Doktor Öğretim Üyesi KEREM ÖZDEMİR

Doktor Öğretim Üyesi KEREM ÖZDEMİR

  Doktor Öğretim Üyesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. - Doktor Öğretim Üyesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. - Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
VAN GÖLÜ SUYUNUN SAĞALTICI ÖZELLIĞI ÜZERINE ÖN GÖZLEMLER 2012 I. ULUSLARARASI AHLAT-AVRASYA KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TRACE DETERMINATION OF DNA IN AN AMARTLLIDACEAE PLANT, NARCISSUS TAZETTA BY SQUARE-WAVE STRIPPING VOLTAMMETRY BASED ON GUANINE SIGNAL 2008 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROANALYSIS
DETERMINATION OF TOTAL CELL PROTEIN PROFILES OF STREPTOMYCES SPECIES 2013 ICOEST
DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF STREPTOMYCES STRAINS ISOLATED FROM VAN LAKE BASIN 2013 ICOEST
DETERMINATION AND IDENTIFICATION OF BIODIVERSITY OF SOME STREPTOMYCES SPECIES AND DETERMINATION OF RFLP PROFILE OF 16S RDNA GENE REGION 2013 FEMS
PRE STUDIES ON THE 16S RRNA ANALYSIS OF MICROMONOSPORA SPECIES ISOLATED FROM VAN LAKE BASIN 2016 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECOSYSTEMS
SOME EXTRACELLULAR ENZYMES PRODUCTION CAPABILITY DETERMINATION ALKALI TOLERANT STREPTOMYCES SP ISOLATED SEDIMENTS OF LAKE VAN 2016 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECOSYSTEMS
ISOLATION, IDENTIFICATION AND 16S RDNA ANALYSIS OF MICROMONOSPORA BACTERIA FROM VAN LAKE BASIN 2017 THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY
DETERMINATION OF EXTRACELLULAR HYDROLYTIC ENZYME PRODUCTION CAPACITY AND 16S RDNA ANALYSIS OF STREPTOMYCES BACTERIA ISOLATED FROM SOIL SAMPLES COLLECTED IN SULAIMANI– IRAQ 2017 THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY
VAN GÖLÜ ÇEVRESINDEN TOPLANAN TOPRAKLARDAN IZOLE EDILEN AEROMONAS V1 IZOLATININ L-ASPARAGINAZ ENZIMI ÜRETME KAABILIYETININ ARAŞTIRILMASI 2017 1. INTERNATIONAL TURKISH WORLD AND SCIENCE CONGRESS
TATLI SULARDA BULUNAN STREPTOMYCES BAKTERILERININ İZOLASYONU KARAKTERIZASYONU VE BILGISAYAR YARDIMIYLA TEŞHISI 2018 BILMES SCI 2018
TATLI SULARDAN İZOLE EDILEN STREPTOMYCES BAKTERILERININ 16S RDNA GEN BÖLGESININ FILOGENETIK ANALIZI 2018 BILMES SCI 2018
ISOLATION AND IDENTIFICATION OF STREPTOMYCES SPECIES ISOLATED FROM FOREST AREA AND DETERMINATION SOME ENZYME ACTIVITY 2014 XVII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE BIOLOGY ACTINOMYCETES
STREPTOMYCES SPECIES ISOLATED FROM FOREST SOIL AND THEIR ENZYME ACTIVITY 2014 XVII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE BIOLOGY ACTINOMYCETES
IDENTIFICATION AND CHARACTERISATION OF STREPTOMYCES SPECIES ISOLATED FROM ROOT SOIL OF PHASEOLUS VULGARIS GEVAŞ (VAN) 2014 XVII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE BIOLOGY ACTINOMYCETES
DEVELOPMENT OF AN ELISA METHOD FOR ANALYLSISOFVITELLOGENIN OF LAKE VAN FISH 2019 V. ICOEST-2019
ONE STEP MEMBRANE CHROMATOGRAPHIC METHOD FOR PURIFICATION VAN FISH VITELLOGENIN 2017 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, ANTALYA, TURKEY
IMMUNOHISTOCHEMICAL LOCALIZATION OF VITELLOGENIN IN LAKEVAN FISH (ALBURNUS TARICHI) LIVER 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY, SCIENCE, ENGINEERING ANDTECHNOLOGY
ERÇEK GÖLÜ’NDEN İZOLE EDİLEN BACİLLUS CİNSİ BAKTERİLERIN EKTRASELÜLER HİDROLİTİK ENZİM ÜRETME KABİLİYETLERİNİN BELİRLENMESİ VE 16S RDNA ANALİZİ 2019 III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS
BIODEGRADATION OF CYANIDE BY ALKALOTOLERANT BACTERIA STRAINS ISOLATED FROM LAKE 2014 INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL SCIENCES SYMPOSIUM OF VAN (IESSV)
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
VAN GÖLÜ SUYUNUN BAZI BAKTERI SUŞLARI ÜZERINE SINIRLAYICI ETKISI 2008 VAN GÖLÜ HIDROLOJISI VE KIRLILIĞI KONFERANSI
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
ÇEVRE SORUNLARINA FARKLI BIR BAKIŞ 2014 6. ULUSAL KATI ATIK YÖNETIMI KONGRESI
HALOFILIK STREPTOMYCES TÜRLERININ İZOLASYONU, KARAKTERIZASYONU VE TEŞHISI 2013 2. KLİMUD
TÜRKIYE’DE İNSANDAN İZOLE EDILEN NONTIFOIDAL SALMONELLA ENTERICA TÜRLERININ PLAZMID PROFILI VE PFGE ÇEŞITLILIĞININ BELIRLENMESI 2013 2. KLİMUD
TOPRAKTAN İZOLE EDILMIŞ MICROMONOSPORA TÜRLERININ RAPD-PCR TEKNIĞI ILE TÜRLER ARASI FARKLILIKLARIN BELIRLENMESI 2012 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
VAN GÖLÜ ÇEVRESINDE TOPLANAN BAZI TOPRAK NUMUNELERINDEN MICROMONOSPORA BAKTERILERIN İZOLASYONU VE KARAKTERIZASYONU 2012 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESINDE (VAN-HAKKARI) TIBBI AMAÇLI KULLANILAN BAZI BITKI TÜRLERININ ANTIMIKROBIYAL AKTIVITESI 2012 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
NERGIZ (NARCISSUS TAZETTA) BITKISINDEKI DNA IÇERIĞININ GUANIN SINYALI ÜZERINDEN KARE-DALGA SIYIRMA VOLTAMETRISI ILE TAYINI 2008 IV. ULUSAL ANALITIK KIMYA KONGRESI
VAN YÖRESINDE YETIŞEN LENS ORIENTALIS (BOISS.) HAND MAZZ. VE CICER ANATOLICUM ALEF. BITKI KÖK TOPRAKLARINDAN İZOLE EDILEN STREPTOMYCES SUŞLARININ MOLEKÜLER KARAKTERIZASYONU 2008 19. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
VAN YÖRESINDE YETIŞEN LENS ORIENTALIS (BOISS.) HAND MAZZ. VE CICER ANATOLICUM ALEF. BITKI KÖK TOPRAKLARINDAN STREPTOMYCES SUŞLARININ İZOLASYONU VE ANTIMIKROBIYAL AKTIVITELERININ BELIRLENMESI 2008 19. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
BAZI ZIRAI BITKILERIN KÖK ÇEVRESINDEN ALINAN TOPRAK NUMUNELERINDEN STREPTOMYCES BAKTERILERININ İZOLASYONU VE MIKROBIYAL AKTIVITELERININ ARAŞTIRILMASI 2006 18. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
BAZI ZIRAI BITKI TÜRLERININ KÖK ÇEVRESI TOPRAĞINDAN İZOLE EDILEN STREPTOMYCES BAKTERILERININ MOLEKÜLER KARAKTERIZASYONU 2006 18. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
BOR İÇEREN TOPRAKLARDAN NOCARDIA BAKTERILERININ İZOLASYONU VE 16S RRNA DIZI ANALIZI 2022 ICAENS 2022 CONFERRANCE
ZERENE KAPLICASI'NDAN (HAKKARI) İZOLE EDILEN BAKTERILERIN EKSTRASELÜLER HIDROLITIK ENZIM KAPASITELERININ BELIRLENMESI VE KARAKTERIZASYONU 2022 ICAENS 2022 CONFERRANCE