Doçent ÖZER YILMAZ

Doçent ÖZER YILMAZ

  Doçent Karar Bilimleri Anabilim Dalı - Doçent Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu - Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Dekan Yardımcısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TURIZM SEKTÖRÜNDE PERSONEL GÜÇLENDIRME VE GÜÇ MESAFESININ İŞTEN AYRILMA NIYETI ÜZERINDEKI ETKISI: BIR UYGULAMA 2017 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE
DETERMINATION OF CONSUMERS’XX ATTITUDES TOWARDS ECOMMERCE SITES ACCORDING TO THEIR RISK AVOIDANCELEVEL 2020 IV. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
A DESCRIPTIVE STUDY TO DETERMINE FOREIGN EXCHANGERISK MANAGEMENT SKILLS OF COMPANIES 2020 IV. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
GIDA OKURYAZARLIĞI KAPSAMINDA AMBALAJLARIN ÜZERINDEKI SEMBOLLERIN BILINIRLIĞININ TEST EDILMESI 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ SEMPOZYUMU
BANDIRMA HALKININ SOSYOEKONOMIK PROFILI AÇISINDAN BEKLENTI VE MEMNUNIYETLERININARAŞTIRILMASI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
KAMU VE ÖZEL BANKA MÜŞTERILERININ HIZMET KALITESIALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BANDIRMA ÖRNEĞI 2019 3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA VE ÜNIVERSITELERIN ROLÜ SEMPOZYUMU
AN EYE TRACKER ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF APPLICANT ATTRACTIVENESS ON EMPLOYEE RECRUITMENT PROCESS: A NEUROMARKETING STUDY 2016 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC COOPERATION FOR THE FUTURE IN THE SOCIAL SCIENCES
TÜRKISTAN’IN TERMAL TURIZM POTANSIYELININ BELIRLENMESINE YÖNELIK TEORIK BIR ARAŞTIRMA 2016 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ”WAY OF KAZAKHSTAN: 25 YEARS OF PEACE AND DEVELOPMENT WITH THE LEADER OF NATION”
TÜKETICININ BIREYSEL BANKA TERCIHLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE YÖNELIK BIR UYGULAMA: BALIKESIR ÖRNEĞI 2017 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONGRESI (USAK’17)
ÜRETIM İŞLETMELERINDE ÜRETIM VE PAZARLAMANIN KAVRAMSAL ANALIZI 2017 INTERNATIONAL SCIENTIFIC- PRACTICAL CONFERENCE ”AUEZOV READINGS”: 15.
Y KUŞAĞININ BILIŞSEL ÇELIŞKISININ ONLINE ALIŞVERIŞAÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE-2018
GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ GÖNEN’E KARŞI TUTUMLARININ TESPITI 2018 INTERNETIONAL SYMPOSIUM OF BANDIRMA AND ITS SURROUNDINGS (UBS 18)
EN YÜKSEK ETKI FAKTÖRÜNE SAHIP PAZARLAMA DERGILERINDE YAYINLANAN MAKALELERIN BIBLIYOMETRIK ANALIZI 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENTED WITH SOCIAL SCIENCES
GÜMRÜK TASFIYE İŞLEMLERINDEKI SORUNLARIN TESPITI VE ÇÖZÜM ÖNERILERI 2019 II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
FIYATLAMA VE TUTUNDURMANIN YIYECEK İÇECEK İŞLETMELERI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2013 INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: DEVELOPMENT OF SCINECE EDUCATION AND CULTURE OF INDEPENDENT KAZAKHSTAN IN CONDITIONS OF GLOBAL CHALLANGES OF MODERNITY
TURIZM ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERINE ETKISI: GÖNEN ÖRNEĞI 2014 1. ULUSLARARASI TURIZM VE YÖNETIM ARAŞTIRMALARI KONGRESI
TÜKETICI GÜVEN ENDEKSI ILE SEÇILMIŞ FINANSAL VE MAKROEKONOMIK GÖSTERGELERARASINDAKI İLIŞKI 2018 ICOAEF’18 IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES)
DESTİNASYON PAZARLAMASINDA BİR MARKA STRATEJİSİ OLARAK CİTTASLOW ŞEHİRLER 2021 ICOAEF VIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES
PAYLAŞIM EKONOMİSİ EKSENİNDE HİZMET ODAKLI DİJİTAL PLATFORMLAR: AIRBNB ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME 2022 ONLINE INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMY AND FINANCE (E-ICOAEF IX)
TÜKETICILERIN ÇEVRE TUTUMU ILE YEŞIL PAZARLAMA ALGISININ EKO-ETIKETLI ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMU ÜZERINDEKI ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI 2023 VI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE (E-ICEESS’23)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
DÜNYA AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERI PAZARINDAN YER KAPMAK: GELECEĞIN REKABETINDE HEDEF ÜLKELERI BELIRLEMEK 2018 I. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞTIRMA SISTEMLERI KONFERANSI
A COMPARISION OF FORECASTING METHODS IN ELECTRICITY MARKET: A CASE STUDY IN TURKEY 2017 MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES I
BANKA MÜŞTERILERININ TEKRAR SATIN ALMA EĞILIMLERINDE ATMOSFER ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI ÜZERINE BIR UYGULAMA 2017 MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES II
BIR PAZARLAMA ARACI OLARAK ÖZEL VE DEVLET HASTANELERI WEB SITELERININ KARŞILAŞTIRILMASI: BALIKESIR İLI ÖRNEĞI 2017 MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES II
CORPORATE IMAGE PERCEPTION OF THE UNIVERSITY STUDENTS AND ITS EFFECTS ON JOB SEEKING: A CASE STUDY IN DUZCE UNIVERSITY 2017 MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES I
THE RELATIONSHIP OF RISK PERCEPTION, RISK AVOIDANCE AND VARIETY SEEKING AMONG POTENTIAL TOURISTS 2017 INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TERMAL TURIZM MÜŞTERILERININ TEKRARLANMIŞ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKILEYEN FAKTÖRLER GÖNEN ÖRNEĞI 2012 17. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESI
TÜKETICILERIN BANKA TERCIHLERININ VE TAVSIYE DAVRANIŞLARININ BELIRLENMESI ÜZERINE BALIKESIR İLI GÖNEN İLÇESINDE BIR UYGULAMA 2012 I. ULUSAL ÜNYE İ.İ.B.F İŞLETMECILIK SEMPOZYUMU
TURIZM FAALIYETLERININ PLANLANMASINDA TALEP TAHMINININ ÖNEMI BOX JENKINS MODELI VE YAPAY SINIR AĞI YSA UYGULAMALARI 2015 16. ULUSAL TURIZM KONGRESI, 12-15 KASIM 2015
ERZINCAN’IN DESTINASYON BILINIRLIĞI ÜZERINE BIR UYGULAMA 2016 ULUSLARARASI ERZINCAN SEMPOZYUMU
PAZARLANABILIR MUTFAK DEĞERLERININ DESTINASYON ÇEKIM UNSURU OLARAK KULLANILMASI: YOZGAT ÖRNEĞI 2017 II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
MAKROEKONOMIK FAKTÖRLERIN İMKB SINAÎ ENDEKSI ÜZERINE ETKILERI: 2006-2011 2012 1. ULUSAL ÜNYE İ.İ.B.F. İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU
TURIZM PAZARINDA DESTINASYON FARKINDALIĞI: YOZGAT ÖRNEĞI 2017 II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
İLIŞKISEL PAZARLAMA FAALIYETLERININ TEKRAR SATIN ALMA EĞILIMI VE AĞIZDAN AĞIZA İLETIŞIM YARATMA ÜZERINE ETKISI GÖNEN İLÇESINDE BIR ALAN ARAŞTIRMASI 2014 19. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESI
TÜKETICILERIN HEDONIK VE RASYONEL MARKA ALGILARININ, MARKA BAĞLILIKLARI ÜZERINE ETKISINI İNCELEMEYE YÖNELIK BIR UYGULAMA 2017 INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
DIZGINLEYICI KÜLTÜRLERDE HIZMET TELAFISI PARADOKSU: TURIZM VE KONAKLAMA SEKTÖRÜ 2018 23. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESI