Doçent SAMET ÇEVİK

Doçent SAMET ÇEVİK

  Doçent Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Doçent Erdek Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdür Yardımcısı Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü - Bölüm Başkanı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
LITERARY TOURISM AS A FIELD OF RESEARCH OVER THE PERIOD 1997-2016 2020 EUREPEAN JOURNAL OF TOURISM RESEARCH
MEMORABLE TOURISM EXPERIENCE IN SLOW CITIES: A NETNOGRAPHIC ANALYSIS IN THE CASE OF HALFETI 2022 DETUROPE
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
DESTINASYON İMAJI ALGISININ MEMNUNIYET VE DESTINASYON SADAKATI ÜZERINDEKI ETKISI: ERDEK ÖRNEĞI 2019 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
YENILIK DAVRANIŞI VE YENILIKÇI MUTFAK AKIMLARININ YEREL YEMEK TÜKETIMINE ETKISI 2020 TURIZM VE İŞLETMECILIK DERGISI
INTERPRETATION OF AUTHOR-RELATED LITERARY TOURISM SITES: EVIDENCE FROM THREE SITES İN TURKEY 2018 JOURNAL OF TOURISM RESEARCH
COĞRAFI İŞARETLI ÜRÜNLERIN TURIZMDEKI ROLÜ: ESKIŞEHIR TURLARINA İLIŞKIN BIR İÇERIK ANALIZI 2018 JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH
TURIZM VE OTEL İŞLETMECILIĞI BÖLÜMÜ ÖNLISANS ÖĞRENCILERININ TURIZM EĞITIMINDEN BEKLENTILERI 2018 INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
ESKI KÖYE YENI ADET: TURIZM VE KÜLTÜREL YAPI ETKILEŞIMI 2018 JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
ETKINLIK TURIZMININ SAĞLADIĞI FAYDALAR AÇISINDAN ERDEK ZAMANI FESTIVALI KATILIMCILARININ MEMNUNIYET DÜZEYLERININ BELIRLENMESI 2017 ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL
TURIZM VE OTEL İŞLETMECILIĞI BÖLÜMÜ ÖNLISANS ÖĞRENCILERININ TURIZM OLGUSUNA İLIŞKIN METAFORIK ALGILARI 2016 AKADEMIK BAKIŞ
DESTINASYON MARKA STRATEJISI OLARAK MEGA ETKINLIKLER ESKIŞEHIR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTI ÖRNEĞI 2016 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRAS ÜRÜNLERININ YENILIKÇI TURIZM ÜRÜNLERINE DÖNÜŞTÜRÜLMESI BIR ÖRNEK OLAY İNCELEMESI 2016 JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCES STUDIES
KÜLTÜR BIRLEŞTIRIR: SOSYAL GELIŞME AÇISINDAN ESKIŞEHIR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTI PROJELERI 2014 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
ETKINLIK TURIZMI KÜLTÜR BAŞKENTI ETKINLIKLERININ BAŞARI UNSURLARI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME 2014 AKADEMIK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
TÜRKIYE’DEKI EDEBI MEKÂNLARIN MODERN MÜZECILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESI 2021 FOLKLOR EDEBIYAT DERGISI
LITERARY HOTELS: A NEW TYPE OF LITERARY TOURISM OR JUST A PRODUCT? 2022 DOS ALGARVES: TOURISM, HOSPITALITY & MANAGEMENT JOURNAL
A DARK LITERARY TOURIST AT THE END OF LIFE: TEZER ÖZLÜ 2022 TOURISM & HERITAGE JOURNAL
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
DEVRE MÜLK VE DEVRE TATIL SISTEMLERINDE TÜKETICI ŞIKAYETLERINE İLIŞKIN BIR İÇERIK ANALIZI 2012 TURİZM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ
ORALARIN NESI MEŞHUR: ŞEHIR PAZARLAMASINDA COĞRAFI İŞARET TESCILLI ÜRÜNLER 2020 OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGISI
TURIZM VE OTEL İŞLETMECILIĞI BÖLÜMÜ ÖNLISANS ÖĞRENCILERININ TURIZM İŞLETMELERINDEKI ETIK PROBLEMLERE YÖNELIK ALGILAMALARI 2020 TURK TURIZM ARASTIRMALARI DERGISI
KURGUSAL MEKÂNLARDA EDEBIYAT TURIZMI DENEYIMI: MASUMIYET MÜZESI ÖRNEĞI 2018 ART-E SANAT DERGISI
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRASIN TAŞIYICISI OLARAK GELENEKSEL EL SANATLARI: GÖNEN İLÇESININ YAŞAYAN MIRASI 2018 JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES
GEÇMIŞIN MUTFAĞINDAN GELECEKTEKI SOFRALARA: BANDIRMA-ERDEK YÖRESININ GASTRONOMIK MIRASI 2018 JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES
KÜLTÜREL MIRAS KAPSAMINDA EDEBIYAT TURIZMI DENEYIMI: SAIT FAIK ABASIYANIK’IN İZINDE OTOETNOGRAFIK BIR ÇALIŞMA 2017 TURKISH STUDIES