Doktor Öğretim Üyesi MUHAMMED FERİT DUMAN

Doktor Öğretim Üyesi MUHAMMED FERİT DUMAN

  Doktor Öğretim Üyesi Sosyal Hizmetler Pr. - Doktor Öğretim Üyesi

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
MADALYONUN ‘ÖTEKI’ YÜZÜ: GÖRÜNÜR GÖÇMENLERIN/YABANCILARIN TOPLUMSAL VE KURUMSAL ADALET ALGILARI (YALOVA İLI ÖRNEĞI) 2020 ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
SUÇ HABITATININ GENÇLERIN ÖZERKLIĞINE ETKI EDEN NITELIKLERI: İZMIR İLI ÖRNEĞI 2019 GENÇLIK ARAŞTIRMALARI DERGISI
TR DIZIN’DE SUÇ VE İNTERNET KONUSUNA GÖSTERILEN AKADEMIK İLGININ TOPLUMSAL GERÇEKLIKLE İLIŞKISI 2022 İÇTİMAİYAT
GERÇEK(TEN) KÜÇÜK YATIRIMCI: KRIPTO PARA PIYASASININ, GENÇ PIYASA OYUNCULARININ DIJITAL MEDYA, DIJITAL BEĞENI VE DIJITAL OYUN ALIŞKANLIKLARI ÜZERINDEKI ETKISI 2023 TURKISH STUDIES-SOCIAL SCIENCES
PROCESSES AND PATTERNS OF ONLINE REACTION AGAINST ONLINE FRAUD (PONZI SCHEMES) VICTIMIZATION – ‘ÇIFTLIK BANK’ CASE IN TÜRKIYE 2023 İNSAN VE TOPLUM BILIMLERI ARAŞTIRMALARI DERGISI
A RESEARCH ON TURKIYES DRUG AND STIMULANT TRENDS IN THE CONTEXT OF THE AMOUNT OF SUBSTANCES SEIZED, NUMBER OF INCIDENTS AND SUSPECTS BETWEEN 2010 AND 2020 2024 YÖNETIM VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ATEŞE UÇAN PERVANELER: SUÇ HABITATINDA PEDAGOJIK SÜRECIN ALGORITMASI 2020 AYDIN İNSAN VE TOPLUM DERGISİ
SIVIL TOPLUMSAL ALANIN YENI FEODALLEŞME SÜRECINDE PLEBISITER KAMUSAL ALANIN İŞLEV BOZUKLUĞU OLARAK MIRASYEDI KAMU 2021 TOPLUMSAL POLITIKA DERGISI
DEĞIŞEN YAŞANTI DÜNYASININ YENI İSTILACI SUÇ TIPI: BUG SUÇLARI 2022 ÜÇÜNCÜ SEKTÖR SOSYAL EKONOMI