Doktor Öğretim Üyesi SERPİL ÇOLAK

Doktor Öğretim Üyesi SERPİL ÇOLAK

  Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi Programı - Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi Programı - Doktor Öğretim Üyesi Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü - Bölüm Başkanı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdür Yardımcısı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE EFFECT OF DIFFERENT RESPIRATORY EXERCISE ON SPIROMETER TEST PARAMETERS IN STROKE PATIENTS: RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 2022 GALENOS YAYINEVI
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
EFFECTS OF DIAPHRAGMATIC AND ILIOPSOAS MYOFASCIAL RELEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC LOW BACK PAIN: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY 2023 JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES
THE EFFECT OF DIFFERENT RESPIRATORY EXERCISE ON SPIROMETER TEST PARAMETERS IN STROKE PATIENTS: RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 2022 GALENOS YAYINEVI
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE AYAK MEDIAL LONGITUDINAL ARK DURUMUNUN DENGE VE ESNEKLIKLE İLIŞKISI 2020 ACIBADEM SAĞLIK BILIMLERI DERGISI
SIGARA KULLANIMININ İZOLE KORONER ARTER BYPASS GREFT AMELIYATI GEÇIRMIŞ OLGULARDA ENTÜBASYON SÜRESI VE HASTANEDE KALIŞ ÜZERINE ETKISI 2019 HALIÇ ÜNIVERSITESI SAĞLIK BILIMLERI DERGISI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE AYAK MEDIAL LONGITUDINAL ARK DURUMUNUN DENGE VE ESNEKLIKLE İLIŞKISI 2020 ACIBADEM UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar
Makale Adı Yılı Dergi
ÖN KOL SINIR VE TENDON TRANSFERI SONRASI REHABILITASYONUN UZUN DÖNEM SONUÇLARI: OLGU SUNUMU 2019 HALIÇ ÜNIV SAĞ BIL DER