Doktor Öğretim Üyesi İLKNUR TANRIVERDİ

Doktor Öğretim Üyesi İLKNUR TANRIVERDİ

  Doktor Öğretim Üyesi Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü - Bölüm Başkan Yardımcısı Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Dekan Yardımcısı

Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSI: BİBLİYOMETRİK ANALİZ 2019 YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
KIŞISEL MIZAH ALGISI VE SATIŞ PERFORMANSI İLIŞKISINDE MÜZAKERE İLETIŞIM BECERILERININ ARACILIK ETKISI 2021 ESKIŞEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
OTOMOTIV SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBILIR TEDARIK ZINCIRI UYGULAMALARINA YÖNELIK BIR İÇERIK ANALIZI 2023 JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY