Doçent MUSTAFA YURTTADUR

Doçent MUSTAFA YURTTADUR

  Doçent Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr. - Doçent

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
COVİD 19 PANDEMİSİNİN KATILIM BANKALARININ KARLILIKLARINA ETKİLERİ 2021 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
THE PLACE OF NON-PERFORMING LOANS IN THE TURKISH BANKING SECTOR 2019 PROCEDIA COMPUTER SCIENCE
EVALUATION OF THE FINANCIAL INVESTMENT PREFERENCES OF INDIVIDUAL INVESTORS FROM BEHAVIORAL FINANCE: THE CASE OF ISTANBUL 2019 PROCEDIA COMPUTER SCIENCE
A RESEARCH ABOUT THE EFFECT OF THE STRATEGICAL FINANCIAL PLANNING OF THE COMPANIES IN LOGISTICS SECTOR IN TURKEY ON THE COMPANY GROWTH 2017 PRESSACADEMIA PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
THE STUDY OF THE IMPACT OF E-COMMERCE ACTIVITIES ON FIRM VALUE AND THE RELATIONSHIP BETWEEN E-MARKETING AND FIRM VALUE 2017 JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND ACCOUNTING
A RESEARCH ON MEASURING THE EXCHANGE RISK IN STRATEGICAL FINANCIAL MANAGEMENT APPLIED IN COMPANIES 2017 PRESSACADEMIA PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
A STUDY ON FINANCIAL ASPECT OF TRADITIONAL FOOD VIA SOCIAL MEDIA 2017 PRESSACADEMIA PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES
A RESEARCH ON IMPACT OF THE CAPITAL STRUCTURE AND FINANCING COST OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES SME ON GROWTH 2012 AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT
HAVAYOLU SADAKAT PROĞRAMLARININ YOLCULAR ÜZERİNDE GÜVEN, SADAKAT VE İLİŞKİYİ SÜRDÜRME ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2016 EURASIAN ACADEMY OF SCIENCES EURASIAN BUSINESS ECONOMICS JOURNAL
ALGILANAN ÖRGÜT İKLİMİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 2016 EURASIAN ACADEMY OF SCIENCES SOCIAL SCIENCES JOURNAL
THE POSITION AND IMPORTANCE OF THE BEHAVIORAL FINANCE TO SOLVE THE FINANCIAL PROBLEMS OF SMES 2017 RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT
A RESEARCH ON DIVIDEND POLICIES OF THE COMPANIES IN LOGISTICS SECTOR IN TURKEY 2017 JOURNAL OF MANAGEMENT, MARKETING AND LOGISTICS
FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE CRITIC VE MAIRCA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: KATILIM BANKALARI ÖRNEĞİ 2022 THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE
ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: MEVDUAT VE KATILIM BANKALARI KARŞILAŞTIRMASI 2022 BANKACILIK VE SİGORTACILIK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
KATILIM BANKALARININ PIV YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ 2022 FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CURRENCY-PROTECTED DEPOSITS AND BANK PERFORMANCE: CASE OF PARTICIPATION BANKS 2023 JOURNAL OF ECONOMICS FINANCE AND ACCOUNTING
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
KAMU KURUM YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTİVASYONLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE KURUM BAĞLILIKLARINA ETKİLERİ 2015 ÜÇÜNCÜ SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ KURUMLARA OLAN KATKILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 2016 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ DERGİSİ
TÜRKİYE DE BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 2016 TÜKETİCİ VE TÜKETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
TÜRKİYE DE BULUNAN KATILIM BANKALARI VE ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 2017 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL YAPISI VE BU YAPININ MÜŞTERİ TERCİHİNE ETKİSİ 2015 GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ
AİLE İŞLETMELERİNDE KUŞAK ÇATIŞMALARININ FİNANSAL YAPIYA ETKİLERİ İTALYAN VE TÜRK AİLE İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 2015 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
İSLAMİ FİNANS ARAÇLARININ KULLANIM ORANLARININ ARTIRILMASI İÇİN KATILIM BANKALARININ YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ 2021 ESAM EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ