Doktor Öğretim Üyesi ONUR SAYLAN

Doktor Öğretim Üyesi ONUR SAYLAN

  Doktor Öğretim Üyesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı - Doktor Öğretim Üyesi Gemi İnşaatı Pr. - Öğretim Görevlisi Doktor

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
IDENTIFYING THE DIMENSIONS OF EMPLOYER BRAND WITHIN THEFRAMEWORK OF EMPLOYEE VALUE PROPOSITION 2019 SEVENTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS VII)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
İŞVEREN MARKA ALGISININ TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE (ICEESS’ 19)
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ İŞVEREN MARKA ALGISI BOYUTLARININ BELIRLENMESI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2019 8. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (UMYOS-2019)
BANDIRMA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL EMEK KULLANIMLARI ILE ÖNCÜLLERI VE SONUÇLARI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: BANDIRMA ÖRNEĞİ 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU
GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2020 ONLINE INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (E-ICEESS’20)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
İNSAN KAYNAKLARI İLETIŞIMINDE KURUMSAL WEB SITELERININ ETKINLIĞI: TERSANE İŞLETMELERI ÖRNEĞI 2020 UMYOS 2020 9. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU