Doktor Öğretim Üyesi SERPİL ÇOLAK

Doktor Öğretim Üyesi SERPİL ÇOLAK

  Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi Programı - Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi Programı - Doktor Öğretim Üyesi Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü - Bölüm Başkanı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SIGARA KULLANIMININ IZOLE KORONER ARTER BYPASS GREFT AMELIYATI GEÇIRMIŞ OLGULARDA ENTÜBASYON SÜRESI VE HASTANEDE KALIŞ ÜZERINE ETKISI 2018 V. ULUSLARARASI MULTIDISIPLINER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU
ÖN KOL SINIR VE TENDON TRANSFERI SONRASI REHABILITASYONUN UZUN DÖNEM SONUÇLARI: OLGU SUNUMU / LONG TERMRESULTS OF REHABILITATION AFTER ANTERIOR ARM NERVE AND TENDON TRANSFER: CASE REPORT 2019 ULUSLARARASI İŞ KAZALARI, EL YARALANMALARI VE UZUV KOPMALARI KONGRESI, INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL ACCIDENTS, HAND INJURIES AND AMPUTATIONS
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ACUTE EFFECT OF KINESIOTAPING ON MEDIAL EPICONDYLE PAIN:PILOT STUDY. 2015 9TH CONGRESS OF THE EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC
ANALYSIS OF FOOT PLANTAR PRESSURE BEHAVIOR OF CHILDREN WITH OBSTETRIC BRACHIAL PLEXUS PARALYSIS 2020 ESMAC 2020
İSTANBUL’DAKI FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON BÖLÜMÜ PROGRAMLARININ AKREDITASYON DURUMLARI ILEKONTENJAN VE YERLESTIRME ORANLARININ KARSILASTIRILMASI 2019 1. ULUSLARARASI SAGLIKBILIMLERI EGITIM PROGRAMLARI DEGERLENDIRME VE AKREDITASYON (SABAK) KONGRESI
SEREBRAL PALSIDE ROBOTIK REHABILITASYON VE FONKSIYONELLIK 2021 PROF. DR. HIFZI ÖZCAN 8. ULUSLARARASI KATILIMLI CEREBRAL PALSY VE GELIŞIMSEL BOZUKLUKLAR KONGRESI "GELECEK BENIM"
İSTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI ILE EĞITIM AMAÇLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI. 2019 1. ULUSLARARASI SAGLIKBILIMLERI EGITIM PROGRAMLARI DEGERLENDIRME VE AKREDITASYON (SABAK) KONGRESI
İSTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON BÖLÜMÜ EĞITIM PLANININ SAĞLIK BILIMLERI EĞITIM PROGRAMLARI DEĞERLENDIRME VE AKREDITASYON (SABAK) ÖLÇÜTLERINE GÖRE İNCELENMESI. 2019 1. ULUSLARARASI SAGLIKBILIMLERI EGITIM PROGRAMLARI DEGERLENDIRME VE AKREDITASYON (SABAK) KONGRESI
AYAKKABI İMALATINDA ÇALIŞAN İŞÇILERIN KOAH-ASTIM FARKINDALIK DÜZEYININ İNCELENMESI: PILOT ÇALIŞMA 2020 4. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESI
EFFECT OF NINTENDO WII GAMES ON BALANCE IN PARKINSON’S DISEASE: A PILOT STUDY 2018 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTIC TECHNOLOGY AND REHABILITATION
İSTANBUL İLI FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON BÖLÜMÜ EĞITIMI VEREN ÜNIVERSITELERE AIT GENEL BILGILERIN İNCELENMESI 2019 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI EĞITIM PROGRAMLARI DEGERLENDIRME VE AKREDITASYON (SABAK) KONGRESI
ÖĞRENCILERE UYGULANAN MEMNUNIYET ANKETI SONUÇLARINA GÖRE SÜREKLI YENILEME VE İYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI 2019 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI EĞITIM PROGRAMLARI DEGERLENDIRME VE AKREDITASYON (SABAK) KONGRESI
İSTANBUL İLI FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON BÖLÜMÜ EĞITIMI VEREN ÜNIVERSITELERE AIT GENEL BILGILERIN İNCELENMESI 2017 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI EĞITIM PROGRAMLARI DEGERLENDIRME VE AKREDITASYON (SABAK) KONGRESI
İSTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI ILE EĞITIM AMAÇLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI 2019 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BILIMLERI EĞITIM PROGRAMLARI DEĞERLENDIRME VE AKREDITASYON DERNEĞI (SABAK) KONGRESI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ALZHEIMER HASTALARINDA ÜST EKSTREMITE KAS KUVVETI EĞITIMININ DÜŞME VE YAŞAM KALITESI ÜZERINE ETKISI 2022 5. TRAKYA FIZYOTERAPI GÜNLERI EL SEMPOZYUMU
SPASTIK SEREBRAL PALSILI ÇOCUKLARDA EL DEFORMITESI ILE GÜNLÜK YAŞAM AKTIVITELERI ARASINDAKI ILIŞKININ INCELENMESI. 2022 5. TRAKYA FIZYOTERAPI GÜNLERI EL SEMPOZYUMU
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
AİLE BİREYLERİNİN SİGARA KULLANMA DURUMLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE NİKOTİN BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ 2017 TÜSAD 39. ULUSAL KONGRESI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA YAYGINLIĞI VE SİGARA TÜKETİMİNİN DEPRESYON, AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİLERİ-PİLOT ÇALIŞMA 2017 TÜSAD 39. ULUSAL KONGRESI
ORTAOKUL ÖĞRENCILERINDE KAS-İSKELET SISTEMINE BAĞLI DINAMIK VE STATIK POSTÜR ANALIZI: PILOT ÇALIŞMA 2019 7. ULUSAL FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON KONGRESI
OBSTETRIK PALSILI ÇOCUKLARDA OMUZ ABDUKSIYON VE EKSTERNAL ROTASYON ARTIRICI TENDON TRANSFERI SONRASI PROGNOZ. 2010 XIII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER SEMPOZYUMU
HASTANEDE FARKLI IŞ YÜKLERINDE ÇALIŞAN IŞÇILERDE EL VE PARMAK UCU KAVRAMA KUVVETLERININ KARŞILAŞTIRILMASI 2011 3. ULUSAL FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON KONGRESI
FIZYOTERAPI ÖĞRENCILERINDE SIGARA KULLANIM SIKLIĞI VE FIZIKSEL AKTIVITEYE KATILIM ORANLARINA ETKISI. 2015 TÜRKIYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞI 37. ULUSAL KONGRESI
GENÇLERDE SIGARA KULLANIMININ ÜST EKSTREMITE KAVRAMA KUVVETI VE REFLEKS BECERILER ÜZERINE ETKISI. 2015 TÜRKIYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞI 37. ULUSAL KONGRESI
PARKINSON HASTALARINDA FARKLI EGZERSIZ YAKLAŞIMLARININ DENGE ÜZERINDEKI ETKISI: PILOT ÇALIŞMA 2018 HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ SEMPOZYUMU
HEMODIYALIZ HASTALARINDA SIGARA BAĞIMLILIĞININ HEMODIYALIZ YETERLILIĞI ÜZERINE ETKISI 2016 38. TÜSAD ULUSAL KONGRESI
PARKINSON HASTALARININ AYAKTAN VERILEN FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON PROGRAMINA UYUMU 2016 52. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI
FIZYOTERAPI ÖĞRENCILERINDE SIGARA KULLANIM SIKLIĞI VE FIZIKSEL AKTIVITEYE KATILIM ORANLARINA ETKISI 2015 TÜRKIYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞI 37. ULUSAL KONGRESI
GENÇLERDE SIGARA KULLANIMININ ÜST EKSTREMITE KAVRAMA KUVVETI VE REFLEKS BECERILER ÜZERINE ETKISI 2015 TÜRKIYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞI 37. ULUSAL KONGRESI.
3. ULUSAL FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON KONGRESISÖZEL SUNUM VE POSTER ÖZETLERI 2011 3. ULUSAL FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON KONGRESI
OBSTETRIK PALSILI ÇOCUKLARDA OMUZ ABDUKSIYON VE EKSTERNAL ROTASYONU ARTTIRICI TENDON TRANSFERI SONRASI PROGNOZ 2010 13. FIZYOTERAPIDE GELIŞMELER SEMPOZYUMU