Doçent ORHAN DUMAN

Doçent ORHAN DUMAN

  Doçent Doktor Öğretim Üyesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
BIR SOSYAL SORUMLULUK PROJESI ÖRNEĞI: BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESI ÇOCUK ÜNIVERSITESI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
GENÇLERIN SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYI ILE E-WOM DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
PAZARLAMA ALANINDAKİ DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE’DEKİ FUAR ORGANİZATÖRLERİNİN SANAL FUARCILIĞA YATKINLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2021 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI
SANAL/ÇEVRIMIÇI ETKINLIKLERIN SISTEM ETKINLIĞI, DEĞER, MEMNUNIYET VE SADAKAT AÇISINDAN İNCELENMESI 2021 SELJUK SUMMIT 4TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS JULY 24-25, 2021 KARAMAN