Doktor Öğretim Üyesi KEREM ÖZDEMİR

Doktor Öğretim Üyesi KEREM ÖZDEMİR

  Doktor Öğretim Üyesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. - Doktor Öğretim Üyesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. - Doktor Öğretim Üyesi

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SOME 4 PYRIDINONE DERIVATES SYNTHESIZED FROM 4 PYRONES 2008 ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
A REVIEW ON POPULATION CHARACTERISTICS OF GILTHEAD SEABREAM SPARUS AURATA 2010 JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE
BIOFILM FORMATION IN CLINICAL STAPHYLOCOCCUS 2020 FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
SOME POLLUTION PARAMETERS IN WATER SAMPLES FROM LAKE VAN, TURKEY 2005 FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
USE OF RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA PCR TO DISTINGUISH MICROMONOSPORA SPECIES ISOLATED FROM SOIL 2014 JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES
IDENTIFICATION OF BIODIVERSITY OF SOME STREPTOMYCES SPECIES AND DETERMINATION OF A RESTRICTION OF FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISIM RFLP PROFILE OF 16S RDNA GENE REGION 2014 JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES
PLASMID PROFILE AND PULSED–FIELD GEL ELECTROPHORESIS ANALYSIS OF SALMONELLA ENTERICA ISOLATES FROM HUMANS IN TURKEY 2014 PLOS ONE
POLYCLONAL ANTIBODY-BASED IMMUNOASSAY OF VITELLOGENIN IN VAN FISH (ALBURNUS TARICHI) 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH
CURING THE DRUG RESISTANCE PLASMID IN E. COLI O157:H7 2019 APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TRACE DETERMINATION OF DNA IN AN AMARYLLIDACEAE PLANT NARCISSUS TAZETTA BY SQUARE WAVE STRIPPING VOLTAMMETRY BASED ON GUANINE SIGNAL 2007 JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
DETERMINATION OF TOTAL CELL PROTEIN PROFILES OF STREPTOMYCES SPECIES JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES 2013 JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES
ISOLATION AND CHARACTERISATION OF MICROMONOSPORA BACTERIA FROM VARIOUS SOIL SAMPLES OBTAINED AROUND LAKE VAN 2013 AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
DETERMINATION OF EXTRACELLULAR HYDROLYTIC ENZYME PRODUCTION CAPABILITIES OF ACIDITHIOBACILLUS BACTERIA ISOLATED FROM AWASPPI RIVER IN SULAYMANIYAH, IRAQ AND 16S RDNA ANALYSIS 2018 COMMAGENE JOURNAL OF BIOLOGY
DETERMINATION OF THE GROWTH RATE OF MEDICINALLY IMPORTANT STREPTOMYCES BACTERIA IN DIFFERENT MEDIA 2021 VAN SAĞLIK BILIMLERI DERGISI
ULAKBİM veritabanları kapsamındaki Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
IRAK-ERBIL’DEN ALINAN BAZI TOPRAK NUMUNELERINDEN STREPTOMYCESBAKTERILERININ İZOLASYONU, EKSTRASELÜLER HIDROLITIK ENZIM KABILIYETLERININ BELIRLENMESI VE 16S RDNA ANALIZI 2017 YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ DERGISI
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
GENETIĞI DEĞIŞTIRILMIŞ ORGANIZMALARIN GDO DOĞA VE İNSANA ETKILERI 2010 Y.Y.Ü. FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ DERGISI
VAN YÖRESINDE YETIŞEN LENS ORIENTALIS BOISS HAND MAZZ VE CICER ANATOLICUM ALEF BITKI KÖK TOPRAKLARINDAN STREPTOMYCES SUŞLARININ İZOLASYONU VE ANTIMIKROBIYAL AKTIVITELERININ BELIRLENMESI 2012 Y.Y.Ü. FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ DERGISI
DOĞU ANADOLU BÖLGESINDE VAN HAKKARI TIBBI AMAÇLI KULLANILAN BAZI BITKI TÜRLERININ ANTIMIKROBIYAL AKTIVITESI 2014 Y.Y.Ü. FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ DERGISI
KOZLUK (BATMAN) TUZLA GÖZÜ TUZLASINDAN İZOLE EDILEN EKTRASELÜLER İNULINAZENZIMI ÜRETEN SALINIVIBRIO T1 İZOLATININ KARAKTERIZASYONU 2018 YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ
SARIKAMIŞ (KARS) YÖRESINDE PINUS SYLVESTRIS L. ORMAN TOPRAKLARINDAN İZOLE EDILEN EKSTRASELÜLER LAKKAZ ÜRETEN BACILLUS MEGATERIUM S1 İZOLATININ KARAKTERIZASYONU 2018 YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ DERGISI
SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) HAVZASI TOPRAK VE SEDIMENTLERINDEN STREPTOMYCESCINSI BAKTERILERIN İZOLASYONU, KARAKTERIZASYONU VE TEŞHISI 2019 BİTLIS EREN ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ DERGISI
SAKARYA ILI ORMANLIK ALAN TOPRAKLARINDAN STREPTOMYCES TÜRLERININ IZOLASYONU, KARAKTERIZASYONU VE BAZI EKSTRASELÜLER ENZIMLERIN ÜRETIMININ BELIRLENMESI 2019 TOPRAK BILIMI VE BITKI BESLEME DERGISI
BAZI ZIRAI BITKILERIN KÖK ÇEVRESINDEN ALINANTOPRAK NUMUNELERINDEN STREPTOMYCES BAKTERILERININIZOLASYONU VE MIKROBIYAL AKTIVITELERININ ARAŞTIRILMASI 2013 YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ DERGISI