPOZISYONU VE BAZI KUVVET PARAMETRELERINE ETKISININ İNCELENMESI 2022 14. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ