Doçent MUSTAFA YURTTADUR

Doçent MUSTAFA YURTTADUR

  Doçent Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr. - Doçent

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI DİNAMİKLERİ VE KARİYER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2019 4.ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
TÜRKİYE DE KREDİ GARANTİ FONUNUN DESTEKLERİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL İNOVASYONUNA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2017 3.ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE UYGULAMA 2015 1. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
PLACE IN TURKISH BANKING SECTOR OF NON-PERFORMING LOANS 2019 3 RD WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
EVALUATION OF THE FINANCIAL INVESTMENT PREFERENCES OF INDIVIDUAL INVESTORS FROM BEHAVIORAL FINANCE: THE CASE OF ISTANBUL 2019 3RD WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR UYUGULAMA 2015 1. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
A RESARCH ABOUT THE EFFECT OF THE STRATEGICAL FINANCIAL PLANNING OF THE COMPANIES IN LOGISTICS SECTOR IN TURKEY ON THE COMPANY GROWTH 2017 2 ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
A RESEARCH ON IMPACT OF THE CAPITAL STRUCTURE AND FINANCING COST OF SMALL AND MEDIUM SIZED SME ENTERPRISES ON GROWTH 2011 INTERNATIONAL CONFERENCE ON BANKING AND FINANCE PERSPECTIVES (ICBFP)
A RESEARCH ON MEASURING THE EXCHANGE RISK IN STRATEGICAL FINANCIAL MANAGEMENT APPLIED IN COMPANIES 2017 2ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
A RESEARCH ON DIVIDEND POLICIES OF THE COMPANIES IN LOGISTICS SECTOR IN TURKEY 2017 2 ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
THE STUDY OF THE IMPACT OF E-COMMERCE ACTIVITIES ON FIRM VALUE AND THE RELATIONSHIP BETWEEN E-MARKETING AND FIRM VALUE 2017 2ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
A STUDY ON FINANCIAL ASPECT OF TRADITIONAL FOOD SHOPPING VIA SOCIAL MEDIA 2017 2 ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
THE POSITION AND IMPORTANCE OF THE BEHAVIORAL FINACE TO SOLVE THE FINANCIAL PROBLEM OF SME 2017 2 ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
THE EFFECT OF CURRENCY PROTECTED DEPOSITS ON FINANCIAL PERFORMANCE OF PARTICIPATION BANKS 2022 11. ISTANBUL FINANCE CONGRESS
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ALGILANAN ÖRGÜT İKLİMİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞPERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ BANKACILIKSEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 2016 15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ
HAVAYOLU SADAKAT PROGRAMLARININ YOLCULARÜZERİNDE GÜVEN SADAKAT VE İLİŞKİYİ SÜRDÜRME ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2016 15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ