Doktor Öğretim Üyesi HAZEL ÇELİK GÜZEL

Doktor Öğretim Üyesi HAZEL ÇELİK GÜZEL

  Doktor Öğretim Üyesi Fizyoterapi Programı - Doktor Öğretim Üyesi

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
COMPARISON OF FACTORS AFFECTING PATIENTS WITH A MYOFASCIAL TEMPOROMANDIBULAR DISORDER WITH AND WITHOUT SLEEP BRUXISM 2022 MEDKNOW
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
SEREBRAL PALSILI ÇOCUKLARDA SALYA PROBLEMININ TEDAVISINDE NÖROMUSKÜLER ELEKTRIK STIMÜLASYONUNUN ETKINLIĞININ ARAŞTIRILMASI 2020 JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION
EVALUATION OF TONGUE STRENGTH AND SYMPTOMS OF ORAL DYSPHAGIA IN PATIENTS ACCOMPANYING TEMPOROMANDIBULAR DISORDER 2021 ADVANCES IN REHABILITATION
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND SLEEP QUALITY IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY 2022 HARRAN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI
SLEEP QUALITY IN MOTHERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY: THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN’S GROSS MOTOR FUNCTION, SLEEP HABITS 2022 HACETTEPE UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES JOURNAL
EVALUATION OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC NECK PAIN 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE RESEARCH
HASTANE ÇALIŞANLARINDA TÜKENMIŞLIK SENDROMUNUN BEL AĞRISI, BOYUN AĞRISI, RUHSAL DURUM VE YAŞAM KALITESI İLE İLIŞKISI 2017 CUMHURIYET ÜNIV. SAĞ. BIL. ENST. DERG.