Doçent MELAHAT YILDIRIM SAÇILIK

Doçent MELAHAT YILDIRIM SAÇILIK

  Doçent Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Doçent Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. - Doçent

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ÇEVREYE DUYARLI OTELCILIK KAPSAMINDA YEŞIL YILDIZ UYGULAMASI: ANTAKYA GÜNGÖR OTTOMAN PALACE ÖRNEĞI 2014 9. ULUSLARARASI KONGRE: TURIZM İŞLETMECILIĞINDE YENI PERSPEKTIFLER, 25-27 EYLÜL 2014, BURHANIYE / BALIKESIR.
YAŞAM TARZI- GIDA KORKUSU YEREL GIDA TÜKETIMI ÜZERINE ETKISI 2019 II.INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPIRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE (ICEESS’ 19)
DENGESIZ KALKINMA KURAMI ÇERÇEVESINDE KIRSAL KALKINMA - TURIZM İLIŞKISININ İRDELENMESI 2019 IIII. INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
TARIHE SAYGI PROJESI KAPSAMINDA ÖNCÜ BIR ADIM: TEVFIKIYE ARKEO-KÖY PROJESI 2019 III. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
YIYECEK-İÇECEK TERCIHINDE ÇEŞITLILIK ARAYIŞI DAVRANIŞI: ÜNIVERSITE GENÇLERININ BALIK TÜKETIMINE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA 2018 3. GENÇLIK ARAŞTIRMALARI KONGRESI
YEMEK VE MUTFAK OLGULARINA İLIŞKIN ÖNLISANS ÖĞRENCILERININ METAFORIK ALGILARI 2019 IV. ULUSLARARASI GENÇLIK ARAŞTIRMALARI KONGRESI
KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBILIRLIKTE GENÇLERIN YÖRESEL YEMEK ALGILARI 2019 IV. ULUSLARARASI GENÇLIK ARAŞTIRMALARI KONGRESI
BALIK TÜKETIMINDE ÇEŞITLILIK ARAYIŞI DAVRANIŞININ ROLÜ 2018 2. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
PAZARLAMA İLETIŞIMINDE SOSYAL MEDYA: AIRBNB ÖRNEĞI 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE (ICEESS’ 18)
GÜNEY MARMARA’NIN İNCISI ERDEK’TE TOPLUMUN TURIZM BILINCI 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
ERDEK YEREL HALKININ TURIZME İLIŞKIN TUTUMUNUN DOXEY’IN RAHATSIZLIK ENDEKSI PERSPEKTIFINDEN DEĞERLENDIRILMESI 2018 ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
SOSYO-DEMOGRAFIK AÇIDAN TURISTIK DESTINASYONLARDA YEREL YEMEK EĞILIMI VE ORGANIK GIDA TÜKETIMI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
GASTRONOMIK KIMLIĞIN OLUŞMASINDA KÜLTÜRLERARASI ETKILEŞIMIN ROLÜ: ESKIŞEHIR ÖRNEĞI 2018 II. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
KONAKLAMA TERCIHLERININ DESTINASYON İMAJI ALGISINA ETKISI: ERDEK ÖRNEĞI 2019 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESI SEMPOZYUMU
ERDEK HAMAMLI KÖYÜ KIRSALINDA TURIZMI GELIŞTIRME ÇABALARI 2019 III. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
YEREL DEĞERLERIN GELECEĞE TAŞINMASINDA COĞRAFI İŞARETLI ÜRÜNLERIN ROLÜ: GASTRONOMETRO ÖRNEĞI 2018 II. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
KÜLTÜREL AKTARIMDA MUTFAK DIPLOMASISI: 2007-2014 ÇANKAYA VE TARABYA KÖŞK DAVETLERI ÖRNEĞI 2022 1. INTERNATIONAL CULTURE, TOURISM AND ECONOMY CONGRESS
TARIHTEN BIR KÜLTÜREL MIRAS: GÜMÜŞÜN DOĞUM YERI BALYA 2022 IV. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
KÜLTÜREL AKTARIMDA YÖRESEL YEMEK FESTIVALLERI 2022 IV. ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
YIYECEK IÇECEK İŞLETMECILIĞI LISANS ÖĞRENCILERININ ‘ZIYAFET’’ KAVRAMINA YÖNELIK METAFORIK ALGILARI 2020 4. INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH (IWACT-2020)
KIRSAL TURIZM VE KALKINMA ETKILEŞIMINDE BODRUM YEREL HALKININ TURIZM ALGISININ BELIRLENMESI 2018 2ND. INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
YEREL YEMEK EĞILIMINDE YENILIK DAVRANIŞI VE YENILIKÇI MUTFAK AKIMLARININ ROLÜ 2020 4.INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH (IWACT-2020)
GIRIŞIMDE DOĞRU YER VE DOĞRU YATIRIM: TRENIN HIÇ UĞRAMADIĞI DALAMAN TREN GARI’NIN TURIZM AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2020 4. INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH (IWACT-2020)
RAHATSIZLIK ENDEKSI ÇERÇEVESINDE BODRUM SOSYAL TAŞIMA KAPASITESININ BELIRLENMESI 2018 2ND INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
KIRSAL TURIZM GELIŞIMINDE TURIST TIPOLOJISININ SEYAHAT ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN BELIRLENMESI: ÇEŞITLI TURIST GRUPLARI ÜZERINE KARŞILAŞTIRMALI BIR ARAŞTIRMA 2018 2ND INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRAS VE YENILIKÇI TURIZM ÜRÜNLERI: 40 YILLIK HATIRIN TURU 2015 ULUSLARARASI GASTRONOMI TURIZMI KONGRESI
YIYECEK İÇECEK TERCIHINDE ÇEŞITLILIK ARAYIŞI DAVRANIŞININ SOSYO-DEMOGRAFIK ÖZELLIKLER AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 2017 I. EĞITIM BILIMLERI VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
GEÇMIŞIN MUTFAĞINDAN GELECEKTEKI SOFRALARA: BANDIRMA-ERDEK YÖRESININ GASTRONOMIK MIRASI 2017 ULUSLARARASI TURIZM VE KÜLTÜREL MIRAS KONGRESI
TURIZM VE OTEL İŞLETMECILIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ KÜLTÜR TURIZMI ALGISI 2017 1TH INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
ESKI KÖYE YENI ADET: TURIZM VE KÜLTÜREL YAPI ETKILEŞIMI 2018 2ND INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
TURIZM VE OTEL İŞLETMECILIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ KÜLTÜR TURIZMI ALGISI 2017 1TH INTERNATIONALRURAL TOURISM AND DEVELOPMENTCONGRESS
ETKINLIK TURIZMININ SAĞLADIĞI FAYDALAR AÇISINDAN ERDEK ZAMANI FESTIVALI KATILIMCILARININ MEMNUNIYET DÜZEYLERININ BELIRLENMESI 2017 1. EĞITIM BILIMLERI VE SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
DESTINASYONUN REKABET AVANTAJI ELDE ETMESINDE GASTRONOMI TURIZMININ ROLÜ: ERDEK ÖRNEĞI 2011 12. ULUSAL TURIZM KONGRESI
KÜLTÜREL TURIZMIN TUTUTNDURMA SÜRECI: ZEYTINLIADA İÇIN TUTUNDURMA MESAJININ BELIRLENMESI 2012 VI. LISANSÜSTÜ TURIZM ÖĞRENCILERI KONGRESI
POMAK YEMEK KÜLTÜRÜNÜN YAŞAYAN İZLERI: BIR SÖZLÜ TARIH ÇALIŞMASI 2014 III. DISIPLINLERARASI TURIZM ARAŞTIRMALARI KONGRESI