Doçent ORHAN DUMAN

Doçent ORHAN DUMAN

  Doçent Doktor Öğretim Üyesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
FESTIVAL KATILIMCISI İŞLETMELERIN ALGILANAN TOPLUMSAL FAYDA, ALGILANAN TOPLUMSAL MALIYET VE KATILIM MOTIVASYONLARININ FESTIVAL MEMNUNIYETI VE SADAKATI ÜZERINDEKI ETKISI 2021 OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGISI
ORGANIK ÜRÜNLERIN PAZARLAMA STRATEJILERI VE ÜRETICILER ÜZERINDE BIR ALAN ARAŞTIRMASI 2014 İŞLETME VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
TÜKETICI TEMELLI MARKALAŞMADA BIR MODEL ÖNERISI 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES
THE EFFECT OF ELECTRONIC WORD-OF-MOUTH COMMUNICATION (E-WOM) ON THE CONSPICUOUS AND MATERIALIST CONSUMPTION: RESEARCH ON GENERATION Z 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT
FESTIVAL ZIYARETÇILERININ SOSYAL FAYDA, SOSYAL MALIYET VE MEMNUNIYET ALGISININ GELECEKTEKI KATILIM NIYETI ÜZERINDEKI ETKISI: GÖNEN ALIŞVERIŞ FESTIVALI ÖRNEĞI 2021 İNSAN VE TOPLUM BILIMLERI ARAŞTIRMALARI DERGISI
MARKA İLETIŞIM ARACI OLARAK REKLAMLARDA HIKAYE ANLATIMININ KULLANILMASI VE BIRLEŞMIŞ MARKALAR DERNEĞI ÜYELERININ REKLAMLARININ BU ÇERÇEVEDE İNCELENMESI 2021 THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES
CHOICE OF PROFESSION AS PART OF CAREER PLANNING AND FACTORS AFFECTING UNIVERSITY DEPARTMENT PREFERENCE: A QUALITATIVE RESEARCH 2022 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
TÜKETICILERIN YENILENMIŞ ÜRÜN SATIN ALMA NIYETINE ETKI EDEN FAKTÖRLERIN INCELENMESI 2022 BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
EFFECTS OF PERSONALITY TRAITS ON COMPULSIVE USE OF SOCIAL MEDIA APPS AND MOBILE GAMES AMONG YOUNG SMARTPHONE USERS 2022 JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY