Doçent MELAHAT YILDIRIM SAÇILIK

Doçent MELAHAT YILDIRIM SAÇILIK

  Doçent Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Doçent Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Doçent

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
YIYECEK İÇECEK İŞLETMECILIĞI LISANS ÖĞRENCILERININ ZIYAFET KAVRAMINA İLIŞKIN METAFORIK ALGILARI 2021 GASTROIA: JOURNAL OF GASTRONOMY AND TRAVEL RESEARCH
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
YENILIKÇI MUTFAK AKIMLARININ TÜRK MUTFAĞI KAPSAMINDA UYGULANABILIRLIĞI VE YEREL MUTFAĞIN MENÜLERDE KULLANILMASI İLE İLGILI GÖRÜŞLERIN BELIRLENMESI 2020 TURIZM VE İŞLETMECILIK DERGISI
YENILIK DAVRANIŞI VE YENILIKÇI MUTFAK AKIMLARININ YEREL YEMEK TÜKETIMINE ETKISI 2020 TURIZM VE İŞLETMECILIK DERGISI
KIRSAL TURIZM GELIŞIMINDE TURIST TIPOLOJISININ SEYAHAT ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN BELIRLENMESI: ÇEŞITLI TURIST GRUPLARI ÜZERINE KARŞILAŞTIRMALI BIR ARAŞTIRMA 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES (IJSES)
TURIZM VE OTEL İŞLETMECILIĞI BÖLÜMÜ ÖNLISANS ÖĞRENCILERININ TURIZM OLGUSUNA İLIŞKIN METAFORIK ALGILARI 2016 AKADEMIK BAKIŞ DERGISI
YIYECEK İÇECEK TERCIHINDE ÇEŞITLILIK ARAYIŞI DAVRANIŞININ SOSYO-DEMOGRAFIK ÖZELLIKLER AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2017 ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL
TRENIN HIÇ UĞRAMADIĞI DALAMAN TREN GARI’NIN TURIZM AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2020 JOURNAL OF HUMANITIES AND TOURISM RESEARCH (ONLINE)
KIRSAL TURIZM VE KALKINMA ETKILEŞIMINDE BODRUM YEREL HALKININ TURIZM ALGISININ BELIRLENMESI 2018 JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
KÜLTÜR BIRLEŞTIRIR SOSYAL GELIŞME AÇISINDAN ESKIŞEHIR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTI PROJELERI 2014 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
YURTIÇI – YURTDIŞI TALEP GÖSTERGELERI ILE TURIZM SEKTÖRÜNÜN YARATTIĞI GELIR VE HARCAMA KAPASITESININ MUĞLA İLI BAZINDA İRDELENMESI 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRAS UNSURLARININ YENILIKÇI TURIZM ÜRÜNLERINE DÖNÜŞTÜRÜLMESI BIR ÖRNEK OLAY INCELEMESI 2016 THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES
ESKI KÖYE YENI ADET: TURIZM VE KÜLTÜREL YAPI ETKILEŞIMI 2018 JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
DESTINASYON İMAJI ALGISININ MEMNUNIYET VE DESTINASYON SADAKATI ÜZERINDEKI ETKISI: ERDEK ÖRNEĞI 2019 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGISI
ETKINLIK TURIZMININ SAĞLADIĞI FAYDALAR AÇISINDAN ERDEK ZAMANI FESTIVALI KATILIMCILARININ MEMNUNIYET DÜZEYLERININ BELIRLENMESI 2017 ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL
YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜNDEN BİR MİRAS; MİLAS TEPSİ BÖREĞİ 2022 JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)
YURTIÇI – YURTDIŞI TALEP GÖSTERGELERI ILE TURIZM SEKTÖRÜNÜN YARATTIĞI GELIR VE HARCAMA KAPASITESININ MUĞLA İLI BAZINDA İRDELENMESI 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES
A NEW GASTRONOMIC ROUTE ENCOMPASSING OLEO TOURISM AND WINE TOURISM ALONG THE OLIVE CORRIDOR OF SOUTH MARMARA IN TÜRKIYE 2023 TOURISM AND HERITAGE JOURNAL
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
DEVRE MÜLK VE DEVRE TATIL SISTEMLERINDE TÜKETICI ŞIKAYETLERINE İLIŞKIN BIR İÇERIK ANALIZI 2012 TURIZM VE ARAŞTIRMA DERGISI
KALKINMA AJANSLARININ SÜRDÜRÜLEBILIR BÖLGESEL TURIZMIN GELIŞIMINE ETKISI GMKA ÖRNEĞI 2014 KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSI
GIDA TÜKETIMINE ETKI EDEN UNSURLAR AÇISINDAN ERDEK YEREL HALKININ GIDAYA DAYALI YAŞAM TARZININ BELIRLENMESI 2020 TURK TURIZM ARASTIRMALARI DERGISI
RAHATSIZLIK ENDEKSI ÇERÇEVESINDE BODRUM SOSYAL TAŞIMA KAPASITESININ BELIRLENMESI 2019 TÜRK TURIZM ARAŞTIRMALARI DERGISI
BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDA TURIZM TANITIM POLITIKALARI VE BIR ÖRNEK OLAY İNCELEMESI (2020 TÜRKIYE TURIZM TANITIM FILMI ÇÖZÜMLEMESI) 2020 TÜRK TURIZM ARAŞTIRMALARI DERGISI
TÜRKIYE’NIN EKONOMIK BÜYÜME-KALKINMA VE GELIŞME AŞAMALARINDA TURIZM ÖNCÜ BIR SEKTÖR OLABILIR MI? 2019 TÜRK TURIZM ARAŞTIRMALARI DERGISI
GEÇMIŞIN MUTFAĞINDAN GELECEKTEKI SOFRALARA: BANDIRMA-ERDEK YÖRESININ GASTRONOMIK MIRASI 2018 JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES
KÜLTÜR TURIZMI VE ETKILERI KONUSUNDA TURIZM ÖĞRENCILERININ ALGILARININ BELIRLENMESI 2017 TURIZM AKADEMIK DERGISI