Doçent SELVA STAUB

Doçent SELVA STAUB

  Doçent Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı - Doçent Kalite Koordinatörlüğü - Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü - Bölüm Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
KULUÇKA MERKEZLERİNDEKİ ÖRGÜTLERİN ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİNİNİNOVASYONEL İKLİME KATKISI 2020 ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 6.
HUMAN RESOURCE FUNCTION TRANSFORMATION IN MICRO SIZE BUSINESSES 2019 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ KONGRESİ
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND AGILITY 2015 WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
IS UNSKILLED REALLY UNAWARE OF IT? 2014 10TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT
TURKISH AIR PASSENGER CHARACTERISTICS AND APPROACH TO SELF SERVICE APPLICATIONS PROVIDED BY TURKISH AIR TRANSPORT CORPORATIONS 2015 WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
THEORY X AND THEORY Y TYPE LEADERSHIP BEHAVIOR AND ITS IMPACT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE SMALL BUSINESS OWNERS IN THE ŞISHANE LIGHTING AND CHANDELIER DISTRICT 2012 SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT
AKTARMA MERKEZLERINDE OTOMASYONUN VERIMLILIĞE ETKISI 2018 İZMIR INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
SERVANT LEADERSHIP APPROACH OF SUCCESSOR IN FAMILY OWNED BUSINESSESANALYSIS OF THREE FAMILY BUSINESSES IN SOUTHERN MARMARA REGION 2017 MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
THEORY X AND THEORY Y TYPE LEADERSHIP BEHAVIOR AND ITS IMPACT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE SMALL BUSINESS OWNERS IN THE ŞISHANE LIGHTING AND CHANDELIER DISTRICT 2012 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT (ICLTIM-2012)
MIKRO ÖLÇEKLI İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI FONKSIYONUNUN TRANSFORMASYONU 2019 IV.INTERNATİONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLYOMENT AND CAREER CONGRESS
COVİD 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SERBEST ECZACILARIN SOSYAL MESAFE VE ILAÇ DAĞITIMINA BAKIŞ AÇISI: BANDIRMA ÖRNEĞİ 2021 5. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
COVID 19 PANDEMISI SÜRECINDE SERBEST ECZACILARIN SOSYAL MESAFE VE ILAÇ DAĞITIMINA BAKIŞ AÇISI: BANDIRMA ÖRNEĞI 2021 5. ULUSLARARASI ERCIYES BILIMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
YÖNETICILERIN İŞ YAŞAMININ KALITESINE YÖNELIK ALGILARININ İNCELENMESI: KÜÇÜK İŞLETMELER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2020 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS
FOURTH WAVE IN INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS EFFECT ON FIRM PERFORMANCE: A STUDY ON CARGO SECTOR 2017 II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS
YÖNETICILERIN İŞ YAŞAMININ KALITESINE YÖNELIK ALGILARININ İNCELENMESI: KÜÇÜK ÖLÇEKLI İŞLETMELER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2020 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS
OKUL SERVISLERINDE KULLANILAN BILIŞIM TEKNOLOJILERININ HIZMET KALITESINE OLAN ETKISI: BANDIRMA OKUL SERVISLERI ÖRNEĞI 2018 1. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KONFERANSI (BANU-ITSC’18
HOW DOES PSYCHOLOGICAL SAFETY AFFECTS EMPLOYEE TURNOVER 2015 QUATAR UNIVERSITY, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION
TURKISH PROFFESIONAL WOMEN AND WORK PLACE LANGUAGE TRANSITIONCONVERSATIONS GENDERED LANGUAGE AROUND THE WORLD 2014 GENDER LANGUAGE AROUND THE WORLD
IMPACT OF KNOWLEDGE DISSEMINATION ON DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THINKERS 2017 III. ULUSLARASI GIRIŞIM, İSTIHDAM VE KARIYER KONGRESI
POSTGRADUATE DIGITAL BADGES IN HIGHER EDUCATION: TRANSFORMING ADVANCED PROGRAMS USING AUTHENTIC ONLINE INSTRUCTION AND ASSESSMENT TO MEET THE DEMANDS OF A GLOBAL MARKETPLACE 2015 WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
NORTH CAROLINA SMALL BUSINESS CENTER NETWORK: DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF THE MOST EXPANSIVE FUNDED TECHNICAL ASSISTANCE SYSTEM IN THE UNITED STATES 2012 4. ULUSLARARASI GIRIŞIMCILIK KONGRESI
PROGRAM CHANGES FROM SMALL BUSINESS DEVELOPMENT TO ENTREPRENEURSHIP: NORTH CAROLINA ENTREPRENEURSHIP PROGRAM 2012 4. ULUSLARARASI GIRIŞIMCILIK KONGRESI
THE DILEMA OF MR. SAMI: CASE STUDY 2014 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT 2014
GAME BASED ENTREPRENEURSHIP EDUCATION 2018 IASOSULUSLARARASI UYGULAMALI SOSYAL BILIMLER KONGRESI
MOVING COMPANIES COMPATIBILITY TO FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND EMPLOYABILITY 2018 IASOSULUSLARARASI UYGULAMALI SOSYAL BILIMLER KONGRESI
THE INFLUENCE OF LEADER MEMBER EXCHANGE ON JOB SATISFACTION 2017 8. INTERNATIONAL CONFERENCE OF POLITICAL ECONOMY
EFFECTIVE STRATEGIC PLLANING FOR ACCREDITATION IN HIGHER EDUCATION 2017 13TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE
ORGANIZASYONLARIN NESNELERIN İNTERNETINE ÇALIŞANLARINI HAZIRLAMA STRATEJILERI VE PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORISI MODELI AÇISINDAN BIR İNCELEME 2018 ULUSLARARASI EMI GIRIŞIMCILIK VE SOSYAL BILIMLER KONGRESI
ORGANIZATIONAL CHANGE READINESS FOR THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND THE RED OR BLUE OCEAN STRATEGY EFFECT 2018 ULUSLARARASI EMI GIRIŞIMCILIK VE SOSYAL BILIMLER KONGRESI
LOJISTIK SEKTÖRÜNDE EĞITIM VE GELIŞTIRME PROGRAMLARININ PERSONELI GÜÇLENDIRME VE PERFORMANS ÜZERINDEKI ETKISI 2018 7. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES
RELATIONSHIP BETWEEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BEST PRACTICES ON SUPPLY CHAIN AGILITY, SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT AND SUPPLY CHAIN VALUE 2018 7. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES
PERCEPTION OF TURKISH LOGISTIC SECTORS’S READNINESS TO THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION 2017 8. INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLITICAL ECONOMY
KADINLARIN İŞ DÜNYASINDAKI LIDERLIK TARZLARI VE KULLANDIKLARI DIL 2017 KNOWLEDGE, ECONOMY AND MANAGEMENT CONGRESS
ENTREPRENERIAL EDUCATION 2017 EMPOWEING ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEMLEADERSHIP: THEORY AND ACTION
ROLE OF SUPPORTIVE LEADER INFLUENCING INTRAPRENEURSHIP AND INNOVATION: A STUDY ON THE PRINTING HOSUES IN TOPKAPI, ISTANBUL 2017 13TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE
THE EFFECT OF TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAMS ON EMPOWERMENT AND PERFORMANCE IN LOGISTIC SECTOR LOJISTIK SEKTÖRÜNDE EĞITIM VE GELIŞTIRME PROGRAMLARININ PERSONELI GÜÇLENDIRME VE PERFORMANS ÜZERINDEKI ETKISI 2018 7. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES
THE MODERATING ROLE OF PERSONAL INNOVATION EFFORTS ON JOB SATISFACTION AND PERSON-ORGANIZATION FIT: A STUDY ON BANDIRMA MUNICIPALITY EMPLOYEES 2017 2ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
THE IMPACT OF LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS ON CUSTOMER SERVICE AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AMONG EXPORT FIRMS IN THE AEGEAN REGION 2021 (EBOR) ECONOMICS, BUSINESS & ORGANIZATION RESEARCH CONFERENCE
ULUSLARARASI AFET VE İNSANI YARDIM LOJISTIĞI KONGRESI – IDHLC 2022 ULUSLARARASI AFET VE İNSANI YARDIM LOJISTIĞI KONGRESI – IDHLC
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
HUMAN RESOURCE FUNCTION TRANSFORMATION IN MICRO SIZE BUSINESSES 2019 IV. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTELERİN İNOVATİF DEĞER YARATMA KATKISI 2019 IV. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
COVID 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ SOSYAL MESAFE VE ILAÇ DAĞITIMINA BAKIŞ AÇISI 2021 5. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ADOPTION OF AI AS PART OF IOT IN EDUCATION: CASE OF TURKISH HIGHER EDUCATION 2019 BUSINESS ORGANIZATION RESEARCH CONFERENCE (BOR)
OKUL SERVISLERINDE KULLANILAN BILISIM TEKNOLOJILERININ HIZMET KALITESINE OLAN ETKISI: BANDIRMA OKUL SERVISLERI ORNEGI 2018 1. AKILLI ULASIM SISTEMLERI KONFERANSI
KUŞAK TEORISI VE İÇGIRIŞIMCILIK 2014 13. ULUSAL İŞLETMECILIK KONGRESI
LIDER ÜYE ETKILEŞIMININ İŞ DOYUMUNA ETKISINDE ÖRGÜTSEL İKLIMIN ROLÜ 2016 15. ULUSAL İŞLETMECILIK KONGRES
ALGILANAN KURUMSAL ITIBARIN ÇALISANLARINIS PERFORMANSINA VE ISTEN AYRILMA NIYETINE ETKISI 2013 21. ULUSAL YÖNETIM ORGANIZASYON KONGRESI
ENTREPRENEURSHIP AND ETHICS EXAMPLES OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY AND THE WORLD 2014 GEM ULUSLARARASI GIRISIMCILIK YIRCOBS’14 KONFERANSI
THE IMPACT OF LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS ON CUSTOMER SERVICE AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AMONG EXPORT FIRMS IN THE AEGEAN REGION 2021 4TH ECONOMICS, BUSINESS AND ORGANIZATION RESEARCH (EBOR)