Doçent UFUK BİNGÖL

Doçent UFUK BİNGÖL

  Doçent Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. - Doçent Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. - Doçent Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü - Bölüm Başkanı E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür Yardımcısı Manyas Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdürü

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
COMPARATIVE QUALITATIVE ANALYSIS OF TURKEY AND ESTONIA IN THE IT SECTOR VACANCIES 2019 EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES
FIGHTING WITH THE GENDER-BASED VIOLENCE AMID THE PANDEMIC 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TÜRKIYE’DE ELEKTRONIK İSTIHDAM PLATFORMLARINDA YAYINLANAN BILIŞIM SEKTÖRÜ İŞ İLANLARININ NITEL ANALIZI (2017-2018) (ICEESS’XX18) 2018 ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
THE IMPACT OF INTOLERANCE TO UNCERTAINTY ON UNEMPLOYMENT ANXIETY IN NURSING STUDENTS DURING PANDEMIC: ROLE OF RESILIENCE 2022 GEVHER NESIBE JOURNAL IESDR
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
WHY WE'RE EXPOSED TO VIOLENCE? A QUALITATIVE RESEARCH FOR THE REASONS ACCORDING TO PHYSICIANS 2021 TURKISH STUDIES-SOCIAL SCIENCES
T.C. CUMHURBAŞKANI İLE SIYASI PARTI LIDERLERININ RESMI TWITTER HESAPLARININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SISTEMI REFERANDUMU KAPSAMINDA NITEL ANALIZI 2017 ULUSLARARASI EKONOMIK ARAŞTIRMALAR DERGISI
TÜRKIYE’DE ÇALIŞMA EKONOMISI VE ENDÜSTRI İLIŞKILERI GÜNCEL LISANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YÖNELIK NITEL BIR İNCELEME: 2008-2019 YILLARI ARASINDAKI DOKTORA TEZLERININ ANALIZI 2020 ÇALIŞMA VE TOPLUM
A PARTIAL LEAST SQUARE MODELLING FOR ANALYSIS THE IMPACT OF WELFARE TO ENTREPRENEURSHIP CLIMATE IN OECD COUNTRIES 2020 AKADEMIK İNCELEMELER DERGISI (AID)
THE IMPACT OF NEET AND LABOR MARKET INDICATORS ON HUMAN DEVELOPMENT: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU-28 COUNTRIES 2020 SOSYAL SIYASET KONFERANSLARI DERGISI
THE MACROECONOMIC DETERMINANTS OF NEET: A PANEL DATA ANALYSIS FOR FRAGILE FIVE COUNTRIES AND RUSSIA 2020 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
GENÇLERDE EKONOMI OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2020 GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
IMPACT OF FUTURE EXPECTATIONS ON CAREER PLANNING ATTITUDES' OF PROFESSIONAL ESPORTS ATHLETES 2021 YÖNETIM BILIMLERI DERGISI
5510 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SIGORTASI KANUNUN KAPSAMINDA YAZILAN MAKALELERIN NITEL ANALIZI 2017 SOSYAL BILIMLER DERGISI
KONUT KONULU MAKALELERIN SOSYO-POLITIK NITEL ANALIZI (2005-2015) DÖNÜŞÜMÜ 2017 SIYASET, EKONOMI VE YÖNETIM ARAŞTIRMALARI DERGISI
İŞ YAPMA KOLAYLIĞI VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İLIŞKISI: TÜRKIYE-SEÇILMIŞ SAHRAALTI AFRIKA ÜLKELERI PANEL VERI ANALIZI 2019 JOURNAL OF YAŞAR UNIVERSITY
E-SPOR EKOSISTEMI VE İSTIHDAM 2022 İSTIHDAMDA 3İ