Doçent SAMET ÇEVİK

Doçent SAMET ÇEVİK

  Doçent Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Doçent Erdek Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdür Yardımcısı Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü - Bölüm Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ESKIŞEHIRIN COĞRAFI İŞARET TESCILLI ÜRÜNÜ ÇIBÖREĞIN KÜLTÜREL İFADESI 2019 III. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
SOSYO-DEMOGRAFIK AÇIDAN TURISTIK DESTINASYONLARDA YEREL YEMEK EĞILIMI VE ORGANIK GIDA TÜKETIMI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
GASTRONOMIK KIMLIĞIN OLUŞMASINDA KÜLTÜRLERARASI ETKILEŞIMIN ROLÜ: ESKIŞEHIR ÖRNEĞI 2018 II. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
DESTINASYON MARKALAMADA KÜLTÜREL MEGA ETKINLIKLERIN ROLÜ ESKIŞEHIR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTI ÖRNEĞI 2015 13. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BILIMLER KONGRESI
FOTOĞRAFTAN YAYILAN LAVANTA KOKUSU: SOSYAL MEDYANIN DESTINASYON İMAJINA ETKISI 2019 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES
YAVAŞ ŞEHIRLERDE KÜLTÜREL MIRASIN SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI: TARAKLI İLÇESINDEKI UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER 2019 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES
KONAKLAMA TERCIHLERININ DESTINASYON İMAJI ALGISINA ETKISI: ERDEK ÖRNEĞI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
THE ROLE OF UNIQUE ATTRACTIONS IN THE FORMATION OF CITY IMAGE: THE CASE OF ESKIŞEHIR SAZOVA SCIENCE CULTURE AND ART PARK 2019 4TH INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS
ERDEK HAMAMLI KÖYÜ KIRSALINDA TURIZMI GELIŞTIRME ÇABALARI 2019 III. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
GÜNEY MARMARA’NIN İNCISI ERDEK’TE TOPLUMUN TURIZM BILINCI 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
ERDEK YEREL HALKININ TURIZME İLIŞKIN TUTUMUNUN DOXEY’IN RAHATSIZLIK ENDEKSI PERSPEKTIFINDEN DEĞERLENDIRILMESI 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
YEREL DEĞERLERIN GELECEĞE TAŞINMASINDA COĞRAFI İŞARETLI ÜRÜNLERIN ROLÜ: GASTRONOMETRO ÖRNEĞI 2018 II. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
SARI YAZMA DIYARINDA BIR EDEBIYAT TURIZMI MEKANI: RIFAT ILGAZ KÜLTÜR VE SANAT EVI 2018 II. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
ÇEVREYE DUYARLI OTELCILIK KAPSAMINDA YEŞIL YILDIZ UYGULAMASI ANTAKYA GÜNGÖR OTTOMAN PALACE ÖRNEĞI 2014 9. ULUSLARARASI KONGRE: TURIZM İŞLETMECILIĞINDE YENI PERSPEKTIFLER
THE USAGE OF SOCIAL MEDIA IN DESTINATION MARKETING A RESEARCH ON CITTASLOW IN TURKEY 2016 II. INTERNATIONAL TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT CONFERENCE
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRAS VE YENILIKÇI TURIZM ÜRÜNLERI 40 YILLIK HATIRIN TURU 2015 ULUSLARARASI GASTRONOMI TURIZMI KONGRESI
YEREL YEMEK EĞILIMINDE YENILIK DAVRANIŞI VE YENILIKÇI MUTFAK AKIMLARININ ROLÜ 2020 INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’20)
ESKI KÖYE YENI ADET: TURIZM VE KÜLTÜREL YAPI ETKILEŞIMI 2018 2ND INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
SOMUT OLMAYAN KULTUREL MIRASIN TASIYICISI OLARAK GELENEKSEL EL SANATLARI: GONEN ILCESININ YASAYAN MIRASI 2018 2ND INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
KÜLTÜREL MIRAS KAPSAMINDA EDEBIYAT TURIZMI DENEYIMI: SAIT FAIK ABASIYANIK IN İZINDE OTOETNOGRAFIK BIR ÇALIŞMA 2017 ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
GEÇMIŞIN MUTFAĞINDAN GELECEKTEKI SOFRALARA: BANDIRMA-ERDEK YÖRESININ GASTRONOMIK MIRASI 2017 ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
INTERPRETATION OF AUTHOR-RELATED LITERARY TOURISM SITES: THREE CASE STUDIES FROM TURKEY 2017 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES
ETKINLIK TURIZMININ SAĞLADIĞI FAYDALAR AÇISINDAN ERDEK ZAMANI FESTIVALI KATILIMCILARININ MEMNUNIYET DÜZEYLERININ BELIRLENMESI 2017 1. EĞITIM BILIMLERI VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
MEMORABLE TOURISM EXPERIENCE IN SLOW CITIES: A NETNOGRAPHIC ANALYSIS IN THE CASE OF HALFETI 2021 TOURMAN 2021:RESTARTING TOURISM, TRAVEL AND HOSPITALITY: THE DAY AFTER
AUTHENTICITY IN LITERARY TOURISM PLACES: THE CASE OF AŞIYAN MUSEUM 2023 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LITERARY AND FILM TOURISM
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
KÜLTÜREL TURIZM TUTUNDURMA SÜRECI: ZEYTINLIADA IÇIN TUTUNDURMA MESAJININ BELIRLENMESI 2012 VI. LISANSÜSTÜ TURIZM ÖĞRENCILERI ARAŞTIRMA KONGRESI
POMAK YEMEK KÜLTÜRÜNÜN YAŞAYAN İZLERI: BIR SÖZLÜ TARIH ÇALIŞMASI 2014 III. DISIPLINLERARASI TURIZM ARAŞTIRMALARI KONGRESI
DEĞIŞIM YÖNETIMINDE DÖNÜŞÜMCÜ LIDERLIK VE HIZMETKAR LIDERLIK 2010 11. ULUSAL TURIZM KONGRESI
DESTINASYONUN REKABET AVANTAJI ELDE ETMESINDE GASTRONOMI TURIZMININ ROLÜ ERDEK ÖRNEĞI 2011 12. ULUSAL TURIZM KONGRESI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TURISTIK DESTINASYONLARDA MARKA STRATEJILERI: ESKIŞEHIR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTI 2014 VII. LISANSÜSTÜ TURIZM ÖĞRENCILERI ARAŞTIRMA KONGRESI
KÜLTÜREL MIRASIN KORUNMASINDA SÖZLÜ TARIH 2024 FATIH SÖZLÜ TARIH SEMPOZYUMU