Doçent ÖZER YILMAZ

Doçent ÖZER YILMAZ

  Doçent Karar Bilimleri Anabilim Dalı - Doçent Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu - Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Dekan Yardımcısı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
DOES ANIMATION SERVICES REALLY MATTER? PLACE OF ANIMATION SERVICES IN THE PERCEIVED QUALITY–OVERALL SATISFACTION MODEL 2018 JOURNAL OF TOURISM AND SERVICES
THE MEASUREMENT OF RESIDENTS' PERCEPTIONS ON THE USAGE OF LOCAL CUISINE FOR TOURISM 2022 REVISTA ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURÍSTICOS / ABET
REFLECTIONS OF DIGITALIZATION ON THE SERVICE SECTOR: THE EFFECT OF CUSTOMER EXPERIENCE ON BRAND PERCEPTION IN DIGITAL BANKING APPLICATIONS 2023 NTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
SERVICE RECOVERY PARADOX IN RESTRAINT CULTURES: AN IMPLEMENTATION IN TOURISM SECTOR 2020 JOURNAL OF EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (JESS)
AN EYE TRACKER ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF APPLICANT ATTRACTIVENESS ON EMPLOYEE RECRUITMENT PROCESS: A NEUROMARKETING STUDY 2017 ECOFORUM
TÜKETICILERIN SOSYAL MÜHENDISLIK VE SIBER GÜVENLIK FARKINDALIKLARININ ONLINE ALIŞVERIŞ NIYETLERI ÜZERINDEKI ETKISININ ÖLÇÜLMESI 2021 YÖNETIM, EKONOMI VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGISI
EVALUATION OF THE EFFECT OF PERCEIVED VALUE CO-CREATION ON PERCEIVED VALUE CO-PRODUCTION IN THE PROCESS OF PARTICIPATION IN SERVICES 2022 DÜZCE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TURIZM SEKTÖRÜNDE PERSONEL GÜÇLENDIRME VE GÜÇ MESAFESININ İŞTEN AYRILMA NIYETI ÜZERINDEKI ETKISI: BIR UYGULAMA 2018 GLOBAL JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES
ETIK LIDERLIK DAVRANIŞLARININ ALGILANAN ÖRGÜT İKLIMI ÜZERINE ETKISINEYÖNELIK BIR UYGULAMA İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK DUYGUSUNUN ARACILIKETKISI 2015 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGISI
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED FINANCIAL AND MACROECONOMIC VARIABLES WITH CONSUMER CONFIDENCE INDEX 2019 JOURNAL OF YAŞAR UNIVERSITY
OTEL İŞLETMELERINDE BIR PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMININ BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2019 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
TERMAL TURIZMDE TÜKETICI SATIN ALMA DAVRANIŞINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESI GÖNEN ÖRNEĞI 2011 MARMARA ÜNIVERSITESI SBE ÖNERI HAKEMLI DERGISI
TURIZM ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERINE ETKISI GÖNEN ÖRNEĞI 2014 NIŞANTAŞI ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
THE EFFECT OF WEBSITES ON CUSTOMER PREFERENCES RELATED TO TOURISM PRODUCTS WITHIN THE FRAMEWORK OF TECHNOLOGICAL ACCEPTANCE MODEL (TAM) 2014 INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
BANKACILIKTA İLIŞKISEL PAZARLAMA FAALIYETLERININ TEKRAR SATIN ALMA NIYETI ÜZERINE ETKISINDE İLIŞKISEL KALITE ALGISININ ARACILIK ROLÜ ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2016 BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE RELATIONSHIP BETWEEN RISK AVOIDANCE AND NOVELTY SEEKING BEHAVIOUR IN DESTINATION DECISION MAKING 2017 BARTIN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ, YÖNETIM, EKONOMI, EDEBIYAT, İSLAMI VE POLITIK BILIMLER DERGISI
DEPRESYON ANKSIYETE STRES ÖLÇEĞININ (DASS 21) TÜRKÇE KISA FORMUNUN GEÇERLILIK-GÜVENILIRLIK ÇALIŞMASI 2017 FINANS EKONOMI VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
TÜKETICILERIN RASYONEL VE HEDONIK MARKA ALGILARININ MÜŞTERI BAĞLILIĞI ÜZERINDEKI ETKISI 2018 MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
ONLINE ALIŞVERIŞTE BILIŞSEL ÇELIŞKI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESI 2018 ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
TÜKETICILERIN ONLINE ALIŞVERIŞ NIYETLERININ TEKNOLOJI KABUL MODELI BAĞLAMINDA İNCELENMESI 2018 AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
TURIZMDE TÜKETICI HAKLARI 2010 HABARŞI (HABERCI) DERGISI
TÜKETICILERIN BEYAZ EŞYA SATIN ALMA KARAR SÜRECINDE MARKA ALGILARINA YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2011 MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI, S.B.E. DERGISI
PERAKENDECI MARKALI ÜRÜN TERCIHINDE DEMOGRAFIK FAKTÖRLERIN ETKISI 2010 HABERCI DERGISI
MARKA DEĞERI ÖLÇME YÖNTEMLERI RUSÇA 2010 HABARŞI (HABERCI) DERGISI,
DESTINASYON SEÇIMINDE YENILIK ARAMA DAVRANIŞI 2018 PAMUKKALE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ GIRIŞIMCILIK EĞILIMLERINDE AILESEL FAKTÖRLERIN ETKISI VE BALIKESIR ÜNIVERSITESINDE BIR UYGULAMA 2007 ÇANAKKALE 18 MART ÜNIVERSITESI, DR. H. İBRAHIM BODUR GIRIŞIMCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZI, GIRIŞIMCILIK VE KALKINMA DERGISI
HIZMET GÜVEN ENDEKSI ILE FINANSAL VE EKONOMIK DEĞIŞKENLER ARASINDAKI ILIŞKININ TESPITI 2023 BALIKESIR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI