Doktor Öğretim Üyesi İLKNUR TANRIVERDİ

Doktor Öğretim Üyesi İLKNUR TANRIVERDİ

  Doktor Öğretim Üyesi Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi - Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü - Bölüm Başkan Yardımcısı Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Dekan Yardımcısı

Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
Kitap Adı Yılı Yayınevi Yazarlar
ULAŞTIRMA SISTEMLERI: TEMEL KAVRAMLAR, EKONOMI, POLITIKA, TEKNOLOJI VE MEVZUAT 2021 NOBEL AKADEMIK YAYINCILIK TANRIVERDİ İLKNUR
ÇOK DİSİPLİNLİ MANYAS ARAŞTIRMALARI: FİNANSAL, EKONOMİK VE SOSYAL YAKLAŞIMLAR 2021 EKİN YAYINEVİ TANRIVERDİ İLKNUR
ÇOK DİSİPLİNLİ MANYAS ARAŞTIRMALARI: FİNANSAL, EKONOMİK VE SOSYAL YAKLAŞIMLAR 2021 EKİN YAYINEVİ TANRIVERDİ İLKNUR
YENİ YAKLAŞIMLARLA ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI 2021 NOBEL AKADEMİK TANRIVERDİ İLKNUR, YILMAZ ÖZER
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE DEĞERLENDİRMELER - 4 2022 EFE AKADEMİ YAYINLARI TANRIVERDİ İLKNUR