Doktor Öğretim Üyesi ONUR SAYLAN

Doktor Öğretim Üyesi ONUR SAYLAN

  Doktor Öğretim Üyesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı - Doktor Öğretim Üyesi Gemi İnşaatı Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞGÖREN KATILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İŞ ZENGİNLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRMENİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ 2014 SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
TERSANE İŞLETMELERİNDE MEVCUT VE POTANSİYEL ÇALIŞANLARIN İŞVEREN MARKA ALGISI 2021 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
ÇALIŞANLARIN İŞVEREN MARKA ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERINDEKI ETKISI 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
İNSAN KAYNAKLARI İLETİŞİMİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI: TERSANE İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ 2022 DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI DENIZCILIK FAKÜLTESI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
PAZAR ODAKLILIĞIN NİTEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖĞRENME ODAKLILIK VE YENİLİKÇİLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ 2013 DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI