Doktor Öğretim Üyesi MUHAMMED FERİT DUMAN

Doktor Öğretim Üyesi MUHAMMED FERİT DUMAN

  Doktor Öğretim Üyesi Sosyal Hizmetler Pr. - Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
CONTINENTAL MASS MOVEMENTS AND SEISMIC BELT COUNTRY TURKEY 2021 ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 8.
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AS ‘THE NATIVITY’ / MILESTONE OF DIGITAL LIFE: THE REVOLUTION OF HUNTER-GATHERER İNTERNET TRAVELERS BECOMING REAL SETTLERS AND THE RISK OF DIGITALIZATION OF SOVEREIGNTY 2021 4TH INTERNATIONALEUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH
KUŞATILMIŞ KENTLERDEN KENTLERİN KUŞATTIĞI MAHALLELERE, KENT KAPANLARI VE KENTSEL ŞİDDET 2021 T.C. ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER KONFERANSI
BAĞIMLILIKLARA BAKIŞIMIZI BULANIKLAŞTIRAN İLLÜZYON VE SIYASI/TICARI EGEMENLIK ARACI OLARAK BAĞIMLILIK 2022 T.C. ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER KONFERANSI II