Öğretim Görevlisi SEMİH SARIİPEK

Öğretim Görevlisi SEMİH SARIİPEK

  Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Öğretim Görevlisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
OTEL İŞLETMELERINDE İŞGÖRENLERIN YETKINLIK İNANCI ILE PERFORMANS İLIŞIKISI: ALANYA OTELLERINDE BIR ARAŞTIRMA 2018 1ST INTERNATIONAL NEW GENERATIONS AND NEW TRENDS IN TOURISM
TÜRKIYE DE HELAL KONSEPTLI OTELLERIN ÇEVRESEL HASSASIYET DÜZEYLERI 2018 1ST INTERNATIONAL NEW GENERATIONS AND NEW TRENDS IN TOURISM
SOSYO-DEMOGRAFIK AÇIDAN TURISTIK DESTINASYONLARDA YEREL YEMEK EĞILIMI VE ORGANIK GIDA TÜKETIMI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
FOTOĞRAFTAN YAYILAN LAVANTA KOKUSU: SOSYAL MEDYANIN DESTINASYON İMAJINA ETKISI 2019 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES
YAVAŞ ŞEHIRLERDE KÜLTÜREL MIRASIN SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI: TARAKLI İLÇESINDEKI UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER 2019 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES
KONAKLAMA TERCIHLERININ DESTINASYON İMAJI ALGISINA ETKISI: ERDEK ÖRNEĞI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
THE ROLE OF UNIQUE ATTRACTIONS IN THE FORMATION OF CITY IMAGE: THE CASE OF ESKIŞEHIR SAZOVA SCIENCE CULTURE AND ART PARK 2019 4TH INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TURIZMDE ÖĞRENIM GÖREN ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ AILELERININ TURIZM ENDÜSTRISINDEN BEKLENTILERI - EXPECTATIONS OF FAMILIES OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING IN TOURISM FROM TOURISM INDUSTRY 2019 18. GELENEKSEL TURIZM SEMPOZYUMU
EXPECTATIONS FROM TOURISM INDUSTRY OF FAMILIES OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING IN TOURISM - TURIZMDE ÖĞRENIM GÖREN ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ AILELERININ TURIZM ENDÜSTRISINDEN BEKLENTILERI 2019 18. GELENEKSEL TURIZM SEMPOZYUMU (01 NISAN 2019), İSTANBUL, TÜRKİYE
SEYAHAT İŞLETMESI BAKIŞ AÇISI İLE HELAL TURIZM 2018 17. GELENEKSEL TURIZM SEMPOZYUMU