Öğretim Görevlisi VOLKAN AKGÜL

Öğretim Görevlisi VOLKAN AKGÜL

  Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı - Öğretim Görevlisi

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TURIZM ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERINE ETKISI: GÖNEN ÖRNEĞI 2014 NIŞANTAŞI ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
GÖNEN TERMAL TURIZM MERKEZINDEKI OTEL İŞLETMELERINDE PERSONEL GÜÇLENDIRME VE YARATICILIK İLIŞKISINE YÖNELIK BIR UYGULAMA 2020 JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKISINDE İŞ TATMINININ ARACI ROLÜ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BIR ARAŞTIRMA 2020 BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMIŞLIK DÜZEYI HATAY ÖRNEĞI 2010 MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
TERMAL KONAKLAMA İŞLETMELERINDE MÜŞTERI MEMNUNIYETINE ETKI EDEN UNSURLAR GÖNEN KAPLICALARI ÖRNEĞI 2012 BALIKESIR ÜNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
NIŞ (NICHE) PAZARLAMA VE HATAY TURIZMINE YÖNELIK NIŞ PAZARLAMA STRATEJILERININ BELIRLENMESI 2010 MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL FACTORS ON SALES PERSONS WORK ATTITUDES IN TRAVEL AGENCIES 2010 MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI, SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
THE EFFECTS OF SOME INDIVIDUAL AND WORKRELATED VARIABLES ON GROUP COHESION A STUDY WITH AIRPORT EMPLOYEES 2010 SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI,
THE MODERATING EFFECTS OF PERCEIVED ACCOUNTABILITY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SALES PERSONNEL S EMPOWERMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT A FIELD RESEACH IN TURKISH TRAVEL AGENCIES 2008 ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
PERSONEL GÜÇLENDIRME VE GÜÇ MESAFESININ, İŞ YERINDE YALNIZLIK DUYGUSU ILE İŞTEN AYRILMA NIYETI ÜZERINDEKI ETKISI: GÖNEN TERMAL ÖRNEĞI 2019 TÜRK TURIZM ARAŞTIRMALARI DERGISI