Doçent SELVA STAUB

Doçent SELVA STAUB

  Doçent Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı - Doçent Kalite Koordinatörlüğü - Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü - Bölüm Başkanı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE ROLE OF SUPPORTIVE LEADER IN INFLUENCING INTRAPRENEURSHIP AND INNOVATION: A STUDY ON THE PRINTING HOUSES IN TOPKAPI, ISTANBUL 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
WHAT AFFECTS SUSTAINABILITY AND INNOVATION HARD OR SOFT CORPORATE IDENTITY 2016 TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
POSTGRADUATE DIGITAL BADGES IN HIGHER EDUCATION TRANSFORMING ADVANCED PROGRAMS USING AUTHENTIC ONLINE INSTRUCTION AND ASSESSMENT TO MEET THE DEMANDS OF A GLOBAL MARKETPLACE 2015 PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
MAPPING SAP SIX SIGMA RESOURCES TO AGILE MANAGEMENT PROCESSES 2016 INTERNATIONAL INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING PRODUCTION RESEARCH
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND AGILITY 2015 PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
ANALYZING MANAGEMENT STYLE AND SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF SIX SIGMA 2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC DECISION SCIENCES
LOGISTICS MANAGERS VIEWS OF SIX SIGMA INTEGRATION WITHIN LOGISTICS OPERATIONS 2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED DECISION SCIENCES
IS AN UNSKILLED REALLY UNAWARE OF IT 2014 PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
COMPANY PERFORMANCE IMPROVEMENT BY QUALITY BASED INTELLIGENT-ERP 2019 DECISION SCIENCE LETTERS
MOBBING IN ACADEMIA CASE ANALYSIS 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCHOOL AND COGNITIVE PSYCHOLOGY
FACULTY PERCEPTIONS OF THE INTEGRATION OF SAP IN ACADEMIC PROGRAMS 2012 MANAGEMENT SCIENCE LETTERS
THE MODERATING ROLE OF PERSONAL INNOVATION EFFORTS ON JOB SATISFACTION AND PERSONORGANIZATION FIT: A STUDY ON BANDIRMA MUNICIPALITY EMPLOYEES 2017 BUSINESS MANAGEMENT DYNAMICS
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KUŞAK TEORİSİ VE İÇGİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2015 KAFKAS ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KÜÇÜK ÖLÇEKLI İŞLETMELERI GELIŞTIRME DEN GIRIŞIMCI YETIŞTIRMEYE DOĞRU ALINAN YOL KUZEY KAROLAYNA EYALETINDE GIRIŞIMCILIK PROGRAMLARI 2016 GIRIŞIMCILIK VE KALKINMA DERGISI
TÜRKIYE DE SAĞLIK EKONOMISININ VE SAĞLIK BAKANLIĞINI FINANSMANIN GELIŞIMI 2015 SAĞLIK DERGISI
THE DILEMMA OF MR SAMI CASE STUDY 2015 PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
THEORY X AND THEORY Y TYPE LEADERSHIP BEHAVIOR AND ITS IMPACT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE SMALL BUSINESS OWNERS IN THE ŞISHANE LIGHTING AND CHANDELIER DISTRICT 2013 PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
TURKISH AIR PASSENGER CHARACTERISTICS AND APPROACH TO SELF SERVICE APPLICATIONS PROVIDED BY TURKISH AIR TRANSPORT CORPORATIONS 2015 PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY MODERATE THE EFFECTS OF THEORY X AND THEORY Y LEADERSHIP STYLES ON AMBIDEXTROUS INNOVATION? 2017 JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION MANAGEMENT
TÜRK İŞ DÜNYASINDA KADININ LIDERLIK TARZIVE KULLANDIKLARI LIDERLIK DILI 2017 BILGI EKONOMISI VE YÖNETIMI DERGISI
VERGI SISTEMI VE KAMU SABIT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKISI ÜZERINE BIR UYGULAMA 2016 ISTANBUL UNIVERSITESI MALIYE ARASTIRMALARI MERKEZI DERGISI