Doçent UFUK BİNGÖL

Doçent UFUK BİNGÖL

  Doçent Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. - Doçent Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. - Doçent Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü - Bölüm Başkanı E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür Yardımcısı Manyas Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdürü

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
AN ANALYSIS OF VENEZUELAN ECONOMY AND A BRIEF COMPARISON WITH TURKEY IN TERMS OF MACROECONOMIC PERSPECTIVE 2020 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (E-ICEESS’20)
GLOBAL MACROECONOMIC UPDATES AND FUTURE PROJECTIONS ON GHANA ECONOMY 2020 VII INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
ÇALIŞANLARIN PERSPEKTIFINDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI SORUNLARI ILE ÇÖZÜM ÖNERILERI: TÜRK METAL SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DEMOGRAFIK BIR DURUM ÇALIŞMASI 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
YEREL YÖNETIMLERDE BILIŞIM TEKNOLOJILERININ KULLANIMININ NITELIKSEL ANALIZI VE MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDIYESI ÖRNEĞI 2016 3. ULUSLARARASI MUSTAFAKEMALPAŞA SEMPOZYUMU
KIRSAL KARAKTERLI BÜYÜKŞEHIR İLÇELERI YEREL YÖNETIMLERININKATILIMCI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: MANYAS İLÇE BELEDIYESI VE KAYMAKAMLIĞI ÖRNEĞI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU (UBS’19)
KIRSAL KARAKTERLI BÜYÜKŞEHIR İLÇELERINDE KÜLTÜREL FARKLILAŞMANIN STRATEJIK YÖNETIMINDE SYMBIOCITY YAKLAŞIMI: MUSTAFAKEMALPAŞA ÖRNEĞI 2019 KAYFOR17 ULUSLARARASI KAMU YÖNETIMI FORUMU
2019 DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA RAPORU SAHRA ALTI AFRIKA ÜLKELERI - TÜRKIYE KARŞILAŞTIRMALI ANALIZI 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCEEXTENTED WITHSOCIAL SCIENCES ICOAEF’XX19
A PORTRAIT OF THE INDONESIAN ECONOMY BEFORE REFORM AND COMPARATIVE STUDY OF TURKEY'S ECONOMY ON ITS RELATIONSHIP WITH INDONESIA 2023 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE (ICOAEF-X)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
DOES PLATFORM ECONOMY CONTRIBUTE WOMEN’S EMPLOYMENT: A QUALITATIVE REVIEW FOR TURKISH WOMEN INSTAGRAM ENTREPRENEURS FROM SOUTH MARMARA REGION 2019 VI INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
COMPARATIVE QUALITATIVE ANALYSIS OF TURKEY WITH ESTONIA IN IT SECTOR VACANCIES 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE
CUMHURBAŞKANI ILE SIYASI PARTI LIDERLERININ RESMI TWITTER HESAPLARININCUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SISTEMI REFERANDUMU KAPSAMINDA NITEL ANALIZIQUALITATIVE ANALYSIS OF OFFICIAL TWITTER ACCOUNTS OF PRESIDENT AND POLITICAL PARTYLEADERS UNDER THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM REFERENDUM 2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS)
SAĞLIKTA ŞIDDETE DOKTORLARIN BAKIŞ AÇISI: KOCAELI İLINDE NITEL BIR ÇALIŞMA 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
5510 SAYILI SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SIGORTASI KANUNU KAPSAMINDA YAZILAN MAKALELERIN NITEL ANALIZI (2005-2015) 2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS)
YÜKSEKÖĞRETIM BILIŞIM EĞITIM PROGRAMLARININ BILIŞIM İŞGÜCÜ İSTIHDAMI GEREKLILIKLERINI KARŞILAMA DÜZEYININ EĞITIM PROGRAMLARI VE İŞ İLANLARI ÜZERINDEN ANALIZI 2019 2. MESLEKI EĞITIM “BILIŞIM” KONGRESI
TÜRKIYE’DE ÇALIŞMA EKONOMISI VE ENDÜSTRI İLIŞKILERI GÜNCEL LISANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YÖNELIK FENOMENOLOJIK BIR İNCELEME: 2008-2019 YILLARI ARASINDAKI DOKTORA TEZLERININ ANALIZI 2019 20.ÇALIŞMA EKONOMISI VE ENDÜSTRI İLIŞKILERI KONGRESI