Öğretim Görevlisi SEMİH SARIİPEK

Öğretim Görevlisi SEMİH SARIİPEK

  Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE EFFECT OF VALUES AND LIFESTYLES ON EATING OUT EXPECTATION 2020 ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURÍSTICOS - ABET
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TURİZMDE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLELERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNDEN BEKLENTİLERİ 2019 SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
DESTINASYON İMAJI ALGISININ MEMNUNIYET VE DESTINASYON SADAKATI ÜZERINDEKI ETKISI: ERDEK ÖRNEĞI 2019 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ORALARIN NESI MEŞHUR: ŞEHIR PAZARLAMASINDA COĞRAFI İŞARET TESCILLI ÜRÜNLER 2020 OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGISI
TURIZM VE OTEL İŞLETMECILIĞI BÖLÜMÜ ÖNLISANS ÖĞRENCILERININ TURIZM İŞLETMELERINDEKI ETIK PROBLEMLERE YÖNELIK ALGILAMALARI 2020 TURK TURIZM ARASTIRMALARI DERGISI