Öğretim Görevlisi VOLKAN AKGÜL

Öğretim Görevlisi VOLKAN AKGÜL

  Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı - Öğretim Görevlisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TURIZM ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERINE ETKISI: GÖNEN ÖRNEĞI 2014 1. ULUSLARARASI TURIZM VE YÖNETIM ARAŞTIRMALARI KONGRESI
TURIZM FAALIYETLERIYLE İLGILI, YEREL HALKIN GÖRÜŞ VE ALGILAMALARININBELIRLENMESI, TERMAL TURIZM BÖLGESI GÖNEN’DE BIR ARAŞTIRMA 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU – UBS’19
PERSONEL GÜÇLENDIRME VE ÖRGÜTSEL YARATICILIK ARASINDAKI İLIŞKI, TERMAL OTEL İŞLETMELERINDE BIR UYGULAMA 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES(ICEESS’ 19)
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA TURIZM EĞITIMI ALAN ÖĞRENCILERIN EĞITIME BAKIŞ AÇILARININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA: BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS III)
TÜRKIYE EKONOMISI İÇIN TURIZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMIKÖNEMI VE SEKTÖREL İSTIHDAM SORUNLARININ ANALIZI 2018 THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (MECAS III)
GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ GÖNEN’E KARŞITUTUMLARININ TESPITI 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU(UBS’18)
CAREER ORIENTATION OF UNIVERSITY STUDENTS FROM DIFFERENT FAMILY AND BACKGROUND PROFILES 2008 ICSS CONFERENCE
THE EFFECTS OF COLLECTIVISM AND JOB RELATED FACTORS ON GROUP COHESION AND TRUST TO PEOPLE A RESEARCH ON EMPLOYEES IN TURKISH AIRPORTS 2008 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT AND ECONOMICS, TIRAN
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND JOB SATISFACTION THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL FACTORS ON SALES PERSONS WORK ATTITUDES IN TRAVEL AGENCIES 2008 PROC. EUROPEAN ACADEMY OF MANAGEMENT 8TH ANNUAL CONFERENCE
THE ROLE OF INFORMATION SOURCES AND TRAVEL CHARACTERISTICS ON TOURISTS SHOPPING BEHAVIOR IN TURKEY 2008 PROC. 7TH ATINER CONFERENCE ON BUSINESS, ATHENS
THE MODERATING EFFECTS OF PERCEIVED ACCOUNTABILITY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SALES PERSONNEL S EMPOWERMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT A FIELD RESEARCH IN TURKISH TRAVEL AGENCIES 2007 INT. CONFERENCE ON ADVANCES IN TOURISM ECONOMICS, SANTO ANDRE, PORTUGAL
THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL WELL BEING ON SALESPERSONS PERCEIVED PERFORMANCE AND JOB SATISFACTION A FIELD RESEARCH IN TURKISH TRAVEL AGENCIES 2007 PROC. 3RD INT. CONFERENCE ON BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS, İZMIR
TÜRKIYE DE KONAKLAMA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ BILGISAYAR TEMELLI TEKNOLOJI KULLANIMI İLE BILGISAYARA YÖNELIK KAYGI KENDINE YETERLILIK VE İNTERNETE YÖNELIK TUTUMLARI ARASINDA İLIŞKI ARAŞTIRMASI 2006 BILGI EKONOMI VE YÖNETIM KONGRESI KOCAELI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
THE ROLE OF BUSINESS SATISFACTION IN THE EFFECT OF INTERNAL MARKETING PRACTICES ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH ON THE BANKING SECTOR 2019 VI INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
KIRSAL TURIZM AÇISINDAN COĞRAFI İŞARETLERIN YERI VE ÖNEMI 2018 IRTAD 2018 2ND INTERNATIONALRURAL TOURISM ANDDEVELOPMENT CONGRESS
TÜRKIYE’DE TERMAL SAĞLIK TURIZMI KAPSAMINDA UYGULANAN YENI STRATEJILERIN DEĞERLENDIRILMESI 2017 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE
AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERININ (AUS), TURIZM SEKTÖRÜ İÇINDEKI UYGULAMA ALANLARI KAPADOKYA BÖLGESI SICAK HAVA BALONCULUĞU ÖRNEĞI 2018 1. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞIM SISTEMLERI KONFERANSI (BANU-ITC’18)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TÜKETICILERIN BANKA TERCIHLERININ VE TAVSIYE DAVRANIŞLARININ BELIRLENMESI ÜZERINE BALIKESIR İLI GÖNEN İLÇESINDE BIR UYGULAMA 2012 I. ULUSAL ÜNYE İİBF İŞLETMECILIK SEMPOZYUMU, ORDU ÜNIVERSITESI
TÜRKIYE HAVA LIMANLARINDA YOLCU MEMNUNIYETI SÜRDÜRÜLEBILIR GELIŞIM ÇERÇEVESINDE BIR DEĞERLENDIRME 2008 13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESI